Holma Folkhögskola: Omställning och resilient entreprenörskap

Platser kvar på Holma folkhögskolas kurser
Det finns platser kvar på Holma folkhögskolas kurser som börjar till hösten.
Sök själv eller sprid vidare!

Allmän kurs med omställningsprofil
Är du intresserad av ekologisk hållbarhet och social rättvisa?
Vill du läsa in gymnasiets kurser tematiskt och arbeta praktiskt?
Är du inte helt klar med gymnasiet och vill få behörighet att läsa på högskola?
Då är Holma folkhögskolas allmänna kurs något för dig!

Här får du praktiska och teoretiska kunskaper om omställning och världens tillstånd, samtidigt som du läser in de kärnämnen du saknar för att sen kunna söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.
Undervisningen på Allmän kurs sker tematiskt, vi läser gymnasiekurserna Hi 1, Re 1, Sh 1, Nk 1, Sv 1,2,3, Eng 5, 6 utifrån olika teman, exempelvis “Behov och begär”, “Makt och motstånd” eller “Vad är sanning?” Genom detta vill vi integrera kunskaper från olika ämnesområden och skapa en djupare förståelse för världen vi lever i.

Två halvdagar i veckan sker undervisning med mer praktiska inslag. Vi har valt att kalla detta för praktisk omställning, där omställning handlar om en förändring till en värld som är hållbar för både människan och naturen. Detta kan handla om att lära sig ekologisk odling, ekologiskt byggande eller andra saker där du arbetar med kroppen eller händerna. Det krävs ingen förkunskap, men det är bra om du har ett intresse för detta då det är en stor och viktig del av kursen. Dessutom har vi tillval en halvdag i veckan, då du får välja mellan olika aktiviteter.

Sök till kursen här: Allmän kurs med omställningsprofil – Folkhögskola.nu

Resilient entreprenörskap
Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och vill finna inspirerande sätt att arbeta för ett resilient samhälle?
Då är kursen Resilient Entreprenörskap något för dig!

Världen står inför stora utmaningar inte minst i form av förändrat klimat, minskade naturresurser och konflikter som följer i dess spår. Kursen riktar sig till dig som har ett intresse för dessa frågor och vill arbeta med något där du känner att det gör skillnad.

Resiliens handlar om motståndskraft, hållbarhet samt att minska sårbarheten inför en framtid som kommer att vara olik den vi lever i idag. Kursen vänder sig till dig som vill ställa om ditt liv på olika sätt men som idag inte har något eget företag. Vi ger verktyg för att utveckla ett lösningsorienterat förhållningssätt till de stora utmaningar som vi står inför.

Under kursen kommer vi att gå igenom alla delar som krävs för att starta upp ett företag samt olika teorier och verktyg som ett resilient företag kommer att behöva i framtiden. En viktig del under kursen är att alla av kursdeltagarna gör fältstudier på ett företag, kommun eller organisation som redan idag arbetar för att bli mer resilienta. Du kommer även att ha en mentor som arbetar på detta företag.

Precis som alla utbildningar på Holma folkhögskola kommer kursen att växla mellan teori och praktik. Åtminstone en heldag i veckan kommer du därför att få lära dig saker som att odla och bygga ekologiskt samt lappa och laga saker.

Sök kursen här: Resilient entreprenörskap – Folkhögskola.nu

Hugo Malm

ODLINGSYTOR: Bäddar, cirklar, lådor, hinkar, bänkar och växthus

Lantmäteriutrustning och uträkningar.

Lantmäteriutrustning och uträkningar.

Nyttigheter och självförsörjning
En viktig princip inom permakultur är att på ett hållbart sätt använda varje yta och volym för en optimal produktion av nyttigheter. I den här texten betyder nyttighet i första hand en produktion av mat, krydda och dryck, förutom att växter även ”på köpet” ger skönhet, doft, nektar, pollen, fotosyntes, kolinlagring, ved m.m. Mitt syfte med odlandet är också att utveckla en hög grad av självförsörjning på grönsaker, rotfrukter, potatis, kryddor, råvara till dryck, bär och frukt. Med hög grad menas här så nära 100 % det går att komma.

Mångfald av produktionsplatser
För detta krävs platser och förhållanden lämpliga för odling av växter. I den här texten kommer jag att beskriva de ytor och volymer som finns på Lövudden. Ytan är intressant på ett vis , men också volymen är väl värd att ta i beaktande. Ytan är egentligen bara en tunn hinna som egentligen är noll, ovanför och under denna hinna finns volymen, uppåt och neråt. Istället för en enda likformig åkeryta arbetar jag med en stor mängd olika typer och former av odlingsplatser. Odlingen drivs mot självförsörjning enligt ovan och för varje år ökar den sammanlagda kapaciteten att producera mat och dryck. Min målsättning är även att undersöka hur liten yta det går att klara sig med. Förutom faktiskt behov av yta kan olika metoder användas för att öka produktionen på den plats som är tillgänglig. Att odla på höjden (volym), använda djupbäddar som tillåter mindre avstånd mellan rader och plantor samt tillämpa samodling och följdodling är några sådana metoder för ökad skörd.

Bäddarna för årsbehovet av gul lök och gröna ärtor.

Bäddarna för årsbehovet av gul lök och gröna ärtor.

Odlingsbäddar
Det finns nio stycken odlingsbäddar som alla är uppbyggda direkt ovanpå marken. De flesta utan underlag, men några har av olika skäl kasserade presenningar, diverse plast eller kartonger som bottenskikt. Bäddarna är komponerade av löv, gräsklipp, gödsel, sand och kompost. Bredden är generellt 90 centimeter och längden varierar mellan 8-15 meter.

Den sammanlagda ytan på dessa odlingsbäddar är 97 m².
På gång är etablerandet av två nya odlingsbäddar med en yta av 16 m².

Odlingscirkel med bondbönor. I bakgrunden finns en polykultur.

Odlingscirkel med bondbönor. I bakgrunden finns en polykultur.

Odlingscirklar
Detta är helt enkelt odlingsbäddar som har formen av cirklar (och några ovaler). Vi fick låna ett fält bredvid vår tomt med gott om plats som kunde klippas upp till en mångfaldsgräsmatta. Det blev roligare och mer konstnärligt kreativt med cirklarna på detta fält. Liksom med de avlånga bäddarna är underlaget varierande, dvs. några med plast, några med kartonger, några direkt på marken och ett par med ett tjockt lager kvistar i botten. Ovanpå dessa underlag har det sedan byggts på med löv, gammalt hö, gräsklipp, sand, gödsel och kompost.

Den sammanlagda ytan på nio cirklar och två ovaler är 104 m².
På gång är en cirkel och en oval med ytan 20 m².

Perennbädd med bärbuskar och salladsväxter.

Perennbädd med bärbuskar och salladsväxter.

Perennbäddar
Detta är odlingsbäddar där två av dem har bärbuskar kombinerade med perenna salladsväxter och perenna lökväxter samt en, som kallas för polykultur (Nordisk Djungel) och som är planterad med alla typer av växter som är perenna och ger mat eller dryck. Den längsta perennbädden är Ormen som planteras med allt möjligt som dyker upp, inte nödvändigtvis ätbara saker. En planerad perennbädd kommer att innehålla bärbuskar och växter med ätliga blommor.

Gemensam yta för alla perennbäddar är 65 m².
Den planerade perennbädden kommer att få en yta på 14 m².

Stockbädd förberedd för frilandsgurkor.

Stockbädd förberedd för frilandsgurkor.

Stockbäddar
En äkta stockbädd består egentligen av något murkna trädstammar som grävs ner lite i marken. Ovanpå detta ordnas sedan en odlingsbädd och stockarna fungerar som vattenmagasin och ger även långsamt ifrån sig näring till växterna ovanför.
Mina stockbäddar är uppbyggda av murkna timmerstockar och brädor från en helt raserad och nedbruten ladugård. De bästa stockarna används till att bygga en ram som består av tre varv vilket ger en höjd på cirka 50-60 cm. Ramen fylls sedan med murkna brädor. Sand hälls över och genom att gå omkring på sanden rinner den ned mellan brädorna. Efter sanden kommer gödsel, gräsklipp och trädgårdskompost samt en rejäl bevattning med gödselvatten eller utspädd urin.

Hittills har det byggts två stockbäddar med den sammantagna ytan av 11 m².
Två till stockbäddar är planerade med en ungefärlig yta på 8 m².

Odlingslådor i halvcirkel för perenna rotfrukter.

Odlingslådor i halvcirkel för perenna rotfrukter.

Odlingslådor
Mina första odlingslådor som placerades i den nu inhägnade köksträdgården har tagits bort, för att de murknat eller invaderats av oönskade växter, och flyttat ut på vår fält där de nu ingår i ett odlingsexperiment för att undersöka vad ”perenna rotfrukter” kan vara och användas till. Det ska bli tolv lådor placerade i en halvcirkel och hittills är sju av dem klara.

Det finns också ett antal i storlek varierande odlingslådor utanför entrén till vårt hus som så passande kallas för vår ”entréträdgård”. Förutom blommor finns där sådana kryddor, teväxter och salladsingredienser en vill ha nära när matlagningen når sitt crescendo.

Den ungefärliga ytan för alla dessa lådor är i skrivande stund 8 m² och när alla lådor är på plats kommer ytterligare 4 m² att tillföras.

Tomathinkar väntar på att fyllas med anpassad jordblandning.

Tomathinkar väntar på att fyllas med anpassad jordblandning.

Hinkar och stora krukor
En hink på 5-25 liter kan vara mycket produktiv om lämpliga växter odlas i den. Varje år måste all jord bytas ut och hinken laddas med en bra och näringsrik jordblandning samt vattnas rikligt. Jag brukar ha 11 stycken större hinkar mot en solig husvägg med tomater, ett 20-tal hinkar i varierande storlek i vårt ”partytält” också med tomater samt några hinkar här och där med tomat- och chiliplantor som blivit över.

Sammanlagt cirka 40 hinkar med en yta på 3 m².

Växthus II och det nybyggda växthus I i hörnet av köksträdgården.

Växthus II och det nybyggda växthus I i hörnet av köksträdgården.

Växthus
Mitt första och väldigt enkla växthus kämpade på i sju år och revs detta år i samband med att ett större och bättre växthus byggdes på samma ställe, i det nedre och soligaste hörnet av köksträdgården. Detta växthus är ordentligt reglat, klätt med riktig växthusplast och med korrugerade plastskivor på taket. Ett andra växthus finns bredvid och är också skapligt byggt med träreglar och återbrukade kanalplastskivor. Vårt tredje växthus finns på fältet och är byggt mot grunden till den raserade ladugården, som också har fått vara leverantör av byggnadsmaterialet, förutom fönstren som kommer från en villa i Västervik. Jag älskar växthus och känslan av att befinna mig där. Växthus kan också vara mycket produktiva, men kräver djupbäddar med mycket näring och vatten. Förutom grönsaker finns det vindruvor i alla tre växthusen samt spaljerad minikiwi och en kvitten i det första växthuset.

Våra tre växthus har tillsammans en odlingsyta på 9,4+2+4,6=16 m²

Årets drivbänk med extra tidig potatis i änden av det tidiga potatislandet.

Årets drivbänk med extra tidig potatis i änden av det tidiga potatislandet.

Drivbänkar
Ungefär vartannat år tillverkar jag en ny drivbänk som blir hem för den allra tidigaste potatisen. När den är uppäten placeras ofta en squash, pumpa eller melon i lådan och över vintern kan bulbiller från vitlök sättas för att ge tidigt grönt att klippa.

Nu finns det tre sådana drivbänkar med en yta på 3 m².

Två nyplanterade äppleträd och en vinbärsbuske. Bakom finns bänkar med björnbär.

Två nyplanterade äppleträd och en vinbärsbuske. Bakom finns bänkar med björnbär.

Fruktträd och bärbuskar
Träd och buskar är fantastiska ur produktionssynpunkt (förutom allt annat de ger som gåva). De upptar en väldigt liten yta på marken, låt oss generöst säga 1 m² per individ. Halva trädet eller busken finns under jorden med sina rötter och andra halvan finns ovanför jordytan som stam, grenar, kvistar, löv, blommor, frukt eller bär.

På Lövudden fanns, när vi köpte stället, två spaljerade päronträd, några krikonträd, nio äppleträd samt åtta körsbärsträd. Det fanns även tio bärbuskar i form av vinbär och krusbär samt två rosenkvitten och några rabarber. Gemensamt för alla dessa var att de inte skötts om på ett bra sätt, antingen var de inte skötta alls eller så var de felaktigt behandlade. Alla dessa växtindivider har jag under åren röjt fram, beskurit och vårdat så att de nu börjat vakna till liv igen och ger oss en ökande mångfald av frukt och bär.

Sinnebilden för grönhet. Ett gammalt äppleträd (Signe Tillisch) sträcker stolt på sig efter fem års vårdande beskärning.

Sinnebilden för grönhet. Ett gammalt äppleträd (Signe Tillisch) sträcker stolt på sig efter fem års vårdande beskärning.

För att öka både mängden och mångfalden av bär och frukt har vi planterat mycket nytt, dels köpta träd och buskar från plantskolor, men också utökat genom egna sticklingar och ympning av kulturäpple på områdets vildaplar. Vi har planterat fem äppleträd, ett päronträd, tre plommonträd, två körsbär och ett kvittenträd. Vi har också köpt och planterat tio vinbär och krusbär, väldigt många hallon och jordgubbar, åtta havtorn, åtta rabarber, nio amerikanska blåbär, fem minikiwi, fem björnbär, tre bärhäggmispel, två rosenkvitten, två aronia, två berberis, tre blåbärstry, fem fläder samt enstaka buskar av gojibär, koreansk silverbuske och körsbärskornell.
Genom egna sticklingar har området tillförts cirka 40 nya bärbuskar av varierande arter.

Ett område med en nyanlagd och mera intensiv skogsträdgård.

Ett område med en nyanlagd och mera intensiv skogsträdgård.

Skogsträdgård
Skogsträdgård är ett begrepp och koncept inom permakultur som betyder ett härmande av vissa produktiva skogstypers principiella utformning, där växtligheten i den naturliga skogen byts ut mot arter som ger mat eller andra nyttigheter. En skogsträdgård kan integreras i ett befintligt område eller anläggas från början samt vara intensiv eller extensiv, liten eller stor.

Jag har en större extensiv skogsträdgård på cirka 5000 m² under långsam uppbyggnad som ännu inte ger några större mängder av livsmedel. Där finns dock en del redan, bl.a. några äldre äppleträd, körsbärsträd, krikon, nyponbuskar och strödda förekomster av vinbärsbuskar. Efterhand som området röjs planteras det ut nya fruktträd, bärbuskar och perenna matväxter. I skogsmarken finns även en del vilda ätliga växter, samt några krydd- och medicinalväxter. Det finns också två mindre men lite mera intensiva skogsträdgårdar på vår egen tomt, där den ena är helt nyanlagd och den andra har några växter som fanns från början, exempelvis hassel, nypon, rallarros, vinbär, nässla och kirskål. Här matar jag på med växter så att hela markytan (och luftvolymen) blir täckt med olika matgivande växter.

Dessa två områden är på 16+45=61 m² tillsammans.

Den nya dammen grävd och designad med olika nivåer.

Den nya dammen grävd och designad med olika nivåer.

Dammar
Även vattenmiljöer kan vara produktiva, men på detta område har jag precis börjat lära mig och söker med ljus och lykta efter vattenväxter för små dammar och sumpmarker som är ätliga. Tipsa mig gärna om du har kunskap! Vi har hittills grävt en damm på fältet och en damm i en bäckfåra (som ibland torkar ut) som finns på vår mark.

Vägen ner till brunnen genom den extensiva skogsträdgården.

Vägen ner till brunnen genom den extensiva skogsträdgården.

Vild natur
Den vilda naturen som omger vår plats är också en ”produktionsyta” värd att ta i beaktande. När det gäller mat och dryck skördar vi huvudsakligen flera sorters svamp, blåbär, lingon, en del kryddväxter, nypon, enbär samt fisk och källvatten.
Här finns ingen anledning att ange någon yta då den är mycket extensiv.

Summering som överraskade
Då är det dags för en summering. Första siffran är aktuell yta i kvadratmeter och den andra står för närliggande och fullt möjlig expansion. Antalet fruktträd kommer att öka något och mängden bärbuskar ökar oavbrutet då sticklingarna tagit sig och planteras ut lite här och där. Skogsträdgårdarna kommer inte att öka i yta utan istället fyllas allt mera inom den yta (volym) som redan finns. Vad gäller dammar är fyra stycken mindre dammar längs med bäckfåran planerade. Den vilda naturen finns där hela tiden och det är upp till oss att samla in de gåvor som erbjuds.

Odlingsbäddar 97 (+16)
Odlingscirklar 104 (+20)
Perennbäddar 65 (+14)
Stockbäddar 11 (+8)
Odlingslådor 8 (+4)
Hinkar 3
Växthus 16
Summa odlingsyta 304 m² (+62 m²).

Antalet fruktträd 34 stycken.
Antalet bärbuskar 120 stycken (förutom hallon och jordgubbar).

Detta var mer än jag själv uppskattade innan jag verkligen tog mått på odlingskostymen. Det känns nu som om det kan vara möjligt att nå en mycket hög (nära 100 %) grad av självförsörjning för två personer på grönsaker, rotfrukter, potatis, kryddor, frukt och bär med denna yta och övriga produktionsområden till förfogande. Det ska bli spännande att se resultatet av årets odling, skörd och konservering.

Jan Gustafson-Berge

Krisberedskap och Prepping: Maj

Den välfyllda frökistan är skön att skåda.

Den välfyllda frökistan är skön att skåda.

Utgångspunkten är en kalender från ”Preppers University” som jag översätter till svenska och kommenterar. Översättningen är understruken och därefter kommer eventuella kommentarer från min horisont. Dessutom tillkommer beskrivningar hur jag själv använder kalendern för att lära mig mer, genomföra åtgärder samt köpa eller skaffa nya användbara saker.

Om du prenumererar på det dagliga nyhetsbrevet från Preppers University kommer det också varje månad en ”To-Do List” med cirka 30 punkter att fundera över och åtgärda.

Kalendern finns att ladda ner här:
https://madmimi.com/signups/354563/join

Leta reda på kurser inom området krisberedskap och överlevnad.
Mycket går att lära sig på egen hand i långsam takt. Ibland är en kurs bra för en mera nivåbrytande utveckling och kvalitativ förändring. Att hitta några likasinnade är ett trevligt sätt att ge och ta kunskap.
Svenska Överlevnadssällskapet har kursverksamhet.
Civilförsvarsförbundet har kurser med olika svårighetsgrad och på olika geografiska platser.
Flera av mina egna återkommande kurser handlar om olika aspekter av krisberedskap och prepping, men jag kan också ordna särskilda kurser kring temat överlevnad i bostaden, i fritidshuset eller ute i naturen.
Mejla kosmotopia@gmail.com för mera information.

Ät en måltid med ris och bönor varje vecka den här månaden.
Passa på att rotera mat som håller på att ”gå ut” och lär dig att laga god mat av ingredienser från beredskapsförrådet, kanske kompletterade med aktuella vildväxande eller odlade grönsaksväxter.

Kolla ditt matförråd så att inte insekter, gnagare eller andra nedbrytande organismer förstör maten.
All mat som förvaras länge riskeras att brytas ner av olika krafter. Ta för vana att kolla allt åtminstone en gång om året. Ändamålsenliga förpackningar och förvaringskärl samt förvaringsrum med rätt förhållanden förlänger hållbarheten.

Köp en ny brandsläckare till ditt kök (hushåll/hem).
Det finns små och inte så kostsamma brandsläckare att köpa. Se till att ha en centralt eller strategiskt placerad på varje våningsplan och/eller i närheten av varje eldkälla eller annan brandrisk.

En kubikmeter sållad trädgårdskompost.

En kubikmeter sållad trädgårdskompost.

Starta en kompost.
Detta är en bra åtgärd som passar den som har en odling av något slag. En kompost kan fungera även inomhus eller på en balkong, men fungerar bäst och enklast utomhus. Om köksavfall ska komposteras är det lämpligt att ha en behållare som förhindrar att olika djur härjar runt i materialet. Bottna med något fuktabsorberande material och se till att blanda upp det kväverika köksavfallet med material som är rikt på kol (kartong, sågspån, torra löv och torrt gräs). Ju mindre kompostvolymen är desto svårare är det att få rätt balans i processen.

På den här bloggen finns mycket skrivet om kompostering: Du kan börja här och här.

Hjälp din mamma (eller pappa) att bli förberedd inför nödsituationer.
Det viktigt att öka beredskapen hos alla sina närstående. Det kan kanske vara svårt att få acceptans för alla åtgärder, men det allra mest grundläggande är inte så märkligt. En utgångspunkt kan ju vara vad som rekommenderas av din kommun i samband med kampanjen ”72-timmar”.

Köp extra tvål och rengöringsmedel.
Det går inte åt några större mängder (i alla fall inte i vårt lilla hushåll)av dessa ämnen. Gör en uppskattning av årsbehovet och lägg på lager. Bra att ha när diskmedlet eller tvättmedlet plötsligt är slut även till vardags.

Schemalägg fysisk träning och fortsätt gå eller springa för ökat välbefinnande.
Jag har själv svårt att schemalägga träning. Det går bra i början men ganska snart passar det inte in bland annat som ska göras och det blir jobbigt att ge sig iväg på träning. Men vi är ju olika där och för en del är det bra med att ha bestämda tider och platser för sin träning.

Lev enbart av ditt matförråd under tre dagar den här månaden.
Använd en helg för att öva upp din matlagning, hämta hem lite kompletterande vilda växter och festa på ditt beredskapsförråd. Glöm inte bort att sedan köpa hem nya varor bara.

Spara några hundralappar till din nödkassa.
Fortsätt att samla pengar. Har du sparat den nätta summan 200 kronor i månaden har du nu 1000 kronor att mysa kring eller handla något vettigt för.

Gå på loppisar och leta efter saker inom områdena prepping, krisberedskap och överlevnad.
Hemma i staden går jag alltid en loppisrunda varje vecka och tittar efter lite av varje. Det roligaste är att komma till en helt ny loppis på en annan ort jag aldrig besökt tidigare. Då känns det ologiskt nog som om det ska vara lättare att fynda.

Undersök hur mycket vatten du använder under en vecka.
Gör som du brukar med din vattenanvändning och försök mäta eller uppskatta din förbrukning. Hur kan du spara på användningen av dricksvatten (renat vatten)? Hur får du tag på vatten, både dricksvatten och övrigt vatten i en nödsituation, dvs. när det inte kommer något vatten ur kranen?

Framtiden för dyrbart renat vatten i oändliga mängder är sannolikt dyster, och det är lika bra det. Städernas infrastruktur faller oavbrutet sönder och samman och blir kostsammare att reparera. Klimatförändringarna ger samtidigt torka och översvämningar, som också kan innebära faror för dricksvattnet. Den som lär sig att leva på mindre mängder vatten kommer att klara sig bättre framöver.

Ladda ner boken om medicin för husdjur.
Länken finns att klicka på i originalkalendern (se länk ovan).

Rabarbern ger skörd under en lång period.

Rabarbern ger skörd under en lång period.

Summering
Lära:
Jag har skördat och tillagat en ny perenn grönsaksväxt som jag tidigare inte smakat och även försökt använda flera andra lite mera i matlagningen. Den nya är strandkål och av de gamla kan nämnas tusensköna, maskrosblomma, spansk körvel, vårsköna, humleskott, ramslök och brännässla.

Göra:
Den här månaden har jag tillverkat en nödtoalett att ha på balkongen i vår stadslägenhet. Den är utformad som en tät låda av plywood (12 mm.) med måtten 45x35x40 cm (LxBxH) som kan användas till förvaring i normala fall. Locket som också är av plywood är anpassat till toasitsen som finns på toaletten i vår lägenhet. När nödtoaletten används kläs den med en latrinsäck eller tålig sopsäck. På botten i säcken kan det finnas rivna tidningar, kartongbitar eller strö av något slag som suger upp fukt och därmed minskar lukten. Lådan kan också anpassas till en sits med urinseparering och då hamnar fekalierna i en hink med påse och urinen i en liten dunk.

Köpa:
Ett par kryckor att ha på lantstället föranlett av att en person trampade snett i en grop och stukade höger fotled (distorsion) ganska rejält. Det blir en ”väckarklocka” att upptäcka hur mycket det är som inte kan göras med en stukad fot och även hur det därmed påverkar vad omgivningen kan göra eller måste göra.
Det är enkelt att köpa ett par kryckor över internet eller genom sin vårdcentral.

Jan Gustafson-Berge

ÅRSDIKT: Maj

Tankning av björksav direkt ner i damejeannen.

Tankning av björksav direkt ner i damejeannen.

Ett projekt för mig under året är att varje dag skriva något på en kronologiskt skridande diktcykel som vid årets slut ska bindas till en bok. Denna långa dikt växer dagligen fram på sidan ÅRSDIKT 2017 här på bloggen. Nu blev det ganska mycket text, så därför bryter jag ut varje månads textmassa och placerar i en särskild text (post) och här finns nu till beskådande maj månads produktion av smått och stort, högt och lågt.

(1/5 2017)
Göteborg
Andra Långgatan
Gatan befriad från bilar
nu ägd av fotfolket
Femtusen människor
fyller upp gatans bredd och längd
Röda fanor och banderoller
fladdrar mot den blå himmelen

(2/5 2017)
Det nya växthuset växer fram
Väggarna klädda
med en särskilt hållbar växthusplast
Taket täckt
med korrugerade plastskivor
Jordblandning i odlingsbäddarna
Klätterväxter uppbundna
på väggar och tak
Ny produktionsyta
för tomat, gurka, paprika, chili
samt tidig och sen odling av bladgrönt

(3/5 2017)
En dag i paradiset
Skön vårvärme
och fullständigt stilla i luften
Vårens alla gröna nyanser
spricker ut inför våra ögon
fåglar, fjärilar och insekter
far kors och tvärs
letar boplatser, mat och kompisar
Vi arbetar
och vilar
i vår sköna gröna värld

(4/5 2017)
Elcyklarna tar oss med lätthet
till affären i Kvarnvik
12 kilometer bort
Uppför och nedför backarna
vinden viner
solen skiner
livet leker

(5/5 2017)
Biologisk ingenjörskonst
Byggandet av cyborger
Konstruerandet av oorganiskt liv
Du sköna nya värld

SAPIENS
En kort historik över mänskligheten
Yuval Noah Harari
Natur & Kultur
2017
978-91-27-15078-2

(6/5 2017)
Trädens mångfald är förunderlig
låga och höga
små och stora
smala och tjocka
tidiga och sena
former och färger
Att det kan finnas så många
nyanser av grönt

Löven fångar in solens energi
omvandlar den till sig själva
erbjuder nyttigheter
om vi vårdar dem väl
träden är en del av
den trevliga framtiden

Extensiv skogsträdgård med våtmark där älgörten frodas. Här finns även en växande störskog i form av aspar som gallras vid behov.

Extensiv skogsträdgård med våtmark där älgörten frodas. Här finns även en växande störskog i form av aspar som gallras vid behov.

(7/5 2017)
En kort visit i
stadslägenheten
bada
sköta växterna på balkongen
träffa några vänner
uträtta ärenden
klippa i tidningar
handla lite mat
titta på ishockey

(8/5 2017)
Frihet, jämlikhet, broderskap
Frihet, jämställdhet, konstnärsskap
Frihet, acceptans, människoskap

(9/5 2017)
En visit
i konsumtionens och bilismens landskap
lampor och skruvar
En färd
till lantlighetens underbarhet
vilda ätliga växter och friska grönsaker
örtsalt

(10/5 2017)
En dag med alla slags väder
kallt
varmt
blåst
vindstilla
sol
snö, hagel, snöhagel
blå himmel
mörka moln

En liten människa
har arbetat i allt detta
vandrat fram och tillbaka
bearbetat odlingsbäddar
kört rullebörar med sand, kompost och gödsel
burit virke
krukat växter till plantskolan
druckit kaffe och läst i en bok

En go kopp kaffe gör livet gott att leva

En go kopp kaffe gör livet gott att leva

(11/5 2017)
Maskroskaffe
gräv upp maskrosor
ta undan de största och rakaste rötterna
skär av ändarna och
borsta rent i vatten
skär tjocka rötter på längden
torka

Klipp de torra rötterna i små bitar
med en sidavbitare
rosta dem mörkt utan att de blir till kol
njut av den härliga doften
låt svalna
mal i kaffekvarn

Brygg en kopp kaffe på vanligt vis
med tratt och filter
njut av den nya smaken
en fin belöning för allt arbete

(12/5 2017)
Hjordar med djur
horder av djur
gäng med vildhundar
vargar stryker i skogskanten
vildsvinen fyller fälten
människogrupper

(13/5 2017)
Människokroppar som flyger
genom luften
snurrar runt och vrider sig
landar och studsar

Människokroppar som balanserar
i ständig rörelse
hänger och slänger
upphäver skenbart
de fysiska lagarna

Upphäver gränser
utmanar
Cirkus Cirkör

(14/5 2017)
Nya växter
planteras ner i jorden
En symbol
för tron på framtiden
för en  vacker och smakfull framtid

(15/5 2017)
På ytan verkar allt fungera
det ser normalt ut
Under ytan, eller på andra fjärran platser,
gnisslar maskineriet
normaliteten rinner bort

En dov vibration
en lukt av rädsla
stressiga rörelser
aggressivitet i rösterna
avstängdhet
förebådar vad som komma skall

(16/5 2017)
Långsamt har livet tippat över
ett paradigmskifte har ägt rum
Istället för fem dagars arbete i staden
och ledighet över helgen i fritidshuset
är det nu
fem dagars arbete vid fritidshuset
och två dagars ledighet i staden

Klipp din gräsmatta
med ett enda knapptryck
var du än befinner dig
Detta måste väl ändå
vara precis det som
världen väntat på
Tack Gardena!

Maskrosorna växer fint i år. Blommorna bra i sallad och som nyttig armering i vegetariska biffar.

Maskrosorna växer fint i år. Blommorna bra i sallad och som nyttig armering i vegetariska biffar.

(17/5 2017)
Kvinna:
Har inte den här bussen WIFI?!
(påståendefråga)
Chaufför:
Nej, det har den inte
(lugnt och milt)
Kvinna:
Nähää!!
(besviket aggressiv)
Mentalt krisläge för denna kvinna

Betraktare:
För egen del
läste jag lite i medhavd bok
(Kunstler, A History of the Future)
tittade ut genom fönstret
vilade
lät tankarna vandra
WIFI-fri
mobilfri

(18/5 2017)
Du kan sitta i en
fyrhjulsdriven vulgärbil
luftkonditionerad
uppvärmd ända
internetuppkopplad
underhållen
telefonpratande
gps, röst- och rörelsestyrd
och vara missnöjd med livet

Du kan sitta på en
elmotorhjälpt cykel
trampa på i uppförsbackarna
känna vind och regn mot ansiktet
och vara nöjd med livet

(19/5 2017)
Jag vänder ryggen till
och den gröna sparrisen
skjuter upp ur jorden
likt stammarna på ett
urtida ormbunksträd

Jag lägger örat mot sanden
som täcker sparrisbädden
det vibrerar av växande
ett svagt mumlande
förebådar sparrisens genombrott

(20/5 2017)
Precis lagom
när eldningssäsongen inne är över
är det dags att börja elda ute
Efter en dags bra arbete
med kvällssolen över sjön
samiska glödbröd
med en kryddig röra
grillad skogslök
och den första sparrisen
en flaska vin
och ett got sällskap
en paradisisk känsla

(21/5 2017)
En dag på Lövudden
Rensa en del av en lång perennrabatt
Grötfrukost
Klippa gräs och täcka land
Sista fixet på Mikas badrumsskåp
Klippa gräs och täcka land
Kaffe och rabarberpaj
Plantera backlök och kärleksört
samt uppdatera namnskyltar
Klippa gräs och täcka land
Sådd av 18 meter märgärt (blåärt)
inklusive nätuppsättning och stenrensning
Kaffe och två rostade mackor med ost och gurka
Fortsatt uppmätning av odlingsytor
och arbete på bloggtext om detta ämne
Klippa gräs och täcka land
Arbete på en TRIAD: gräva för vinbärsbuske,
grästorv och sten till jordkällare,
grävning av grund till badstuga som ger
fyllnadsmaterial ovanpå jordkällaren
En källarsval körsbärsmust gav god energi
Klippa gräs och täcka land
Klippa gräs och täcka land
Förbereda, laga och äta sen middag
Te och rabarberpaj
Diska och städa inför besök
Skriva texter till tidningen ÅTER och bloggen ELDÖGA
Upp klockan 8 och godnatt 23.30

En dag fylld av meningsfullt arbete
Under dagen har Les Discrets spelat musik

och boken ”A History of a Future”
av James Howard Kunstler
http://www.bokus.com/bok/9780802123725/a-history-of-the-future/
varit lässällskap

(22/5 2017)
Osynlig och oljudlig
under en skyddande skärm
av kirskålsblad
Ett gnyende
blod på marken
en harunge
trampad av människofot
Föräldrarna blänger argt
med uppspärrade ögon
från min kaffemugg

(23/5 2017)
Mångfaldsgräsmatta
gräs
maskros
tusensköna
förgätmigej
tistlar
gråbo
hundkäx
klöver
nässla
rölleka

(24/5 2017)
Räven kom traskande och trippande fram
på grusvägen
framför fönstret stannar den till
vänder på huvudet och tittar på oss

Den är mycket gracil, luftig och vacker
vänder tillbaka huvudet
och går vidare
Där står vi
förundrade och bedårade människor

(25/5 2017)
Inspiratör
kreatör
innovatör
dekoratör

Reparatör
kåsör
montör
skulptör

Leverantör
restauratör
servitör
kultivatör

Litteratör
Morgonflanör

Observatör
debattör
inspektör
sabotör

(26/5 2017)
Alla regler doftade av Flugornas Herre,
de var uppenbart konstruerade av ett mobbande
och anarkistiskt sammanhang av unga pojkar,
eller män med unga pojkars attityd,
ensamma sexsvultna manspojkar.

Hikikomori,
inåtvänd eller sluten,
tonåringar och vuxna,
som drar sig undan samhället,
in i fantasivärldar,
uppbyggda av anime, tv-spel och interne

De dolde sin känslighet,
det vill säga sin rädsla att förbli ensam för alltid,
bakom en extrem okänslighet.

Allt var tvunget att göras
med åtminstone en blinkning av ironi,
detta var en flyktväg,
ett sätt att aldrig behöva erkänna
att du faktiskt uttrycker något från hjärtat,
att du på riktigt var sårbar.

Okänsliga för lidande på ett sätt
som bara människor
som aldrig riktigt lidit kan,
unga mestadels män,
skyddade av anonymitet.

Detta under en frihetlig yttrandefrihetsflagg,
under vilken isolerade pojkmän,
hävdade sin rätt att göra
eller säga vad som helst,
utan hänsyn till andras känslor.

Text ur ETC #19/2017
av Dale Beran
4CHAN: Internetforumet
bakom Trumps framgång

(27/5 2017)
Med gräsklipparens hjälp
görs cirklarna tydliga
ur den gula maskrosmatten
träder 14 cirklar fram
omgivna av grönt
signalerar
upp mot himmelen
och säger:
LANDA GÄRNA HÄR!

(28/5 2017)
Solen blagar
från en molnfri himmel
40 grader varmt
Det är svårt att vara i solen
en längre stund
än mindre försöka arbeta med något
smyger i skuggorna
sökande arbetsuppgifter
i den svala skuggans land

Redan tomt i vattentunnorna
växterna slokar
sådderna torkar
dammarna avdunstar
En föraning om framtiden

(29/5 2017)
En liten groda
simmade i dammen på fältet
Jag ropade till mig vännen
som kom och tittade
på väg därifrån
trampade hon snett i en grop
det small till
och hon föll till marken
med svåra smärtor

En stukad högerfot
fotledsdistorsion
så mycket blir svårt att göra
krisberedskap i blixtbelysning
kryckor nästa inköp

(30/5 2017)
Hela dagen har vi tittat upp mot himmelen
studerat de förbipasserande
molnformationerna
hoppats att några av dem
ska innehålla det regn
som vi längtar efter
som vi och våra växter så väl behöver

(31/5 2017)
Den ligger där så glänsande svart
en halv meter lång
utstrålande snabbhet och kraftfullhet
Kringelkrokigt utsträckt
i vinkeln mellan två gamla timmerstockar
insamlande kvällssolens värme

Tre meter bort
står jag och arbetar
med att gräva fram gammal gödsel
under nedfallet bråte
från en historisk ladugård
Efter varje spadtag
tittar jag bort mot ormen
pratar lite med den
vi kan samexistera

Jan Gustafson-Berge

Krisberedskap och Prepping: April

Tusensköna (Bellis perennis): Både skön och god till tusen.

Tusensköna (Bellis perennis): Både skön och god till tusen.

Utgångspunkten är en kalender från ”Preppers University” som jag översätter till svenska och kommenterar. Översättningen är understruken och därefter kommer eventuella kommentarer från min horisont. Dessutom tillkommer beskrivningar hur jag själv använder kalendern för att lära mig mer, genomföra åtgärder samt köpa eller skaffa nya användbara saker.

Om du prenumererar på det dagliga nyhetsbrevet från Preppers University kommer det också varje månad en ”To-Do List” med cirka 30 punkter att fundera över och åtgärda.

Kalendern finns att ladda ner här:
https://madmimi.com/signups/354563/join

Lär dig att slipa knivar (och övriga eggverktyg).
Detta är en grundläggande kunskap som är användbar även under normala omständigheter. Kniven är ett s.k. eggverktyg och tittar du dig omkring i ditt hem och på övriga platser där du verkar, så finner du mängder med eggverktyg som kan slipas för att fungera bättre. Det är saxar, köksknivar, yxor, stämjärn, liar, skäror, hyvlar, sekatörer, gräsklipparknivar, olika köksredskap osv. Här finns inget utrymme för att beskriva hur alla dessa verktyg och redskap ska slipas eller filas, utan skaffa en bok eller gå i lära hos en som redan kan. Du måste förstå begreppen egg, slipfas och eggvinkel samt hur ett skärande verktyg egentligen arbetar i olika material.

Plantera fyra medicinalväxter i din trädgård under detta året.
Det är en mycket god idé att ha växter kring sig som har medicinska förmågor. Frågan är då vilka växter som kan vara lämpliga, antingen anpassade till dig personligen eller bara generellt bra för de vanligaste åkommorna. Förutom att odla dem själva skulle jag rekommendera att du lär dig och söker upp motsvarande vilda växter i din närmiljö. Låt helt enkelt naturen stå för odlandet av dina medicinalväxter. En allmän bok om medicinalväxter kan ge vägledning. För huvudvärk bark från sälg och blad från älgört, rogivande kan vara ljungblommor, humlekottar och kamomill, bra vid förkylning och halsont är pepparmynta, nypon och fläderblommor, för att ge några allmänna exempel.

Börja motionera (promenera) regelbundet för att förbättra din hälsa och kondition.
Att allmänt sköta sin hälsa, bygga upp sin styrka och ha en bra grundkondition är saker som alltid gör livet enklare, i alla lägen. Detta kan göras på många olika sätt, där var och en finner sina passande metoder och strategier. När jag är på landet med alla dess varierande bestyr får jag en bra allmän träning på köpet. I stadsmiljön ser jag till att få vardaglig motion genom att gå eller cykla vid förflyttning. En dag i veckan springer jag en enklare runda och periodvis lyckas jag även hålla uppe lite yoga-övningar.

Ladda ner följande: Bok om knopar.
Mina första knopar lärde jag mig i scouterna för mer än 40 år sedan. Jag har sedan dess levt ett sådant liv att knoparna har varit till stor nytta i många sammanhang. Under segelfartygens tid användes många knopar och nu har de fått en renässans eftersom så många håller på med klättring. Knopens idé är att uppfylla en önskad funktion, så enkelt och bra som möjligt, en strategi helt i linje med ett överlevande i en krissituation.

Guide till knopar, Budworth, Parragon Books 2006, 1-40546-916-1

Nätverk, trassel, snören och knutar.

Nätverk, trassel, snören och knutar.

Skaffa förråd av örter, kryddor och salt.
Kryddor är nödvändiga för att göra maten god och för konservering. En hel del av dessa kryddor kan liksom medicinalväxterna ovan odlas eller hämtas ute i naturen. Kryddor är enkla att förvara, håller länge och tar liten plats. Så se till att ha din årliga förbrukning av kryddor i lager. Jag har alltid några kilo finmalet havssalt på lager vilket används vid konservering och tillverkning av örtsalt.

Köp en extra påskskinka och konservera den med en tryckkokare.
Konservering av kött är inget för mig. Min rekommendation är att du köper färdiga konserver istället. Torkning och rökning anser jag vara bättre konserveringsmetoder för kött.

Handla mat till beredskapsförrådet under realisationer efter påsk.
Ja, varför inte. Hittar du något bra och lämpligt så passa på och utöka förråden.

Det elektriska köket demonstrerar för sin överlevnad.

Det elektriska köket demonstrerar för sin överlevnad.

Städa och organisera dina kökslådor (och köksskåp).
Ta bort onödiga saker som bara ligger och dräller och är i vägen. Se till att det finns bra handredskap tillgängliga för att utföra matberedning och konservering utan elektricitet. Fundera på hur du ska kunna göra alla de moment som elektriska köksapparater utför, med hjälp av handredskap.

Koka en soppa i solugnen.
Detta förutsätter att du har en solugn, som för övrigt får anses vara av marginell betydelse i vårt land. Koka en soppa över öppen eld istället, eller bekanta dig med ditt sprit- eller gaskök.

Spara undan ytterligare 200 kronor i mindre sedlar till din nödkassa.
Två hundra kronor varje månad blir 2400 kronor på ett år. Vad kan du köpa för något vettigt med de pengarna?

Lägg upp ett lager på de receptfria mediciner du använder.
Se till att alltid ha sådana mediciner hemma för en längre tids förbrukning. Använd dem vid vardagligt behov och se till att fylla på efterhand innan datummärkningen går ut.

Summering
Lära: En del grönsaker påstås vara lätta att odla. En del av dem tycker jag är svåra att lyckas med och morötter är en av dem. I år ska jag verkligen anstränga mig för att göra alla stegen i odlandet av morötter på ett bra sätt. Syftet är att växla upp odlingen av morötter till självförsörjningsnivå. Det är många steg som ska utföras: beredning av jorden så att den är lucker och näringsrik, en noggrann sådd där fröna inte hamnar för tätt men inte heller för glest, gallring, borttagning av oönskade växter, vattning, marktäckning, bekämpning av insekter, skörd, förvaring, matlagning och frötagning.

Göra: Bygga klart det nya växthuset som ger ökad odlingsvolym för chili, paprika, gurka och tomat, samt tidig och sen odling av bladgrönt.

Köpa: En bucklig plastflaska har ersatts av en mycket fin vattenflaska i rostfritt stål. Den finns nu alltid med i ryggsäcken, fylld med friskt vatten.

Månadens tips: konserverad fisk
Den mat som lagerförs ska vara god att äta, både under eventuella kriser, men också när det är dags att rotera den lagrade maten. Jag vill slå ett slag för konserverad fisk som förutom att vara god (en personlig smaksak förstås), också är näringsrik, billig, lättlagad (kan också ätas kall) och med skaplig hållbarhet.
De fiskkonserver jag alltid har på lager är tonfisk på burk, makrill i tomatsås och matjesfiléer. Den sist nämnda är visserligen en kylvara, men det är inte så svårt att hitta platser med 10 grader under nästan hela året och för den med en jordkällare fungerar det fint hela året.

En burk tonfisk blandas med två kokta ägg, hackad lök av något slag, äpple och inlagd gurka i små bitar. Keso, kvarg eller gräddfil, om sådant finns, kan läggas till. Kryddas med svartpeppar, örtsalt och lite chili.

En burk makrill mosas tillsammans med några kalla potatisar, hackad lök och inlagd gurka samt ett rått ägg. Kryddas med svartpeppar, örtsalt och lite chili. Formas till bollas som plattas ut i en oljad stekpanna och steks på båda sidor.

Matjessillen bereds på klassiskt manér med kokt potatis, gräslök eller annan grön lök, gräddfil och örtsalt.

Jan Gustafson-Berge

ÅRSDIKT: April

Exempel på bra sekatörer, nyfilade och oljade för bästa funktion.

Exempel på bra sekatörer, nyfilade och oljade för bästa funktion.

Ett projekt för mig under året är att varje dag skriva något på en kronologiskt skridande diktcykel som vid årets slut ska bindas till en bok. Denna långa dikt växer dagligen fram på sidan ÅRSDIKT 2017 här på bloggen. Nu blev det ganska mycket text, så därför bryter jag ut varje månads textmassa och placerar i en särskild text (post) och här finns nu till beskådande april månads produktion av smått och stort, högt och lågt.

(1/4 2017)
Trött
i kroppen och huvudet
arbetat hårt hela den ljusa dagen
Skyfflat bort det sista
av den steniga gödselhögen
byggt vidare på två stockbäddar
reglat upp och börjat spika slanvägg
på en utbyggnad av latrinkomposthuset

Nöjd
har också druckit kaffe
och fikat ute i solens sken
ätit god mat
och läst i en bok
Lyssnat på fåglarna
och tittat på alla växter
som söker sig upp
med blad och blommor

(2/4 2017)
Tristad
ett övergivet och rivet torp
med bara rester av husgrunder kvar
var där för att hämta humle
att uppföröka till hembygdsföreningen

Det var en underbar plats
med en alldeles särskild energi
dit ska jag återvända
för att undersöka spåren
av de som levat där
känna deras närvaro

(3/4 2017)
Lite grönsaker och konserver från jordkällaren
Diverse torrvaror från skafferier
En del köpta livsmedel
Skörd  av tidiga vilda växter och perenna grönsaker

Allt detta kombineras
på en mängd olika sätt
till smakliga måltider
att äta med stor tacksamhet

(4/4 2017)
Elcyklarna
tog oss lekande lätt
till affären i Kvarnvik
12 kilometer på 35 minuter
uppför backe och nedför backe
Matvarorna lastades
i cykelkorg och sidoväskor
En härlig tur

(5/4 2017)
Även en halv måne
kan lysa upp natten
som om det var dag
Karlavagnen kör ständigt runt
stjärnorna lyser
blinkar sina budskap
berättar sina historier

(6/4 2017)
En trädgård är i ständig rörelse
den blir aldrig färdig
Behoven skiftar
trädgården har också sin egen dynamik
krafter träder in och förändrar

Växter flyttas till nya platser
växter delas och förökas
Odlingslådor går sönder och förnyas
Odlingsbäddar ändras och
nya kommer till
Växthus byggs om
och utökas

(7/4 2017)
Månen lyser starkt
speglar solen brinnande fusion
Den färgskimrande halon
varierar i samspel
med de förbisvepande molnfläckarna

(8/4 2017)
Plötsligt ligger den bara där
årets första huggorm
hoprullad framför en fallen takbjälke
från en raserad ladugård
Det varmaste stället så klart
Den är mycket skarpt tecknad
mörkbrun och svart
Stilla ligger den
klart medveten om att vi är där
när vi kommer för nära
ringlar den in mellan bråten
Respekt

(9/4 2017)
En tom första klass-vagn
på Tjustbanans tåg
Hur absurt får det bli
Varför inte ett utrymme
för cyklar istället?

(10/4 2017)
Terrorism
Jag satsar på Terrarism
och arbetar för Jordens bästa
för att bra liv för alla växter och djur
ett bra liv för alla människor

(11/4 2017)
Bokbinderi
så anti
den nutida tidens slaveri
Bokbinderi
sådan sympati
för livets harmoni

(12/4 2017)
En hög med sågade trävaror
drömmar ska förverkligas
viktiga funktioner ska säkras
En dag är allt skog igen

(13/4 2017)
Vårstäda
känns inte roligt
och är stundtals verkligen
inte roligt
Väl inne i det
kan det vara roligt
och fint blir det
Se världen genom nyputsade fönsterrutor

(14/4 2017)
Det vita kom tillbaka
Vårens vy
ersattes med vinters vy
Fåglarna trycker i träden
de gröna växterna
hukar under den blöta snön
Det är ändå vackert
och vattnet i marken
får en påfyllnad

(15/4 2017)
Påsk
fast ute är det vinterväder
Stora snöflingor virvlar i luften
flera centimeter snö på marken
många minusgrader på natten
Vi har det fint i huset
kring braskaminens värme
Julstämning

(16/4 2017)
Det nya växthuset
reser sig upp
ett skelett av träreglar
pekar upp mot himmelen
Odlingsbäddarna
väntar på de första växterna

(17/4 2017)
Fåglar väcker mig tidigt på morgonen
en hackspett
hackar rytmiskt med sin näbb
högst upp på en elstolpe
låter som väckningssignalen
från en kvarglömd mobiltelefon

En sädesärla
har blivit förtjust
i sin egen spegelbild
dunsar lätt om och om igen men ändå ljudligt
mot de speglande fönsterrutorna
på övervåningen

(18/4 2017)
Solen värmer
men luften är fortfarande kall
jag håller mig varm
med omväxlande arbete
rensar och luckrar morotslandet
sållar gammal gödsel
bygger på växthuset
förbereder växandet
som ska ge mat
under det kommande året

Den vinkelräta stenstaden.

Den vinkelräta stenstaden.

(19/4 2017)
En dag i stenstaden
vandrar min runda
på smutsiga stensättningar
noterar
alienerar
Längtar ut till
ett annat land
De fem elementens land

(20/4 2017)
Plockar, sorterar och gräver
mig igenom en raserad ladugård
Likt en arkeolog
tar jag mig igenom
skikt efter skikt
av tid och händelser
Gräver fram välbrunnen gödsel
ovanpå en ströbädd
full av röd kompostmask

(21/4 2017)
Arbetat i cykler under dagens förlopp
rensat och luckrat en bit av morotslandet
sållat fram en rullebör med gammal gödsel
kört ett lass sand till en potatiscirkel
ordnat med jordärtskockorna

Mellan cyklerna ett annat förlopp
frukost
kaffe
lunch
kaffe
en öl i solen

(22/4 2017)
22 meter
tidiga morötter
450 stycken
gul sättlök
400 vitlökar
sticker upp sina gröna blad
250 utsädespotatisar
ligger på groning

I år växlar vi upp
mot ökad självförsörjning
Vatten, mat, värme och skydd

(23/4 2017)
Världen skälver
håller andan
kikar försiktigt fram
gömmer sig i skuggan
samtalar
undrar
Vad håller de på med
de där människorna

(24/4 2017)
Det femte massutdöendet
Tidsperioden Krita
för 66 miljoner år sedan
då nedslag av asteroider
fick dinosaurierna att försvinna
tillsammans med en stor del av jordens arter

Det sjätte massutdöendet
Pågår i vår nutid
förstörda och försämrade livsmiljöer
överexploatering
utsläpp och föroreningar
invasiva arter och sjukdomar
klimatförändringar
tjuvjakt

(25/4 2017)
Det börjar komma fåglar
i de nyuppsatta holkarna
det fyller mig med glädje
vi kommunicerar
och hjälper varandra
jag och fåglarna

(26/4 2017)
Jag tippade ett lass sand
på en nyskapad odlingsbädd
På betesmarken nedanför
springer ett mörkt djur
är det en mörk hjort?
Nej, den är för svart och låg
ser ut som ett litet hanlejon
ett vildsvin

(27/4 2017)
En starkt lysande
och blåskimrande himmel
ett spaljerat päronträd
med några utslagna blommor
två smala svarta linjer
skär tvärs över
som en elektrisk notskrift
sädesärlan fortsätter
att uppvakta sin egen spegelbild
flyger mot fönstret
med små mjuka dunsar

Uppvaknande
en ny härlig dag
har tagit sin början

(28/4 2017)
Resa
färdas
från en punkt till en annan
se landskapet förändras
se spåren av antropocen
Vägar som dras
över, under och igenom
landskapets kropp

(29/4 2017)
En stad kan också vandras
på trottoarer längs vägar
på stenlagda gågator
på gångbanor genom parker
på galleriernas blanka stengolv
uppför och nedför trappor
på vindlande stigar
genom kvarvarande rester av natur
längs folkets genvägar
korsande impediment

(30/4 2017)
Byta perspektiv
se något från en ny position
titta på en stad
från vattnets nivå
Se ditt liv
från en ny utsiktspunkt
en ny förståelse
en annan inriktning

Jan Gustafson-Berge

Kurs och Vänkurs: vilda växter, perenna grönsaker, björksav och ympning

Kärleksörten är generös och älskvärd.

Kärleksörten är generös och älskvärd.

Den 28/1 ägde den första vänkursen rum på Lövudden. Nu är det dags för en uppföljning och fortsättning, som dessutom fogas samman med den första gratiskursen för året. Allt äger rum lördagen den 6/5 på Lövudden med start klockan 9.
Alla är hjärtligt välkomna, men observera att Lövudden inte ligger i Stockholm, utan i sydöstra Östergötland, 7 mil från vardera Linköping, Norrköping och Västervik.

Följande saker kommer att behandlas med varierande intensitet och fördjupning:

Ätliga vilda växter och perenna grönsaker
Aktuella ätliga vilda växter och tidiga perenna grönsaksväxter. Du är garanterad att få se och smaka på cirka 25 stycken olika arter. Vi går en runda och undersöker vad som finns samt plockar in för tillverkning av örtsalt och kanske någon enklare matlagning.

Tankning av björksav direkt ner i damejeannen.

Tankning av björksav direkt ner i damejeannen.

Björksav
Om det fortfarande rinner till från björkarna tappar vi björksav och sätter ett vårvin på saven och några lämpliga växter. Jag kommer att ha tappat björksav även i förväg så att det finns till hands om savningen är över.

En skarvympad vildapel.

En skarvympad vildapel.

Ympning av äppleträd
På den första vänkursen ympades med skarvympning på vildapel. Ett arbete som jag fortsatte veckorna efter och nu finns det cirka 150 ympningar att undersöka om de har tagit sig. Vi kommer att under denna dag också fortsätta ympningen med att barkympa på ett kärnsått äppleträd med flera olika sorters kulturapel.

Så välkommen till detta trevliga och unika tillfälle, men anmäl gärna ditt deltagande till min mejl: kosmotopia@gmail.com
När du anmäler ditt deltagande fås en vägbeskrivning.
Du tar med egen mat och kläder för utevistelse.
Mejlen står även öppen för frågor.

Jan Gustafson-Berge

Den första maten är grön (Del 2)

Kummin av sorten Polaris med låg bladspridning.

Kummin av sorten Polaris med låg bladspridning.

För två veckor sedan skrev jag första delen i denna serie om den första maten som växer fram i det vilda eller i den odlade trädgården. Växandet har fortsatt även om en lite kallare period för tillfället stannar av tillväxten något. De nya växter som visat upp sig i min odlade trädgård och ute i den omgivande vilda naturen redovisas här nedan. Den dominerande färgen är fortfarande grön, men en del skott visar upp röda nyanser och vissa blommor tillför ytterligare färger.

Det blev inte bara ”lite kallare” utan i princip vinter igen med snö, ordentlig frost och ned till 7 minusgrader några nätter. Detta innebär att tillväxten helt avstannade för några växter, de drog sig tillbaka och väntar på varmare väder. Här nedan skriver jag om de växter som är ena riktiga tuffingar och kämpar på trots kylan.

Humleskott i perfekt skördeläge.

Humleskott i perfekt skördeläge.

Humle (Humulus lupulus) är säkert mest känd för att humlekottarna används till att krydda öl (beska, smak och doft) och att ett avkok på kottarna kan brukas som en sömngivande dryck. Jag har några olika sorters humle och några kallar jag ”mathumle”. Det betyder att deras tidiga  och lila skott klipps av när de är cirka 10 cm. långa. Dessa skott kan ätas råa, kokas lätt eller stekas. Rikgivande, matigt och gott.

Pepparrot med sina första sågtandade blad och de mera "bladformade" andrabladen.

Pepparrot med sina första sågtandade blad och de mera ”bladformade” andrabladen.

Pepparrot (Armoracia rusticana) är i sin tur mest känd för den rivna roten som ger en stark smaksättning till  såser m.m. Även de unga och delikata bladen går att äta. De har en aning av rotens styrka men också lite kålanstrykning. Fungerar i salladsblandningar och i allmän matlagning. Klipps de gamla bladen av kommer nya under säsongen. Jag delar upp min odling av pepparrot på flera platser, varav några får ge blad och andra rot.

En gammal trotjänare tittar upp och erbjuder sina fina blad.

En gammal trotjänare tittar upp och erbjuder sina fina blad.

Lungrot (Chenopodium bonus-henricus) är en stadig och trogen perenn som varje år producerar mängder av ätliga blad, vilka kan användas liksom spenat. Enkel att föröka genom delning av rotknippena.

Den spanska körveln är en nästan eterisk, krispig delikatess.

Den spanska körveln är en nästan eterisk, krispig delikatess.

Spansk körvel (Myrrhis odorata) är en makalöst frodig växt som antar ett buskliknande omfång. Först skördas de unga bladen och skotten, därefter de gröna fröna och slutligen går också rotdelar att äta upp.

Både skön och god till tusen.

Både skön och god till tusen.

Tusensköna (Bellis perennis) är en vacker liten växt som inte gör så mycket väsen av sig. Den bara finns där i gräsmattan och sköter sig själv. Vid behov och tillgång klipper jag av de vita eller rosa blommorna och använder i sallader. De är förvånansvärt matiga och har en svagt kryddig smak.

Kärleksörten är generös och älskvärd.

Kärleksörten är generös och älskvärd.

Kärleksört (Sedum telephium) är vanlig och känd som en tålig trädgårdsväxt i blomrabatten. Det förvånar dock många att den går att äta och dessutom är den mycket lättodlad, god, näringsrik och produktiv. Jag klipper de unga skotten med 3-5 bladpar efter hand som de växer fram. Fungerar bra i sallader, i soppor med nässla, kirskål och spenatväxter samt i grytor.

Harsyran finns i den lilla världen, men har en stor smak.

Harsyran finns i den lilla världen, men har en stor smak.

Harsyra (Oxalis acetosella) är en liten trevlig växt som växer vilt ute i skogen. Nu när det blivit så kallt står de och hukar och mumlar med hopfällda blad. Med utvecklade blad ser de ut som ljusgröna treklöver. Detta är ingen växt som gör en hel måltid, men en näve harsyra i en sallad, strösslad över en vårsoppa eller i en efterrätt är förträffligt friskt och syrligt.

Cikorian är en mångsysslare som erbjuder blad, blomma och rot.

Cikorian är en mångsysslare som erbjuder blad, blomma och rot.

Cikoria (Cichorium intybus) är en tvååring som förökar sig själv med lätthet. Bladen står ofta vintergröna och kan som späda eller som blekta nyttjas i en sallad med samma effekt som en rucola. Blommorna är underbart himmelskt blå och roten kan kokas till mat eller torkas och rostas till kaffesurrogat.

En vacker och väldoftande nyttighet.

En vacker och väldoftande nyttighet.

Luktviol (Viola odorata) är en liten stillsam marktäckare med underbart mörkt blålila blommor. Både blad och blommor går att äta upp. Blommorna luktar ”viol”.

Våtarven finns nästan alltid till hands.

Våtarven finns nästan alltid till hands.

Våtarv (Stellaria media) är en liten seg rackare som aldrig lämnar trädgårdsodlingen. Grymt anpassningsbar och verkar växa, om än långsamt, även under vintern. Kan ta över hela odlingsbäddar på en vecka om vädret är gynnsamt. Det friska gröna klipps av och används som ”grönmassa” i mat och dryck.

Björksav
Som en avslutning på de här två vårmatiga inläggen kan väl en dryck passa fint. När det går att tappa björksav varierar från år till år, men ett bra tecken på när det är dags är då björkens knoppar spricker ut och de första små späda löven vecklar ut sig. Björksaven kan drickas som den är, kokas in till en sötare vätska/sirap eller ingå som en ingrediens i ett vårvin där extra socker och vårliga växter som ger smak och färg tillsätts.
Mer om björksav här.

Jan Gustafson-Berge

Den första maten är grön (Del 1)

Vitlök som satts som klyftor vid värmeackumulerande stenar.

Vitlök som satts som klyftor vid värmeackumulerande stenar.

Vår och vänligt växande
Det är alltid roligt när den första vilda eller odlade maten börjar växa och kan skördas efter vinterperioden. Hur tidigt den kommer beror på flera faktorer. De viktigaste är vilken odlingszon du har på den plats du befinner dig på, hur vädret har varit det aktuella året, vilket mikroklimat du skapat i din egen trädgård samt vilka sorter som odlas eller befrämjas. Här på Lövudden är det generellt odlingszon III, men fläckvis med min hjälp är det odlingszon II.

Jag brukar ha en kurs om ätliga vilda växter i slutet av april och något år har det nästan inte funnits något alls att hitta och äta. I år är våren tidig och det har funnits en hel del redan i slutet av mars.

Potatisdrivbänk mars 2014

Potatisdrivbänk mars 2014

Drivning i ljus och mörker
En metod för att tidigarelägga växandet, alternativt göra vissa växter lite smakligare, är drivning. Drivning kan ske med ljus eller utan ljus.
Ljusmetoden innebär att du lägger en enkel drivbänk bestående av en träram samt passande glasfönster eller en träram med fasthäftad plast, ovanpå den växt du vill påskynda växandet på. Jag använder den metoden för tätt satta bulbiller av vitlök för att få vitlöksblad att klippa och för att få fram tidiga potatisar, vilka drivits i förväg inomhus som potatisplantor.
Mörkermetoden är särskilt lämplig för en del växter som dessutom behöver mildras i sin smak. Jag driver på detta sätt strandkål, maskros, cikoria och sallatsaralia samt även en planta rabarber. Metoden är enkel att utföra eftersom du bara behöver lägga över plantan med en mörk hink. Se till att det kommer in luft till plantan och lägg en sten ovanpå hinken så blåser den inte bort.

Aktuella matväxter på Lövudden
De växter som är aktuella för skörd i dagsläget beskrivs nedan, tillsammans med några reflektioner och matlagningstips. Flera andra växter ligger i startgroparna och nosar precis ovanför marknivån, men de får jag återkomma till i en senare text. Det är sådana växter som tusensköna, humle, spansk körvel, svinmålla, kärleksört, pepparrot, strutbräken och lungrot m.m. – alla med ätliga delar.

Som kanske syns på bilderna är växterna omgivna av en massa ”organiskt material” som en del odlare eller icke-odlare kanske ser som ”avfall eller skräp”. De flesta växter trivs med lite lagom marktäckning och att förra årets blad och stjälkar får vissna ned vid plantan. Att låta fröställningar står kvar över vintern skapar ett bättre mikroklimat, gynnar djur som äter frö samt bidrar till fröspridning av växten.

Ramslök i en perennrabatt med bärbuskar och lökväxter.

Ramslök i en perennrabatt med bärbuskar och lökväxter.

Ramslök (Allium ursinum) är en underbar vårväxt med en säregen och kryddig löksmak. Den sprider sig fint och bildar mattor som är starkt doftande vid beröring. Några blad från varje planta kan skördas efterhand och även några av blomstjälkarna innan de blommat, vilka är rena delikatessen enligt min mening. Som finklippt passar ramslöken i det mesta som får sting av lök, även bra till pesto och i eget örtsalt.

Gräslöken är en klassiker och mångsidig trotjänare.

Gräslöken är en klassiker och mångsidig trotjänare.

Många har en gammal tuva med gräslök (Allium schoenoprasum), men den är värd större uppmärksamhet än som tillbehör till matjessillen. Jag har många tuvor med gräslök utspridda här och var i trädgården, med målet att ha 30 stycken. En tuva kan skördas varje dag och när den sista är klippt har den första vuxit upp igen. Gräslök kan i princip användas till all matlagning.

Skogslök i en perennrabatt med bärbuskar och andra lökväxter.

Skogslök i en perennrabatt med bärbuskar och andra lökväxter.

Skogslök (Allium scorodoprasum), även kallad kajp är en favorit för mig. Den kommer tidigt för att sedan vissna ned under sommaren. Den är som en liten purjolök och kan antingen klippas blad för blad eller skördas hel. Den skjuter upp en stjälk med små blommor och sedan kommer en massa smålökar (bulbiller) som kan drösslas ner på marken när de är mogna, eller samlas in och sättas på en annan plats för ytterligare spridning. Skogslöken växer gärna under bärbuskar eller andra buskar och det går helt enkelt inte att ha för mycket skogslök. Används i matlagningen på samma sätt som purjolök eller andra gröna blad av lök.

Vårsköna är en lättskött växt som marktäcker och sprider sig av egen kraft.

Vårsköna är en lättskött växt som marktäcker och sprider sig av egen kraft.

Vårsköna (Claytonia sibirica) är mycket tålig mot kyla och står delvis vintergrön, även under snön. Börjar tidigt skicka fram nya blad som kan ätas som sallat. Blandas med fördel tillsammans med andra salladsväxter. Fungerar som marktäckare under buskar och sprider sig lätt med frön. Plantor kan grävas upp och flyttas till andra växtplatser.

Grön trädgårdsmålla som groddas på friland.

Grön trädgårdsmålla som groddas på friland.

Jag sprider både grön trädgårdsmålla (Artiplex hortensis) och röd trädgårdsmålla (Artiplex hortensis var. rubra) över alla mina odlingsbäddar. De bildar mängder av frön som får strössla ner på marken eller samlas in för spridning på andra ställen. Blir det för mycket är de enkla att ta bort eller skörda och äta upp. De används på samma sätt som spenat.

Rabarbern med sin röda knopp och sina första skrynkliga blad.

Rabarbern med sin röda knopp och sina första skrynkliga blad.

Rabarber (Rheum rhabarbarum) är egentligen en stjälkgrönsak och kan användas i matlagning som ingrediens i sallader, soppor och grytor. Mina rabarber går inte att skörda än, men det är dags att driva några plantor för extra tidig skörd.

Maskros en mångsysslare och överlevare.

Maskros en mångsysslare och överlevare.

Maskros (Taraxacum sp.) är en framtidsväxt så lär dig att använda den. Tidiga blad och blad som drivits fram i mörker är mindre beska. Beskheten varierar även från planta till planta. Fungerar bra i sallad och andra passande maträtter i måttlig mängd. Även de gula blommorna och rötterna är användbara till både mat och dryck.

Kummin är en gracil, vacker och mångfunktionell växt.

Kummin är en gracil, vacker och mångfunktionell växt.

Kummin (Carum carvi) är en av många växter som borde odlas mycket mer. Varför är vår uppfattning om nyttan med många växter så begränsad? De flesta tänker nog på kummin som en krydda (det torkade fröet), men kummin producerar också många goda och svagt kryddiga blad samt en ätlig rot. Kummin ger mängder med frön och självsår sig väldigt lätt, så det är inte svårt att få till nya plantor. Ha gärna separata odlingsplatser för de tre ätliga delarna från kummin: blad, frö och rot.

Trädgårdssyra har en smakfull syrlighet i sina blad.

Trädgårdssyra har en smakfull syrlighet i sina blad.

Trädgårdssyra (Rumex rugosus) har en härlig frisk syrlighet. Som många perenna grönsaksväxter kommer den tidigt på våren, tar en paus över sommaren och återkommer till hösten igen. Mycket kraftfull i sitt växande och ger en rik skörd av blad till sallad.

Svartrotens lite ludna blad tittar upp och säger hej.

Svartrotens lite ludna blad tittar upp och säger hej.

Svartrot (Scorzonera hispanica) är väl mest känd för sina långa, smala och svartskaliga rötter. Jag odlar svartrot för rötternas skull i djupa och mjuka bäddar. I andra bäddar har jag svartrot som får stå kvar över vintern och då kommer plantan med nya blad varje år som är delikata med en svag nötsmak. Utmärkta i sallad och bör tas unga för att inte bli för kärva.

Vitlöksblad från bulbiller.

Vitlöksblad från bulbiller.

Mina vitlökar (Allium sativum) av sorten Gusum som ger oss fina vitlöksklyftor, kommer också med många små lökar (bulbiller) som sitter överst på en ormande blomstjälk. Dessa bulbiller samlar jag in och driver inomhus för att få grönt att klippa under senvintern. Jag petar också ner klungor av bulbiller i mina perenna odlingsbäddar och får på så sätt fin vitlöksblast att klippa. Det går också att sätta bulbiller med avståndet 2-5 cm. i ett rutnät i växthus eller drivbänk på hösten och likaledes få en massa smålökar att skörda under våren.

De första nässlorna tittar gärna fram där det är som varmast, som här framför en stockbädd i söderläge.

De första nässlorna tittar gärna fram där det är som varmast, som här framför en stockbädd i söderläge.

Brännässlan (Urtica dioica) är också en framtidsväxt som har en mängd nyttiga egenskaper. Klassikern är ju nässelsoppa, men även paj, lasagne, gratäng m.m. fungerar. Genom att slå ner uppväxta nässelbestånd med lie kan flera skördar av färska skott skördas under året. Nässlor fungerar bra att torka och mala till ett pulver som sedan kan tillsättas efter behag i matlagningen.

Min tidigaste kirskålsodling på jordkällarens södersida.

Min tidigaste kirskålsodling på jordkällarens södersida.

Glädjen är stor när kirskålen (Aegopodium podagraria) skjuter fram sina första, späda och ljusgröna skott. Jag plockar nästan varje dag ett tjugotal blad med stjälk, eftersom kirskål fungerar utmärkt i de flesta maträtter, antingen i maten eller klippt som grönt ovanpå maten.

Smaklig måltid!

Jan Gustafson-Berge

ÅRSDIKT: Mars

Nya fågelholkar har kommit upp och väntar på sina bosättare.

Nya fågelholkar har kommit upp och väntar på sina bosättare.

Ett projekt för mig under året är att varje dag skriva något på en kronologiskt skridande diktcykel som vid årets slut ska bindas till en bok. Denna långa dikt växer dagligen fram på sidan ÅRSDIKT 2017 här på bloggen. Nu blev det ganska mycket text, så därför bryter jag ut varje månads textmassa och placerar i en särskild text (post) och här finns nu till beskådande mars månads produktion av smått och stort, högt och lågt.

(1/3 2017)
En gråbrun hinna
av smuts och oljefilm
separerar det seende jaget
från här och där
inne och ute
delaktighet och avstånd
Det sura regnet
drar långsamma streck
genom hinnan

(2/3 2017)
Tre hjortar på åkern
i det långsamt sjunkande skymningsljuset
Nosarna ner i marken
ätandes
Bakdelen uppskjuten
Strategiskt utplacerade
med alla sina sinnen verksamma
Lukter kommer glidande i vindriktningen
Ljud pulserar in i de vinklande öronen
Ljus registreras genom ögonen

De kommunicerar
Turas om att lyfta på huvudena
De vet att jag den ofarliga
står i fönstret och tittar
Långsamt rör de sig över åkern
och försvinner mot åkerkanten
rinner in i skogsbrynet

(3/3 2017)
Något rörligt arbete utomhus
röja i skogsträdgården
beskära ett äppleträd
såga och stapla ved

En stark och god kopp kaffe
kanske något litet tilltugg
sitta ute mot söderväggen

Känna hur våren stilla trycker på
vårlökarna i rabatten tittar försiktigt upp
med några trevande blad
fåglarna är livaktiga
Är det ändå inte ganska varmt i luften?

Det här är en särdeles
skön stund på Jorden

(4/3 2017)
Kanske inte min favoritsyssla
inget jobb jag direkt önskar
inget arbete jag prioriterar

Gräva gropar för att gjuta staketstolpar
låter sig gärna
sjunka ner i glömskans träsk
försvinna bort i den grå skymningen

(5/3 2017)
Vintersquashen ”Blue Hubbard”
(Cucurbita maxima)
Måste ha korsat sig med
en sten från grustaget
eller en kvarglömd skyddshjälm
Det var det hårdaste skal
jag någonsin hanterat på en ”pumpa”
Begreppet utpumpad fick en ny innebörd
Pumpasoppan med potatis, vit morot och kålrabbi
fick en härlig färg och blev ljuvligt god
En skvätt cider på slutet fick den att glimra

(6/3 2017)
Tre stora rådjur
rör sig betande över åkern
Äter av de första hukande bladen
av baldersbrå
När de kommer för nära vår plats
visar jag mig och ropar
Tre vita bakändar guppar över åkern
mot en säkrare plats lite längre bort
mot skogen till

(7/3 2017)
”Skiten smälter ändå bara bort”
Sagt av en ung kvinna
i sin mobiltelefon
när snön föll så vackert
över stadens skit

(8/3 2017)
Sex rödbetor, två lila morötter, vitkål och fyra små lökar
Strimlas i matberedaren
Två matskedar rapsolja i en gjutjärnsgryta på vedspisen
Örtsalt, malen svartpeppar och kumminfrö
Bryn tills det börjar lukta färg om grönsakerna
Slå på vatten så grönsakerna täcks
Två buljongtärningar
Finhackade inlagda rödbetor och lite spad
En deciliter mandelmjölk
Det hela får puttra en stund
Servera med finhackad mjölksyrad gurka och kvarg
Rödbetssoppa är enkelt, billigt och gott

(9/3 2017)
Slottet brann tre gånger
vindsvåningen försvann och rutor krossades
Sedan fortsatte regn, vind och is
nedbrytandets process

Nu skiner en ny övervåning
och ett stort trätak mot oss
när vi kommer vandrande
för att förundras över
uppbyggandets glädje

Kanske det ändå kan bli
en bal på slottet
Hägerstad slott

Kraftfullt växande ärtskott.

Kraftfullt växande ärtskott.

(10/3 2017)
Plasttråg
kartongbitar som blötläggs
några centimeter såjords- och sandblandning
Torkade ärtor av valfri sort
trycks tätt ner i jordskiktet
vattnas och täcks med plast
Placera varmt och ljust
håll fuktigt
Ta bort plasten
när ärtorna börja skjuta skott
När de är 10 centimeter långa
klipps de av med sax
cirka 3 centimeter från ytan
Kan skördas tre gånger

Ärtskott
vilken makalös växtkraft

(11/3 2017)
En kämpande snödriva
ligger i skuggan av ett plank
Klädd i stadens slagg
sipprar de sista dropparna av liv
mot närmaste avloppsbrunn
På andra sidan planket
dansar vårblommorna

(12/3 2017)
Tänk så många kombinationer av ord
som inte har någon betydelse
som väntar på en uppgift
att benämna, bevisa, bekräfta, beskriva, begripa, betona, behandla

Gör ett enkelt experiment
Ta ett ord vilket som helst
börja med ett en eller tvåstavigt
och byt ut första vokalen
aeiouyåäö

Stava
Steva
Stiva
Stova
Stuva
Styva
Ståva
Stäva
Stöva

Några ord finns i bruk i nutid
andra är gemmelmodiga
och några väntar tålmodigt på upptäckt
Vem vill skriva en ordbok
med alla ord som inte har
eller har haft någon användning

SAOB (Historisk ordbok)
SAOL (Ordlista över svenska språket)

(13/3 2017)
”The world oil production peak
represents an unprecedented economic crisis
that will wreak havoc on national economies,
topple governments, alter national boundaries, provoke military strife,
and challenge the continuation of civilized life.”

Peaken för världens oljeproduktion
representerar en ekonomisk kris utan motstycke
som kommer att orsaka kaos i nationella ekonomier,
fälla regeringar, ändra nationella gränser, provocera fram militära konflikter,
och utmana fortsättningen av det civiliserade levnadssättet.”

The Long  Emergency
James Howard Kunstler
Grove Press
978-0-8021-4249-8
(sidan 24)

(14/3 2017)
De nya gymnastikskorna
dunkar dovt på en av träbroarna
över Tinnerbäcken
Kroppen är i rörelse igen
försiktigare denna gång
vis av skadan för två år sedan

Otränad, dåliga skor, kallt, blåsigt,
regnblandad snö i luften
och för tunt klädd
Sprang för långt
och stannade inte
trots smärtor i ljumskarna

Nu går jag vissa sträckor
av den mera realistiska banans längd
Kommer hem vibrerande av
ny, skön och frisk energi

(15/3 2017)
Solen lyser upp och värmer
sittplatsen på balkongen
En intressant bok
och en god öl
Försjunken i bokens värld
hjärnan tar in och bearbetar
Vad blir resultatet?

(16/3 2017)
Följa spåren efter de som levt här förut
Undersöka lämningarna från de som
varit verksamma här tidigare
Skapa sig en bild av det förgångna

Hur ordnade de sin försörjning
hur överlevde de år efter år
utan fossil energi
utan elektricitet

Ett liv och levande
baserat på solenergi
Växter och djur
Framtidens samhälle

GLÖM och förbered dig på framtiden
Glöm fossil energi
Glöm att ”alternativ energi”
kan ersätta fossil energi
Glöm kärnkraft
Glöm komplexa och globala system och strukturer
Glöm de stora städerna och det urbana
Glöm ”megacities”
Glöm rymden

(17/3 2017)
En piggatråd, en piggatråd
det är en tråd med piggar på
och är där inga piggar på
så är det ingen piggatråd
En piggatråd, en piggatråd
det är en tråd med piggar på

En rullebör, en rullebör
det är en bör med rullar på
och är där inga rullar på
så är det ingen rullebör
En rullebör, en rullebör
det är en bör med rullar på

En toppendag, en toppendag
det är en dag med toppar på
och är där inga toppar på
så är det ingen toppendag
En toppendag, en toppendag
det är en sådan dag idag

(18/3 2017)
2×3 dm = 6 dm² lera
under bilens högra framhjul
1000 kilogram högteknologi
kommer varken framåt eller bakåt
En sårbarhet
som ligger precis under ytan
En tunn hinna
som krackelerar och brister

Kroppen återstår
axla ryggsäcken
och börja gå

(19/3 2018)
Några extra breda brädbitar
som blivit över under året
Några vanliga handverktyg
och en batteridriven borrmaskin
Några olika sorters spik och skruv
Få detta att arbeta tillsammans med dig
och resultera i några fågelholkar
Varierande storlek
och varierande ingångshål
Häng upp dem lite här och där
på varierande höjder och i olika riktningar
Bostäder för fåglar
som blir dina trevliga
och flitiga medhjälpare
Mångfald

(20/3 2017)
Händelser som frusit och hindrat
Minnen som förträngt och förnekat
Tider som bundit och förminskat

Lyckliga stunder
på väg till kolonilotten med fikakorg
byta färgskala på gardiner och porslin i köket
vara på stranden och sola

På väg till bilkyrkogården.

På väg till bilkyrkogården.

(21/3 2017)
Det antecknades ingenting
Från de sista mötena
Prognoserna var för mörka

Vi utgick från hundratals globala risker
Fördelade på sex riskkategorier:
ekonomi, miljö, geopolitik, samhälle,
teknologi och globala resurser

Vi pekade ut fem huvudproblem:
kronisk finansiell obalans,
utsläpp av växthusgaser,
ohållbar befolkningstillväxt,
extrema inkomstskillnader
och resursknapphet som kommer att
yttra sig i extremt instabila energi- och jordbrukspriser

Peter Höeg
Effekten av Susan
Norstedts
2016
978-91-1-306658-5
(sidan 202)

(22/3 2017)
Djur är fantastiska arkitekter
och byggnadsarbetare
Djuren är läromästare
inom ekologiskt byggande
Djuren bygger med
lokalt tillgängligt material
optimalt anpassat
till behov och plats

För andra året i rad
har vi duvor på balkongen
På en pappkartong på en hylla
uppe under taket
ordnar de ett enkelt rede
av torra kvistar
Med plats för två ägg
och en toalett
för den ruvande duvan
i ena änden

(23/3 2017)
I natt drömde jag om
Apofysiska Sällskapet
Jag simmade också i varmt vatten
och kravlade upp på en sandstrand
Sällskapet går inte att finna på internet
men jag känner tydligt
att de håller på med något
som inte är så bra

Vita jättar faller med en dov duns
som fortplantar sig genom marken
Många års lagrad solenergi
ska nu omvandlas till pappersmassa
minne och vishet ska nu bli reklam
eller en kartong till en parfymflaska

En man i röda arbetskläder
håller det rytande svärdet
i sina händer
sitter i hytten
och styr den känslokalla gripklon
med sina händer
Jag vrider mina händer i smärta
och delar korparnas skri

(24/3 2017)
Fåglarna kommer med ett budskap
det är någonting de vill berätta
De talar med många olika röster
Deras flykt tecknar mönster i luften

Titta ordentligt med vidöppna ögon
Lyssna noga med stora öron
Lukta och känn efter djupt in
Vad är det fåglarna försöker säga till oss
Vad är det för spår de lämnar på marken

(25/3 2017)
Brädor, stockar och trasiga tegelpannor
från en raserad och murken ladugård
Gamla fönster från en villa i Västervik
Spik, skruv, byggvinklar och lite verktyg

Sand, grus, klippt gräs, löv, kompost och gammal gödsel
Regnvatten samlas från taket ner i en tunna
och gödselvatten från en grop i marken bredvid
Solen lyser

Ett växthus som det både växer inuti och utanpå
Det bygger upp och det bryts ned på samma gång
Postapokalyptiskt byggande
En EKOARK

(26/3 2017)
Ett par ringduvor
har byggt sitt kvistbo
ovanpå en kartong
på en hylla på vår balkong
Två vita ägg ruvas

Gråsparvarna
plockar bomaterial
från växtlådorna
till sina bon
under takpannorna

På plasttaket ovanför
trippar en kråkfågel
bara skuggan av den
syns från platsen
där jag sitter och läser

(27/3 2017)
Stadens ljud tränger sig på
in till balkongens skyddande vrå
sirener från utryckningsfordon
det fördömda vrålet
från grusblåsningsmaskinerna
dånet från en sopsugningsbil
flygplanens jetmotorer
det skramlande suset
från bilgaragets ventilation
det monotona plasket
från en ljudsatt fontän
Ett enerverande terrorljudverk

Men också
fåglarnas ljud
behagliga röster
från den stora ekplatsen
suset i parkens träd
gräset som andas
knoppar som brister

(28/3 2017)
Föräldrars kolonier: Måsen och Tornet
Lövnäs i Gunnarskog
Glimten
Senderöd
Villatomt på Lantmätaregatan
Uteplats Stolplyckan
Långa Lisa
Kringelstugan
Backaberg
Naturcentrum/FOBO
Lövudden
?

Finns paradiset på en särskild plats
eller kan det skapas var som helst

(29/3 2017)
Jag hälsar regnet med glädje
det tvättar rent
friskar upp
Jag hör hur det rinner, sörplar och suger
från parken bredvid
jorden tackar och tar emot
delar ut vatten till behövande

(30/3 2017)
En skog är mer än
rader med planterade barrträd
En skog är mer än
realiserbart kapital
En skog är en skog
är sig själv
en komplex och dynamisk mångfald

(31/3 2017)
Tjustbanan
skön utsikt från tågets panoramafönster
en underbar resa längs Stångåns vindlingar
Två hjortar rör sig bort från spåret
över ett fält in mot skogen

Den underbara vyn förmörkas plötsligt
smärta, sorg och förbannelse
dunkar genom min kropp
över detta slarv
denna nonchalans
denna destruktivitet
detta djurplågeri

En av hjortarna
har sitt vackra horn
intrasslat med ett blått elssnöre
Behängd med dödens krona
klädd i smärtans elslinga

Jan Gustafson-Berge