STADENS ARTEFAKTER
Utställning på Krogen Amerika i Linköping
(Läroverksgatan 5, mittemot Hemslöjden)
Öppettider: 11-12/1, 18-19/1 och 25-26/1 (12-15 alla dagar) 2020.
Utställningen visas alla dagar av konstnären. Några konstverk utvecklas kontinuerligt under utställningen.
Kom gärna på besök och diskutera livets gång, den ohållbara staden och konstens uppgifter.

Jan Berge
Utbildad möbelsnickare och slöjdlärare.
Överlevnadskonstnär.
Arbetar gärna gränsöverskridande med återbrukat material och olika tekniker i en undersökande, symbolisk och berättande stil.

I den här utställningen arbetar jag längs två spår.
Det ena är att undersöka och gestalta hur staden gör naturen till avfall.
Det andra är att genom återbruk transformera avfall till konst.

Metallurer
En sammansmältning av orden metall och figurer. Materialcollage med metallföremål upphittade på ”gator och torg” i olika städer, huvudsakligen Linköping.

Konstellationer
Vid byggnation och snickeri på mitt lantställe Lövudden uppstår ett antal mindre bitar av konstruktionsplywood. Med start 2015 påbörjades en undersökning kring hur dessa bitar kan omvandlas till konst, istället för att bli en avfallsprodukt.

Verklista
Golvstallation (Löv från Trädgårdsföreningen och cigarettaskar)
Metallurer I-XII (Metallföremål insamlade från gator och torg)
Konstellationer FAS A-D (Målade plywoodbitar, delvis med text)
Lövmobil (Poppellöv från Lövudden)
BOKSTÄVER (Sågad och vitmålad plywood)
Shamanpinnar (Träpinnar, fjädrar och snören)
Grankottar och kastanjer (Från Trädgårdsföreningen)
Stadens vatten (Regnvatten, förorenat dagvatten och smält snö i flaskor)
Civilisation I (Hjorthorn, elsnöre, träplatta och mässingsknopp)
Civilisation II (Träbit, rostig plåt, rostiga spikar och ett äpple)
Stickade filtar (Återbrukat garn)

Välkommen till utställningen!
Jan Berge