Vedens kulturlager.

Vedens kulturlager.

Nu finns det en uppdaterad SIDA med en del av de kurser och arrangemang som jag har under 2018. Det är pausade och väntande kurser, möjliga kurser, studiecirklar och information om arrangemang jag deltar i eller anordnar.

Jan Berge