BOK

Förslag på omslag med "bildbokstäver"

PERMAKULTUR – Design för ett hållbart levande
Jag har med start 2013 börjat skriva en svensk bok om permakultur och räknar med att arbeta i detta projekt under hela 2014. I skrivande stund är ungefär halva boken färdigredigerad. Min ambition är att göra en personlig, unik, vacker och praktiskt användbar bok. En faktaspäckad kropp marmorerad med skönlitterära ådror. Omfånget blir cirka 300 sidor varav 100 är bildsidor. Den största delen av innehållet har mig som författare, men även gästskribenter medverkar med många texter. Så om du känner att du vill bidra med något, tveka inte att kontakta mig på kosmotopia@gmail.com för vidare diskussioner. Du ser längre ner vilka önsketexter jag har.

Olika läsningar
Boken kan ses som flera böcker i en, eller som att det finns flera möjliga läsningar av den.
Grundkapitlen som samtidigt är stommen i en introduktionskurs i permakultur (inklusive en kursplan).
Fördjupningar med texter som utvecklar ämnen eller teman från grundkapitlen.
Tillämpningar med beskrivningar av praktiska projekt där designteorierna fått en fysisk form.
Gästskribenter som mera personligt berättar om sin relation till permakultur och/eller den plats där de är verksamma.
Betraktelser som är fläckvist skönlitterära och uppenbart subjektiva.
Bilderna som lever sina egna liv, kommunicerar och tar sig in även om du inte vill.

INNEHÅLL (Färdigt och preliminärt mars 2014)
Föraning: En vindlande vandring (Jan Berge)

Permakultur NOLL: En kort introduktion (JB)
Fördjupning: Etiska principer (Kollektiv text)
Fördjupning: Kollaps pågår (David Jonstad)
Fördjupning: Omställning (?)
Fördjupning: Att bevara ceremonierna och försvara jorden (Jörgen I Eriksson)
Betraktelse: Permakulturens grundstam (Poul Erik Pedersen)
Betraktelse: Det stora hjulet (JB)

Permakultur ETT: Plats, behov och resurser (JB)
Fördjupning: Medskapande design (Joel Berge)

Permakultur TVÅ: Principer och designverktyg (JB)
Fördjupning: Element och funktion (JB)
Fördjupning: Kopplingar (JB)
Fördjupning: Resiliens (JB)
Fördjupning: Skogsträdgård och permakultur (Esbjörn Wandt)

Permakultur TRE: Flöden av energi och resurser (JB)
Fördjupning: Nötodling (Philipp Weiss)
Fördjupning: Perenna grönsaker (JB)
Fördjupning: Skötsel av perenna växter – förökning och beskärning (?)
Fördjupning: Naturenlig biskötsel (Patrick Sellman)
Fördjupning: Småskaligt ekologiskt byggande (JB)
Fördjupning: Materiell konsumtion och köpstopp (JB)
Betraktelse: Hyllning till hantverket (JB)
Matlagning och konserveringsmetoder (JB)

Permakultur FYRA: Bioregion (JB)
Fördjupning: Samhälleliga aspekter (Kollektiv text)
Fördjupning: Ekonomi (OK)
Fördjupning: Blomstrande företag (Emma Petersson)
Fördjupning: Permakultur i staden (KB)
Betraktelse: Den ohållbara staden och den permakulturella staden (JB)
Fördjupning: Ruralisering: (FG)

Tillämpningar
Tillämpning: Permakulturrabatt i bostadsområde (JB)
Tillämpning: Skogsträdgården på Holma (EW)
Tillämpning: Återbrukscentral (JB)

Permakultur i Sverige
Beskrivningar av olika permakulturella platser och projekt:
Ecotopia (KM)
Lövudden (JB)
Holma skogsträdgård (EW)
Hälsingbo och Puttmyra samt Stjärnsund (PW m.fl.)
Hästekasen gård (S)
Rikkenstorp (JH)
Växhuset (RP)
Fördjupning: Permakultur i Sverige – historia och organisation (Kollektiv text)

Kunskap
VÄXTER: Kategoribaserade växtlistor
Referenser ordnade efter varje text
Kursplan för boken

Sökordsregister

Önskade texter
Permakultur i kalla områden (Odlingszon 4-8).
Permakultur och djur: Vilda och domesticerade, små och stora, varför och varför inte, PK med djur och PK utan djur (resonemang kring samma plats).
Vatten i permakultur: Det hydrologiska kretsloppet, vattenhantering, vattenrening, dammar och vattendrag samt vattenkultur.
Kulturhistorisk forskning.
Skiss, ritning och karta.
Beskrivning av permakulturella platser i Sverige.
Perenner: Hur få tag på frö och plantor. Förökning med olika metoder. Skötsel, beskärning och skörd. Egen plantskola och något om växtförädling.

Önskad hjälp
Korrekturläsning och faktagranskning.
Komplettering av växtlistor.
Textbidrag som gästskribent.

Resiliens (Bild Klara Berge)

Trycktekniskt och ekonomi
Jag har valt ett Svanen-märkt tryckeri som finns i Linköping. Det gör att jag kan ha en nära och personlig kontakt genom hela produktionsprocessen. De färdiga böckerna hämtas med en biogasdriven bil. Koldioxidkompensering för tryckningen kommer att ske genom att pengar investeras i några lämpliga projekt.

Jag beräknar att produktionskostnaden ska bli cirka 100 000 kronor, varav 80 000 för tryckning m.m. och resten för redigering och övriga tillhörande kostnader. Dessa kostnader täcks genom egna pengar, eventuellt ett mindre lån, förhandsbetalningar och rena gåvor.

Boken kommer att kosta cirka 300 kronor och den teoretiska inkomsten för en upplaga på 1000 exemplar blir då 300 000 kronor, vilka fördelas i fyra potter: 1.) 100 000 kronor betalar produktionskostnaderna. 2.) 75 000 kronor investeras i egna och andras permakulturprojekt eller liknande projekt i Sverige. 3.) 75 000 kronor placeras på ett JAK-konto som en grund för tryckning av ny upplaga eller ny utgåva. 4.) 50 000 kronor ingår i övrigt vilket kan ses som ett ”förlust-konto” och inbegriper gratisexemplar, recensionsexemplar och sänkt pris för ett antal böcker.

Tidsplan och arbetsgång
Arbetet med boken har hittills rullat på i lugn takt, med lusten som utgångspunkt och ett tålmodigt inväntande på texter från externa författare. Nu har jag börjat skönja ett slut och en tidsplan tar form. I början på april har jag ett möte med tryckeriet för att slutgiltigt bestämma papperskvalité och teknisk utformning på boken. Innan sommaren görs ett provtryck av ett 16-sidigt ark för att se till att tryckkvalitén på text och bilder blir bra. Under tiden fram till sommaren och kanske också under sommaren arbetas det på i fortsatt lugn takt med att få in och bolla texter samt redigera färdiga texter. Under hösten startar sedan ett mödosamt arbete med slutlig korrekturläsning av all text, bildtexter, inskrivning av referenser och skapandet av ett sökordsregister. Någon gång under senhösten trycks boken och börjar distribueras ut över landet.

Vandra med boken
Efterhand som arbetet förflyttar sig likt vandrare i ett omväxlande och kuperat landskap kommer den här sidan att följa med och uppdateras med aktuella uppgifter och kan då återfinnas under fliken ”BOK” överst på bloggen.

Jan Gustafson-Berge