Framtiden är så nära nu
att varje beskrivning av nutiden
är en beskrivning av framtiden

Balanserande på en smal kant
finns egentligen bara två möjligheter
fortsätta balansakten genom ständig rörelse
eller att falla

Jan Berge