DONATION

Bostadshuset med sina två spaljerade päronträd mot söderväggen.

Bostadshuset med sina två spaljerade päronträd mot söderväggen.

Arbetet som utförs på Lövudden rör sig bortom de personliga och individuella behoven. Lövudden är en plats med en verksamhet som vill inspirera, stimulera, interagera, utbilda och förändra. Syftet är att skapa en plats designad enligt permakulturens designprinciper, med övertygelsen om att detta är en av flera nycklar till framtida överlevnad under värdiga former.

Utveckling av plats och verksamhet
Verksamhetens utveckling på Lövudden begränsas av många faktorer. Ibland fattas kunskap, ibland människor, ibland motivation och ork, ibland materiella resurser och ibland pengar. Genom att donera en summa pengar till Lövudden kan inköp göras, vilka gör att idéer och projekt kan förverkligas något snabbare än annars. Det kan t.ex. vara inköp av växtmaterial som är lite dyrare och svårare att få tag på, litteratur till referensbiblioteket eller utrustning och material för kursverksamhet.

Utgivning av en bok om Lövudden och permakultur
Jag har för avsikt att ge ut en omfattande bok om hur permakultur tillämpas och kommer till uttryck på Lövudden. Det blir både en teoretisk del där permakulturens designprinciper beskrivs och en mera praktisk del med detaljerade beskrivningar över hur principerna förverkligas och kommer till praktisk funktion på Lövudden. Genom att donera pengar ger du mig möjligheten att ge ut boken med en högre kvalitet och öka dess spridningsradie.

Jan Gustafson-Berge