KURS

Det gröna rummet (Bild Klara Berge)

ELDÖGA: Kursprogram för 2017
Jag har för avsikt att utveckla mitt fritidshus Lövudden till en plats för kvalificerad och målinriktad utbildning inom ämnen som har med vardagsekologi, självförsörjning, resiliens, permakultur och överlevnad att göra. Olika strukturer och former för detta prövas och under år 2017 erbjuds några gratis dagskurser på helger från maj till oktober. Jag öppnar också upp för fler avgiftsbelagda beställningskurser i varierande ämnen och utföranden. Lövudden befinner sig 7 mil sydöst om Linköping, nära byn Hannäs och vid en av de nordvästra vikarna av sjön Vindommen.

Maj (6/5): Ätliga vilda växter och tidiga perenna grönsaker.
Information om och insamling av ätliga vilda växter och odlade perenna grönsaksväxter. Matlagning och tillverkning av örtsalt.

Juni (3/6): Ekologisk odling med lite permakultur.
Föredrag och bildvisning kring den ekologiska odlingens grunder från sådd till skörd. Guidad tur genom Lövuddens odlingslandskap. Praktiskt arbete bland Lövuddens odlingsbäddar, växthus och odlingscirklar.

Augusti (26/8): Permakultur med designteori och praktisk tillämpning.
Föredrag och bildvisning om permakulturens grunder. Arbete med några av de pågående designprojekten på Lövudden, såsom dammar, skogsträdgård, polykultur och perenna växter.

Augusti (27/8): Konservering av livsmedel.
Föredrag och bildvisning om olika konserveringsmetoder samt praktiskt arbete med önskade metoder, som kan vara torkning, inläggning, inkokning och mjölksyrejäsning.

September (30/9): Äpplemustning och cidertillverkning.
Vi pressar must av de äpplen som finns tillhands och lär oss även att göra cider.

Oktober (28/10): Träd och buskar med skogsträdgård, polykultur, landskapsvård och småskaligt skogsbruk.
Föredrag och bildvisning. Guidad tur och praktiskt arbete med röjning, beskärning och övrigt arbete i landskapet kring Lövudden.

Alla kurserna har samma koncept: De håller på i en dag (lördag eller söndag) och börjar klockan 10 och slutar när det passar. Det kostar inga pengar. Det går att bo på kursplatsen i olika hus eller i tält. Egen mat medtas alternativt råvaror till gemensam matlagning. Kursernas nivå och innehåll anpassas på ett flexibelt vis till kursdeltagarna och ingen särskild förhandskunskap är nödvändig.

Permakultur – en designmetod för hållbart levande
Vid behov kan en avancerad introduktionskurs på 7 tillfällen anordnas. Kursen anordnas i Linköping, med minst 6 deltagare och kostar 1000:- per deltagare, inklusive boken ”Permakultur i ett nötskal” av Patrick Whitefield.
Permakultur erbjuder metoder för analys och design av en plats med syftet att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människan. Ämnen som behandlas är bl.a. odling, boende och energi. Kursen ger dig kunskap om de grundläggande principerna för analys och design inom permakultur. Du får också göra en förstudie till ett eget projekt.

Möjliga kurser, workshops, föredrag och bildvisning
Vid behov kan jag med kort varsel anordna kurser med varierande utsträckning i tid och omfattning. Exempel på ämnen kan vara: Bygg en luftsolfångare, ekologisk odling, permakultur, livsmedelskonservering, äpplemustning, skinn & läder, kompostering, enkelt friluftsliv och överlevnad i naturen, krisberedskap, snickeri & slöjd m.m.
Jag kan också komma för en eller flera timmar, visa bilder och prata kring olika ämnen som odling, köpstopp, ökad självförsörjning, vardagsekologi, permakultur, resiliens, ekologiskt fritidshus, småskaligt ekologiskt byggande m.m.

Mer information och anmälan:
Jan Gustafson-Berge
kosmotopia@gmail.com
https://eldoga.wordpress.com

Annonser