KURS

Det gröna rummet (Bild Klara Berge)

ELDÖGA: Kurser och arrangemang 2018
Jag har för avsikt att utveckla mitt deltidsboende Lövudden till en plats för kvalificerad och målinriktad utbildning inom ämnen som har med vardagsekologi, självförsörjning, resiliens, permakultur och överlevnad att göra. Olika strukturer och former för detta prövas och under år 2018 har jag valt att ta en paus med mina sedvanliga avgiftsfria kurser. Lövudden befinner sig 7 mil sydöst om Linköping, nära byn Hannäs och vid en av de nordvästra vikarna av sjön Vindommen.

Arrangemang under 2018
Även om kurserna pausat finns det möjligheter att besöka och undersöka Lövudden.
Samla ihop några personer och beställ en kurs eller ett studiebesök. Ett sådant arrangemang kostar 500 kr. för en halvdag, 1000 kr. för en heldag och 2000 kr. för en helg, oberoende av deltagare (1-10 stycken).

Jag står också som värd för Svenska Permakulturföreningens årsmöte den 16-18/3 med aktiviteter på Kvarnviks Bygdegård och Lövudden.
Läs mer om detta här: http://www.permakultur.se/

Lövudden deltar också i projektet ”Tusen trädgårdar” och har öppet för besök den 1/9.
Mer om detta finns att läsa här:http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018/

Väntade längre kurser (Cold Courses)
Nedanstående två kurser kan öppnas upp när minst 6 deltagare har anmält sig och betalt kursavgiften. Kurserna ges i Linköping företrädesvis under perioden januari- mars samt oktober-december.

Permakultur – en designmetod för hållbart levande
Vid behov kan en avancerad introduktionskurs på 7-8 tillfällen anordnas.
Kursen anordnas i Linköping, med minst 6 deltagare och kostar 1000:- per deltagare, inklusive boken ”Permakultur i ett nötskal” av Patrick Whitefield.
Permakultur erbjuder metoder för analys och design av en plats med syftet att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människan. Ämnen som behandlas är bl.a. odling, boende och energi. Kursen ger dig kunskap om de grundläggande principerna för analys och design inom permakultur. Du får också göra en förstudie till ett eget projekt.

Krisberedskap och prepping
Vid behov kan en avancerad introduktionskurs på 7-8 tillfällen anordnas.
Kursen anordnas i Linköping, med minst 6 deltagare och kostar 1000:- per deltagare.
Kursen innehåller undervisning, teori, samtal, hemuppgifter och praktiska övningar. Vi behandlar ämnen såsom: Vad är en kris, vad kan egentligen hända i Sverige, samhällets krisberedskap, personlig krisberedskap, beredskap i staden/bostaden, utrustning, fritidshuset, överleva i naturen, nätverk och självförsörjning. När kursen är över har du byggt upp en grundläggande krisberedskap samt fått medvetenhet och redskap för att gå vidare

Möjliga kurser, workshops, föredrag och bildvisning
Vid behov kan jag med kort varsel anordna kurser med varierande utsträckning i tid och omfattning. Exempel på ämnen kan vara: Ekologisk odling, permakultur, ätliga vilda växter, livsmedelskonservering, äpplemustning/cider, skinn & läder, bokbinderi, kompostering, enkelt friluftsliv och överlevnad i naturen, krisberedskap, snickeri & slöjd, konstskapande m.m.
Jag kan också komma för en eller flera timmar, visa bilder och prata kring olika ämnen som odling, köpstopp, ökad självförsörjning, vardagsekologi, permakultur, resiliens, ekologiskt fritidshus, småskaligt ekologiskt byggande m.m.

Volontär och frivilligt arbete
Möjligheter finns för dig (och dina vänner) att komma till Lövudden som volontär under en avtalad tidsrymd. Det innebär handlett arbete under antal timmar per dag och för detta fås mat och logi.

Mer information och anmälan:
Jan Gustafson-Berge
kosmotopia@gmail.com
https://eldoga.wordpress.com