Metallur I

Metallur I

Under sommaren 2018 kommer Hemslöjden i Östergötland att anordna  en utställning under namnet ”100 FOLK Hundra utställare tolkar begreppet folkkonst i dag””. Folkkonst är ett lurigt begrepp då både ”folk” och ”konst” är överbelastade med betydelser, så detta är en spännande utmaning.

Metallurgi
Jag kommer att deltaga och arbetar med flera olika spår.
Ett av dessa spår är ”Metallurer”, ett ord sammansatt av metall och filurer. Jag insamlar helt enkelt metallföremål som ropar efter mig på gator och torg. När mängden föremål ser ut till att vilja bli en metallur, skapar jag den och fäster den på en målad träplatta.

Begränsad slump
Jag har kommit till insikt om att jag har ett särskilt utvecklat sinne för att kommunicera med kasserade eller tappade metallföremål som ligger på marken. Jag upptäcker dem helt enkelt utan att aktivt leta efter dem. När det sker aktivt finner jag ännu fler metallföremål. Slumpen består i att jag inte i förväg vet vilka föremål som kommer att dyka upp och att metalluren skapas efter hand som det finns 10-20 saker att arbeta med.

Jan Berge