PERENN

Välkommen till paradiset. En av de inskjutande delarna med skogsträdgård.

Välkommen till paradiset. En av de inskjutande delarna med skogsträdgård.

Vad är perenna?
Vi börjar med att definiera och bestämma två begrepp i rubriken och vad de betyder i den här texten. Med perenna menas växter som också kallas fleråriga vilka lever mer än två år och som därmed har förmågan att övervintra och överleva i vårt klimat under en längre tidsperiod. Perenner är olika och vissa av dem kan leva längre än andra och vissa har stark förmåga till självförökning med lökar, rötter, rotknölar eller rotskott.
I listan nedan förekommer också några tvååriga växter och några ettåriga växter som är så bra på att sprida sig med frö eller andra metoder så att de i praktiken fungerar som en perenn. Dessa växter kallar jag för semiperenna.

Vad är grönsaker?
Med grönsaker menas växter som ger ätliga delar vilka kan anses klassa in i avdelningen mat, vilket kan vara rötter, rotknölar, lökar, rotskott, stjälkar, blad, skott, blomknoppar och blommor. I den här texten behandlas alltså inte sådana växter som huvudsakligen ger frukt, bär, nötter eller frö, men givetvis ingen regel utan några undantag. Inte heller perenna växter som huvudsakligen är krydd- eller medicinalväxter finns med, förutom några som på grund av den mängd som kan användas, gör att de vandrar över till grönsakernas land. Det finns också en personlig aspekt i så motto att en person kan gilla en växt mycket och då blir den mat, men samma växt kan hos en annan person ätas i mindre mängd och därmed ses som en krydda.
När det gäller grönsaker är det vanligaste för tillfället att odla ettåriga växter eller tvååriga som behandlas som ettåriga i vårt klimat (läs t.ex. morot). Perenna grönsaker är ovanligare, men väl värda att utveckla som ett komplement i grönsaksodlingen.

Perenna och vilda växter
Flera av växterna finns också som vilda och flera strategier är här möjliga. Det går att hämta hem växter från naturen och kultivera dem i din trädgård, i en skogsträdgård eller din närhet, eller plantera ut införskaffade växter så att de kan naturalisera sig i din närhet. Finns växterna redan i naturen eller i din närhet kan du låta dem vara kvar där, ge dem en kärleksfull, extensiv skötsel och sedan skörda vid behov. Att låta naturen sköta odlandet är ett bekvämt och effektivt sätt för matproduktion.

Vilda växter kan stillsamt domesticeras genom att placeras i odlingslådor och särskilt anordnade odlingsbäddar. Domesticering ger möjlighet att gynna utvecklandet av de delar av växten som man vill äta och underlättar också skörd. Rötter blir större och skördas lättare i en sandblandad jord än ute i naturen i en ganska kärv jordmån. Exempel på sådana växer är cikoria, skräppor, syror, hundkex, mjölkört, kardborre och pepparrot. Genom att skära av vissa växter helt och hållet ovanför ytan stimuleras nyproduktion av nya och friska skott. Exempel på sådana växter är nässla, kirskål, svartkämpar, syror och pepparrot.

Genom att utnyttja förekommande vatten eller genom att skapa stilla eller rörligt vatten och våtmarker kan flera växter införlivas i födoproduktionen. Exempel på grönsaksväxter kopplade till vatten är vass, kaveldun, bredpilblad och vattenkrasse.

Magnifika fröställningar på gårdsskräppa.

Magnifika fröställningar på gårdsskräppa.

Fördelar med perenna växter
Inom permakultur används gärna perenna växter för olika syften eftersom de har flera fördelar gentemot ett- eller tvååriga växter.
De är generellt tåligare mot påfrestningar och härdigare i vårt klimat, behöver normalt ingen extra bevattning, kräver mindre skötsel, växer och utvecklas vid optimal tidpunkt, ofta lätta att föröka och föryngra, ger skörd under längre tid och har multifunktionalitet. När jorden bereds för sådd och plantor drives inom traditionell trädgårdsodling har redan flera av de perenna växter som ger blad och skott börjat växa och ger skörd. Likadant när vintern börjar visa upp sig och många vanliga grönsaker ger upp, då kämpar de perenna vidare med sitt växande.

Självsående växter
En del växter är duktiga på att sprida sig med frö och vilka de är brukar bli ganska uppenbart i en trädgård. Dels sprider de sig i närheten av sin växtplats och dels genom att hamna i komposten och därigenom sprida sig ut över de odlingsland där kompostjorden senare sprids ut. Några av dessa växter låter jag vara när de visar sig och de får också fortsätta att fröa av sig inför kommande år. Några av dem kan det vara lämpligt att någorlunda begränsa genom att ha dem i en odlingslåda där de får härja fritt som de vill. Exempel på de först nämnda är svinmålla, trädgårdsmålla, ringblomma och penningört. Exempel på de sist nämnda är penningört, cikoria och kummin.

Självsådd kummin i odlingslåda.

Självsådd kummin i odlingslåda.

Frö, utsäde och plantor
Vissa av de här växterna kan vara lite svåra att få tag på. Börja med att fråga hos din närmaste plantskola eller gör ett besök på någon växtmarknad där privatpersoner säljer plantor. På internet finns både fröfirmor och plantskolor som säljer en del. Genom att bli medlem i någon odlarförening går det att få ta del av nätverk där frön och plantor förmedlas. De vilt växande är enklare att få som vänner. Gräv upp plantor med respekt och flytta till din egen trädgård eller samla frön och sprid där du vill att de ska gro och växa vidare.

Blad i olika nyanser av grönt.

Blad i olika nyanser av grönt.

Försiktighet och nya smaker
Var försiktig när du äter av nya och ovanliga växter. Även om de inte är giftiga kan de innehålla ämnen som är irriterande för en ovan eller känslig person. Smakmässigt har dessa växter också ett annat register än den industriprocessade maten och även där behövs en tillvänjning så att de nya smaksensationerna ska bli just sensationer och gärna även kulinariska sådana. Börja med att smaka en liten bit och var uppmärksam på kroppens reaktioner. Går det bra kan mängden utökas efterhand. Några användbara metoder för att få bort beskhet är blekning, rostning och lätt förvällning där kokvattnet hälls bort.

VÄXTLISTA: Perenna grönsaker lämpliga för odling
Tipsa gärna om fler perenna grönsaksväxter, utvidgade användningsområden, skötselåtgärder och annat relevant genom att mejla: kosmotopia@gmail.com

Alexanderloka Smyrnium olusatrum (svart libbsticka)
Tidig, ätliga blad, blad kan blekas.

Bitterkrassing Lepidium latifolium (Bitterkrasse)
Blad och frö, samt rot som krydda. Rot som rädisa eller pepparrot med ett stort nätverk av rötter.

Björnrot Meum athamanticum
Klosterväxt, blad som persilja.

Blekgul daglilja Hemerocallis citrina
Ätliga blomknoppar, blommor och rot.

Rödådrad syra: blad till sallat.

Rödådrad syra: blad till sallat.

Blodskräppa Rumex sanguineus (Rödådrad syra)
Blad, syrlig och mycket tidig.

Bocktörne Lycium barbarum (gojibär)
Binder sand, supernyttiga bär, blad ätliga.

Bredpilblad Sagittaria latifolia
Rotknölar, blad, vattenkultur, kantzon, odlas med fördel i behållare.

Brunröd daglilja Hemerocallis fulva
Blomknoppar, blomma och rot. Knopp och blomma är delikatesser som i måttlig mängd kan ätas råa, men kan också med fördel stekas eller kokas lite lätt innan förtäring.

Bäckfräne Rorippa microphylla
Växer vid rinnande vatten eller på fuktig mark. Ätliga blad.

Självsådda plantor av bärmålla.

Självsådda plantor av bärmålla.

Bärmålla Chenopodium foliosum (smultronspenat)
Ätliga bär, blad och blomknoppar, självförökande, marktäckande.

Cikorialådan med självsådd cikoria.

Cikorialådan med självsådd cikoria.

Cikoria Cichorium intybus (vägvårda)
Tvåårig, unga gröna blad som sallat, blad kan också blekas, kaffesurrogat på roten, inulin, medicin, köldtålig, självsående.

Cikorian blommar med den vackraste blå färg som finns.

Cikorian blommar med den vackraste blå färg som finns.

Daggfunkia Hosta sieboldiana
Alla namnsorter är ätliga. Stjälkar och unga bladskott med hoprullade blad. Goda namnsorter är ”Elegaus”, ”Cherry Berry”, ”>Fire and Ice” samt ”Blue Umbrellas”.

Daggkåpa Alchemilla vulgaris
Unga blad som sallad eller lätt kokta i diverse maträtter.

Daglilja Hemerocallis sp.
Ätliga blomknoppar och blommor, halvskugga. Knopp och blomma är delikatesser som i måttlig mängd kan ätas råa, men kan också med fördel stekas eller kokas lite lätt innan förtäring.

Doftfunkia Hosta Plantaginea
Stjälkar och unga bladskott med hoprullade blad. God namnsort är ”Aphrodite”.

Doftviol: blad och blomma till sallat, konsistensgivare i annan mat.

Doftviol: blad och blomma till sallat, konsistensgivare i annan mat.

Luktviol Viola odorata
Blad och blomma, reder soppor, doft, marktäckare, halvskugga.

Elefantlök Allium ampeloprasum
Stora klyftor, lök och blad.

Fjällsyra Oxyria digyna
Syrliga blad.

Getrams Polygonatum odoratum
Tidiga små skott och rot kan ätas efter kokning.
Växtdelar anges som svagt giftiga och kan orsaka magbesvär.

Gråmalva Lavatera thuringiaca
Blad och blomma.

Gräslök: som kryddgrönt i det mesta. Här i skön samvaro med blåstjärna (scilla).

Gräslök: som kryddgrönt i det mesta. Här i skön samvaro med blåstjärna (scilla).

Gräslök Allium schoenoprasum
Blad, blomknopp, blomma, fuktkrävande, tål lätt skugga och mycket tidig.

Gåsört Potentilla anserina
Blad och rötter (smala), blad till sallad, grönsaft, sprider sig med utlöpare, marktäckande.

Humle: tidiga skott, cirka 5-10 cm. är delikata råa och lätt stekta.

Humle: tidiga skott, cirka 5-10 cm. är delikata både råa och lätt stekta.

Humle Humulus lupulus
Tidiga skott kan ätas råa, kokas eller stekas, fibrer, ölkrydda, medicin, sol eller halvskugga, klätterväxt, tvåbyggare (hon- och hanplantor).

Hundkäx Anthriskus sylvestris
Blad färska eller förvällda till sallad, stuvning eller soppa, rot.

Hässleklocka Campanula latifolia
Skott, blad, rot och blomma.

Rödlila och vit jordärtskocka.

Rödlila och vit jordärtskocka.

Jordärtskocka Helianthus tuberosus
Vindskydd, inulin, självförökande eller lätt att föröka, skördas tidig vår eller sen höst, sprider sig gärna.

Jätterams Polygonatum x hybridum
Tidiga små skott och rot kan ätas efter kokning.
Växtdelar anges som svagt giftiga och kan orsaka magbesvär. Bären hos andra rams är starkt giftiga men jätterams får inga bär.

Kantlök Allium senescens
Ätliga blad som gräslök, fast med platta blad.

Kardborre har ätliga rötter.

Kardborre har ätliga rötter.

Kardborre (Stor kardborre) Arctium lappa
Rot som skördas på höst eller tidig vår, späda stjälkar och blad kan ätas som mangold eller spenat, frö.

Kardborrerot Arctium lappa var. edula
Odlad trädgårdsvariant (se ovan).

Kardon Cynara cardunculus
Stjälkar bleks på hösten, vintertäckning, perenn i gynnsamma lägen.

Kaukasusbeta Beta trigyna
Som en perenn mangold. Blad äts råa eller tillagade. Ätlig rot och förökas med frö.

Kaveldun till mat och flätning.

Kaveldun till mat och flätning.

Kaveldun Typha latifolia och Typha angustifolia
Vattenväxt, vattenrening, blad till flätning, rotmärg, rotskott mycket delikata efter viss skalning.

Kinesisk toon Toona sinensis
Ätliga blad som smakar nöt och buljong och passar bra i t.ex. omelett. Ett kinesiskt träd som kan bli stort, men som kan hållas nere genom kraftig beskärning (hamling eller stubbning) då nya frisk skott skjuter upp på en behaglig skördenivå. Tveksam härdighet.

Kirskål: en av mina många "kirskålsodlingar". De unga och ljust gröna bladen är de bästa. Som kryddgrönt, till soppa och gratäng.

Kirskål: en av mina många ”kirskålsodlingar”. De unga och ljust gröna bladen är de bästa. Som kryddgrönt, till soppa och gratäng.

Kirskål Aegopodium podagraria (kers)
Unga blad och stjälkar, marktäckare, kompostmaterial, invasiv, vildodlas eller i odlingsbehållare.

Klöver Trifolium sp (exempelvis Rödklöver T. pratense och Vitklöver T. repens)
Unga blad till sallad och blommor till te eller sallad.

Knölklocka Campanula rapunculoides
Blad, skott och blomma ätliga, men framförallt roten är välsmakande, lämplig att odla i låda.

Knölvial Lathyrus tuberosus
En klängväxt med små ätliga rotknölar.

Korogi Stachys affinis
Ätliga rotknölar, blad, marktäckare, liknande jordärtskocka fast mindre till storlek, sprider sig gärna.

Kummin: blad till sallad och kryddgrönt, frö som krydda och te, rot som rotfrukt.

Kummin: blad till sallad och kryddgrönt, frö som krydda och te, rot som rotfrukt.

Kummin Carum carvi
Tvåårig som självsår sig. Rot, blad och frö. Kommer mycket tidigt.

Kummin av sorten Polaris med låg bladspridning.

Kummin av sorten Polaris med låg bladspridning.

Kvanne: unga blad och stjälkar i mat, krydda, äldre stjälkar kan skalas.

Kvanne: unga blad och stjälkar i mat, krydda, äldre stjälkar kan skalas.

Kvanne Angelica archangelica (angelika, fjällkvanne)
Unga blad och bladstjälkar, frö, bakteriedödande ämnen i rot, tidig.

Kärleksört: de nya skotten kommer fram bland vinterståndarna. Bra i soppor och grytor.

Kärleksört: de nya skotten kommer fram bland vinterståndarna. Bra i soppor och grytor.

Kärleksört Sedum (Hylotelephium) telephium (fetblad)
Birötter och köttiga blad, torktålig, tål djup skugga, marktäckare, vattenrika blad, bra protein. Skotten och topparna ätliga. Sticklingar rotar sig lätt.

Libbsticka: unga skott som smaksättare, bra i örtsalt.

Libbsticka: unga skott som smaksättare, bra i örtsalt.

Libbsticka Levisticum officinale
Unga blad och stjälkar, kraftig i smaken, buljongkrydda, örtsalt.

Luftlök Allium x proliferum (Egyptisk luftlök)
Blad, rot och bulbiller (smålökar i toppen).

Lungrot (Gode Henriks målla).

Lungrot (Gode Henriks målla).

Lungrot Chenopodium bonus-henricus (Gode Henriks målla, Lungmålla)
Späda blad, skott, blomskott, halvskugga.

Läkemalva Althaea officinalis
Marshmallows från växtslem, medicin, blomma, blad och rot ätliga.

Löktrav Alliaria petiolata
Lockar insekter, tål djup skugga, tvåårig, vitlökssmak på blad, blomma, frö, rot som pepparrot, självförökande.

Löparfetblad Sedum sarmentosum
Koreansk vildgrönsak som är en bra marktäckare. Odlas för sina ätbara utlöpare och blommor. Krispig och frisk smak. Trivs bäst i en mullrik jord, behöver inget djupt jordlager. Torktålig. Föredrar att växa i full sol till halvskugga.

Majbräken Athyrium filix-femina
Tidiga vårskott, kokas 15 minuter och kokvattnet hälls bort.

Självsådd mangold utplanterad i odlingslåda.

Självsådd mangold utplanterad i odlingslåda.

Mangold Beta vulgaris
Övervintrar med marktäckning och självsår sig rikligt med frö, passar i låda. Blad och stjälk till sallad, omelett, stuvning och soppa.

Lyckad maskrosodling.

Lyckad maskrosodling.

Maskros Taraxacum vulgare.
Sallat, bladen kan blekas, vin på blomblad, blomblad i mat såsom bröd, kakor och biffar, ätlig rot, kaffesurrogat på torkad och rostad rot, innehåller inulin, sprider sig gärna (lättodlad).

Mjölkört (Rallarros): tidiga skott goda att steka lätt. De utväxta bladen torkas till te.

Mjölkört (Rallarros): tidiga skott goda att steka lätt. De utväxta bladen torkas till te.

Mjölkört Epilobium angustifolium  (rallarros, mjölke)
Färska skott, rotstock och rotskott, stjälkmärg, te på blad, fröhår som isolering, tidig.

Myskmalva Malva moschata
Blad, blomma och frö.

Parkaralia Aralia erata
Skott som smakar kirskål.

Pepparrot: unga blad till sallad och i mat, rot som smaksättare.

Pepparrot: unga blad till sallad och i mat, rot som smaksättare.

Pepparrot Armoracia rusticana
Rot, krydda, unga blad till sallad och wok, blomknoppsställning, antibakteriell.

Perennt bovete Fagopyrum dibotrys
Skott och unga blad som kokas innan förtäring.

Piplök Allium fistulosum (vinterlök, kållök, salladslök)
Härdig, tidig, lök, blad, blomma.

Potatisböna Apios americana (hopniss, potato bean, indian potato)
Rotknölar ätliga efter kokning, kvävefixerande, klätterväxt. Namnsorter ”Nutty” och ”Hudson”.

Prärielök: som gräslök fast med lite köttigare och halvmåneformade strå.

Prärielök: som gräslök fast med lite köttigare och halvmåneformade strå.

Prärielök Allium cernuum
Grova och platta strån samt blommor äts som gräslök. Kan stå vintergrön.

Rabarberknoppar på väg rakt in i våren.

Rabarberknoppar på väg rakt in i våren.

Rabarber Rheum rhabarbarum
Stjälk och blomknoppar ätliga, oxalsyra, vin, blad och rot giftiga. Kan drivas under en hink för extra tidig skörd.

Rabarbern ger skörd under en lång period.

Rabarbern ger skörd under en lång period.

Ramslök i en perennrabatt med bärbuskar och lökväxter.

Ramslök i en perennrabatt med bärbuskar och lökväxter.

Ramslök Allium ursinum (björnlök)
Klosterväxt, skugga, fuktigt, lök, blad, blomma, blomstjälk, omogna bär som kapris.

Rankspenat Hablitzia thamnoides (kaukasisk spenat)
Skott och blad som spenat, klättrande, halvskugga.

Rapunkelklocka Campanula rapunculus
Ätlig rot.

Rotsolros (Helianthus strumosus) har avlånga rötter och blommar.

Rotsolros (Helianthus strumosus) har avlånga rötter och blommar.

Rotsolros Helianthus strumosus
Som jordärtskocka.

Ryssgubbe Bunias orientalis
Sol eller halvskugga, unga stjälkar och blad, blomknoppar (som mini-brocolli).

Rädisa (Baljrädisa)”Rattail” Raphanus sativus
Producerar stora mängder ätliga fröbaljor. Starkt självsående och fröna övervintrar i komposten och plantor dyker upp på många ställen.

Sallatsaralia Aralia cordata
Skott, blad och rot ätliga. Kryddiga och goda skott. Trivs i skugga och med en humusrik och fuktighetshållande jord. Kan drivas och blekas på våren under en hink.

Sandsenap (Italiensk rucola) Diplotaxis tennifolia
Ätliga blad och blommor.

Segerlök Allium victorialis
Blad och blomma.

Sibirisk kantlök Allium nutans
Ätliga blad, som gräslök.

Baljor och frön från sibirisk ärtbuske.

Baljor och frön från sibirisk ärtbuske.

Sibirisk ärtbuske Caragana arborescens (Häckkaragan)
Fröna kan torkas och kokas. Bra häck- och läväxt samt kvävefixerande.

Skogsalm Ulmus glabra
Frön (manna).

Skogslind  Tilia cordata
Mjukt virke, bast, ritkol, blommor till te, unga blad till sallad, särskilt goda blad, sav, träd kan hamlas för åtkomligare skörd.

Skogslök (kajp): som vitlök eller små purjolökar till kryddgrönt, soppor, grytor osv.

Skogslök (kajp): som vitlök eller små purjolökar till kryddgrönt, soppor, grytor osv.

Skogslök Allium scorodoprasum (kajplök)
Mycket sol, lök, blad, blomma, som små purjolökar, tidig.

Sköldsyra Rumex scutatus
Tålig, blad till sallad, oxalsyra.

Sockerrot Sium sisarum (Sockermorot)
De tunna rötterna är ätliga efter att de kokats och skalats. Kan också ätas rå.

Sommargyllen Barbarea vulgaris
Unga blad, blomknopp och blommor, skarp smak, köldtålig.

Spansk körvel: blad och stjälk i sallad och soppa, gröna frön samt rot som rotfrukt.

Spansk körvel: blad och stjälk i sallad och soppa, gröna frön samt rot som rotfrukt.

Spansk körvel Myrrhis odorata
Blad och gröna frön smakar anis/lakrits, tjocka stjälkar skalas och ger en delikatess vid namn ”anisgurka” som kan ätas färsk, i sallat eller lätt tillagad, blomklasar, sallat, soppa, rot med koncentrerad smak, tidig, sol eller halvskugga, marktäckare, sprider sig gärna, tidig.

Gröna frön från spansk körvel.

Gröna frön från spansk körvel.

Den färdiga sparrisbädden.

Den färdiga sparrisbädden.

Sparris Asparagus officinalis
Gröna eller blekta skott under maj-juni, stjälkarna kokas lätt, steks eller grillas.

Grusig sparrisbädd med tång som ytlig gödsel.

Grusig sparrisbädd med tång som ytlig gödsel.

Spenatskräppa (Romersk spenat) Rumex patientia
Lätt syrliga blad som med fördel tillagas.

En lättodlad och nyttig perenn.

En lättodlad och nyttig perenn.

Stor brännässla Urtica dioica
Fibrer, späda blad äts färska eller kokta och frö, ”fjärilskammare”, gödselvatten, sprider sig gärna, vildodlas eller i odlingsbehållare.

Stor ormrot Bistorta officinalis (Bistorta major Gray)
Blad, frön och rot.

Storrams Polygonatum multiflorum
Unga skott och rot.
Växtdelar anges som svagt giftiga och kan orsaka magbesvär. Bären (fröna) är starkt giftiga.

Strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima
Späda blad och stjälkar.

Strandkål Crambe maritima ”Lily White”
Bleks på våren, blad och skott ätbara, knoppar som broccoli, rot ätlig.

Strutbräken Matteuchia strutheriopteris
Vinterfoder för boskap, invasiv, tidiga vårskott, kokas 15 minuter och kokvattnet hälls bort.

Strävsolros Helianthus strumosus
Som jordärtskocka med ätliga rötter som enkelt förökas.

Stäppkål Crambe cordifolia
Kan blekas, unga blad som grönkål. Ätliga blomknoppar och roten går att koka.

Svarta vinbär från egen avläggare.

Svarta vinbär från egen avläggare.

Svarta vinbär Ribes nigrum
Tidiga blad ätliga som sallat eller kryddgrönt, bär, blad till te.

Bärens tricolor: röda, vita och svarta vinbär.

Bärens tricolor: röda, vita och svarta vinbär.

Svartkämpar Plantago lanceolata
Unga blad till sallad.

Svartrot: unga blad till sallad och roten som övriga rotfrukter.

Svartrot: unga blad till sallad och roten som övriga rotfrukter.

Svartrot Scorzonera hispanica
Späda blad, rot, roten kan stå i jorden flera år och producera blad, blad kan blekas, söt och krispig blomstjälk.

Svinmålla: självsår sig lätt och kommer extra tidigt i potatisdrivbänken. Som spenat.

Svinmålla: självsår sig lätt och kommer extra tidigt i potatisdrivbänken. Som spenat.

Svinmålla Chenopodium album
Blad, blomma, frö, självsående. Fungerar bra som marktäckare om den klipps ner då och då.

Bondböna och svinmålla i samexistens.

Bondböna och svinmålla i samexistens.

Taklök Sempervivum tectorum
På torvtak och i stenparti, till stuvning, sallad och inläggningar.

Röd trädgårdsmålla: självsår sig lätt och kommer lite här och där. Som spenat.

Röd trädgårdsmålla: självsår sig lätt och kommer lite här och där. Som spenat.

Trädgårdsmålla Atriplex hortensis
Grön och röd, självsående, sallat, som spenat, frön.

Grön trädgårdsmålla med stora blad.

Grön trädgårdsmålla med stora blad.

Trädgårdssyra: blad och stjälkar till sallad och som syrlig smaksättare med en fantastisk god och frisk syrlighet likt harsyra.

Trädgårdssyra: blad och stjälkar till sallad och som syrlig smaksättare med en fantastisk god och frisk syrlighet likt harsyra.

Trädgårdssyra Rumex rugosus
Stjälk, blad, rot, frö, storbladig, oxalsyra, halvskugga, köldtålig, tidig, friskt syrlig.

Vindskydd av vass. Mat och flätningsmaterial.

Vindskydd av vass. Mat och flätningsmaterial.

Vass Phragmites australis
Växer i vatten ned till 2,5 meters djup men även i fuktig jord. Tidiga skott, rotstam och rotskott, vattenrening, flätning/vävning.

Vattenkrasse (Källfräne) Nasturtium officinalis
Blad och frö. Växer i vatten eller mycket fuktig jord. Kan övervintra.

Vitplister Lamium album
Blad och unga skott. Beståndsbildande.

Vårsköna: tuvbildande, vintergrön och sprider sig lätt. Som sallat.

Vårsköna: tuvbildande, vintergrön och sprider sig lätt. Som sallat.

Vårsköna Claytonia (Montia) sibirica
Blad, blomma, stjälkar, marktäckare, kraftigt självsående, tål djup skugga, köldtålig och ofta vintergrön.

Prärielök och våtarv i vackert samspråk.

Prärielök och våtarv i vackert samspråk.

Våtarv (Nate) Stellaria media
Ettårig evighetsväxt, självsående, hela plantan ovan jord innan blomning i sallad eller som gröngegga i det mesta.

Skogshallon, älgört och vildapel.

Skogshallon, älgört och vildapel.

Älgört (Älggräs) Filipendula ulmaria
Späda vårblad, te, innehåller salicin, äts råa eller varsamt tillagade.

Ängssyra Rumex acetosa
Som spenat, späda blad, syrlig smak, rot och frö som nödbröd, oxalsyra, rot färgar gult, frösår sig gärna.

Ärtvicker Vicia pisiformis
En klängväxt med ätliga skott och fröbaljor. Kokas innan förtäring.

Jan Gustafson-Berge