Med linjal ska världen mätas upp

Snart slut på 10 000 år av ingprocesser.
Kommer du på fler kan du mejla mig dina ingord.

Alienering
Arbetsdelning
Centralisering
Datorisering
Differentiering
Digitalisering
Distansering
Domesticering
Effektivisering
Ekonomisering
Elektronisering
Fragmentisering
Genmodifiering
Gentrifiering
Globalisering
Idolisering
Individualisering
Indoktrinering
Intellektualisering
Isolering
Kapitalisering
Kemikalisering
Kolonisering
Kommersialisering
Koncentrering
Kontaminering
Kopiering
Likriktning
Manipulering
Maximering
Medikalisering
Mekanisering
Militarisering
Minimering
Modernisering
Modifiering
Monokultivering
Monopolisering
Nivågruppering
Nyliberalisering
Privatisering
Rationalisering
Robotisering
Segregering
Sektorisering
Specialisering
Standardisering
Sterilisering
Storskalning
Syntetisering
Särskiljning
Teknologisering
Uppdelning
Uppskalning
Urbanisering
Utarmning
Utrotning
Vinstmaximering
Övervakning

Jan Gustafson-Berge

Annonser