Ett äldre äppleträd (Signe Tillisch), som under flera år plockats ner på höjden och nu är klart.

Ett äldre äppleträd (Signe Tillisch), som under flera år plockats ner på höjden och nu är klart.

Triadernas trevliga trixande
Triader uppstår titt som tätt och om detta fenomen har jag tidigare skrivit här.
Under vecka 4-5 arbetades det huvudsakligen med några saker på Lövudden som visade sig höra samman på ett konstruktivt sätt. I undervegetationen bland buskar och träd växte det också fram subtriader att tillfoga till den övergripande strukturen.

En illustration av triadernas schematiska dans.

En illustration av triadernas schematiska dans.

Beskärning av fruktträd
På Lövudden finns ett 40-tal aktiva fruktträd och då handlar det huvudsakligen om äpple, päron, plommon, körsbär och krikon. Det finns äldre fruktträd som inte var särskilt bra omhändertagna när vi kom hit för 8 år sedan. Det finns också fruktträd, och här handlar det om äpplen, ute i det närmaste skogsområdet som består av kulturträd på grundstam, inympade äpplesorter på vildapel och kärnsådda äppleträd. Vi har också köpt och planterat ett antal nya äppleträd.

Beskärningens syfte är att plocka ner de äldre träden i storlek och locka fram ny tillväxt längre ner i trädet, fortsätta med uppbyggnadsbeskärning av de nyplanterade fruktträden samt att få igång de fruktträd som står ute i skogen. Syftet var också att ta fram ympris för att kunna ympa.

En vildapel som ympats med 10 ympar av en okänd äpplesort från en av grannarna.

En vildapel som ympats med 10 ympar av en okänd äpplesort från en av grannarna.

Ympris
Ympris togs från några äldre äppleträd hos grannarna och från alla våra egna äppleträd, både gamla och nya. Under vänkursen i ympning den 28/1 påbörjades ympningen och sedan fortsatte jag att ympa varje dag under 6 dagar. Det är inte svårt att skarvympa, men det är ganska småttigt, pilligt och noggrant, så 10-20 ympar åt gången var lagom. På en veckas tid fick jag till 96 ympar med 7 sorter. Fortsättning följer här under senvinter och tidig vår med skarvympning samt även barkympning när träden börjat sava.

En större klunga med ekskott har decimerats till fyra stammar som kanaliserar framtida tillväxt.

En större klunga med ekskott har decimerats till fyra stammar som kanaliserar framtida tillväxt.

Röjning i skogsträdgård
Röjningsarbetet hade två inriktningar.
Den ena var att röja kring äppleträd ute i skogen och för att få fram vildaplar att ympa på. Den andra var att fortsätta röja allmänt i skogsträdgården som en förberedelse för utplantering av träd, buskar och perenna växter som ger mat. Huvudsakligen skedde arbetet längs vår marks västra kant längs en väg ner mot sjön Vindommen, parallellt med den rishäck som är mottagare av alla de mindre kvistar som blir ett resultat av röjningen.

De bortröjda ekskotten flankerade av de funktionella handredskapen: grensåg, grensax och bågsåg.

De bortröjda ekskotten flankerade av de funktionella handredskapen: grensåg, grensax och bågsåg.

Vedhantering
Som en mycket positiv effekt av röjningsarbetet uppstår tjockare grenar och trädstammar som efter kvistning släpas upp till sågbocken för bearbetning till ved, vilken därefter staplas i något av de för tillfället tomma vedhusen. Mängden ved som tas fram följer med i vår långsamt stigande vedförbrukning (vi är här mer och har fler eldstäder) och just nu använder vi cirka 4 m³ ved under ett år.

Den sågade och kluvna veden staplas och uppvisar tydliga kulturlager.

Den sågade och kluvna veden staplas och uppvisar tydliga kulturlager.

Oönskad komponent
I slutet av en av arbetsdagarna placerade sig ytterligare en komponent i triadsystemet. Jag hade precis avslutat en bortsågning av ytterligare en del av en gammal kronstam, på ett äldre fruktträd som håller på att sänkas, då det har fått växa sig alldeles för högt. Nöjd med att den delen nu var borta, ungefär som den sköna känslan när en dålig tand blivit bortdragen, lät jag den falla till marken med en dov duns. Grensågen ville jag inte hålla i när nedstigning från stegen skedde, så den släpptes också rakt ner mot marken. På väg ner ändrade den riktning mot något och sågade upp jack i högra handens lång- och pekfinger som just då höll fast i stegens högra sida. Det var bara att trycka ihop handen, inta högläge med den och skynda in. Toapapper stoppade blodflödet när sax och plåster hämtades. Såren drogs ihop med några plåster och resten av dagen fick ägnas åt andra aktiviteter än trädbeskärning och vedhantering.

Jan Gustafson-Berge

Annonser