De blå plastbanden visar var ymparna sitter. Lite påskkänsla.

De blå plastbanden visar var ymparna sitter. Lite påskkänsla.

Första vänkursen på Lövudden
Lövudden har varit värd för den första vänkursen lördagen den 28/1, där vänner och vänners vänner bjudits in till en dag eller två för att arbeta med något särskilt ämne. Utgångspunkten är att välja ämnen där en del eller flera delar ligger precis på gränsen till vad jag själv har kunskap om. Tanken är att deltagarna ska lyfta varandra till en utökad och fördjupad kunskap inom ämnet, så att även läraren lär sig något nytt.

Vad är kunskap?
Kunskapsbegreppet är mångfacetterat och ett ämne i sig för intressanta och eviga diskussioner. En bra ingång till begreppet är de fyra ”F:en”, som jag utökat till fem.
FFFFF
Fakta
Information.
Förståelse
Fråga varför. Ett djupare skikt som leder vidare. Få syn på principer och mönster.
Färdighet
Övning, praktik, tekniker, metoder. Teoretisk fakta möter verkligheten och alla fel, misstag och varianter ger sig till synes. Kroppens engageras genom rörelser.
Förtrogenhet
Kunskapen blir integrerad, internaliserad, socialiserad. En säkerhet och trygghet byggs upp. Kompass och karta i kunskapens landskap.
Förnimmelse
En känsla av sammanhang, mening och helhet ger sig till känna.

Exempel på bra sekatörer, nyfilade och oljade för bästa funktion.

Exempel på bra sekatörer, nyfilade och oljade för bästa funktion.

Behov och redskap
Dagen började i det varma inomhus med behovsanalys. Vad ville deltagarna lära sig, veta mer om eller pröva på. Litteraturgenomgång med visning av olika böcker om äpplen, dess kulturhistoria, sorter och skötsel. Lämpliga verktyg och redskap för arbetet visades och diskuterade. Hur slipas och filas knivar, sekatörer och grensaxar. Hur filas och skränks en såg.

Beskärning av äppleträd
Vandring till Lövuddens alla varierande former av äppleträd, från väldigt gamla träd till ganska nyplanterade efter vår ankomst hit till platsen. Hur byggs ett ungt äppleträd upp efter de förutsättningar och önskemål som finns. Uppbyggnadsbeskärning. Hur restaureras ett äldre äppleträd som inte skötts om på många år. Beskärning för kulturhistorisk restaurering, återskapande och förnyelse. Vad är skillnaden mellan vildapel, kärnsådda äppleträd och kulturäpplen.

Ympning av äppleträd
Jag hade förberett veckan innan genom att ta ympris från grannarnas träd och även i samband med beskärning av egna äppleträd. Ympriset buntades, försågs med etikett, rullades in i en blöt tidning, stoppades i en märkt papperskasse och lades till vila i jordkällaren. Tidigare under höst och förvinter hade också ett antal vildaplar (Malus sylvestris) röjts fram på tomten och i det närmaste skogsområdet. Det var dessa träd som skulle tjäna som övningsobjekt för ympningen. Även att större kärnsått äppleträd skulle ympas med en mångfald av sorter.

Olika knivar vi testade vid ympningen.

Olika knivar vi testade vid ympningen.

Metod och utrustning
Vi valde den enklaste form av ympning som passar för den tid på året vi befinner oss i, nämligen skarvympning. En annan metod kallas för barkympning och den görs när träden börjat sava. Det är inte mycket som behövs förutom ympris och något att ympa på: en mycket vass och tunn kniv (gärna med skärande spets), en sekatör, någon slags band att binda fast ympen med, ympvax och en pensel/träspatel.

Min favorit bland knivarna blev kniven längst till höger på bilden ovan. Det är egentligen en karvsnittskniv med ändamålet att skära v-formade snitt i trä.

Skarvympning innebär att två ungefär lika tjocka kvistar skärs på snedden och de två färska ytorna sätts samman och binds stadigt fast med bandet. Ympriset klipps av så att 4-6 knoppar blir kvar och den övre ändytan vaxas för att förhindra uttorkning. För att bli hanterligt behöver vissa ympvax värmas i ett vattenbad. I bästa fall växer kvistarna ihop och ympen börjar växa. Då tas bandet bort.

Plastband att binda fast ympen med och ympvax till att täta öppna träytor.

Plastband att binda fast ympen med och ympvax till att täta öppna träytor.

Mera fördjupad information om äpplen, beskärning och ympning finns här:
http://svepom.se/ (Sveriges Pomologiska Sällskap)
http://svepom.se/ympning (Text om ympning)
http://svepom.se/ympris (Text om att ta ympris)

Här på Lövudden kommer i veckan cirka 20 vildaplar och ett äldre kärnsått äppleträd att förses med ympris från olika träd och äpplesorter, kanske sammanlagt 150 ympar som kommer att vinka med sina blåa band. Det ska bli spännande att se om ymparna tar sig fram emot våren och sommaren.

Fler vänkurser
Den här typen av kurser kommer att fortsätta med olika intressanta ämnen som tema. Vill du vara med kan du skicka en intresseanmälan till min mejl (kosmotopia@gmail.com), så får du ett mejl inför nästa gång.
Lövudden befinner sig i sydöstra Östergötland, 7 mil från Linköping, Norrköping och Västervik, bara så du vet.

Jan Gustafson-Berge

 

Annonser