Grinden ner mot sjön i vinterskrud

Vart leder stigen dig?

Utgångspunkten är en kalender från ”Preppers University” som jag översätter till svenska och kommenterar. Översättningen är understruken och därefter kommer eventuella kommentarer från min horisont. Dessutom tillkommer beskrivningar hur jag själv använder kalendern för att lära mig mer, genomföra åtgärder samt köpa eller skaffa nya användbara saker.

Om du prenumererar på det dagliga nyhetsbrevet från Preppers University kommer det också varje månad en ”To-Do List” med cirka 30 punkter att fundera över och åtgärda.

Kalendern finns att ladda ner här:
https://madmimi.com/signups/354563/join

Handla på REA användbara saker för krisberedskap.
Detta är en återkommande sak i kalendern och visst är det bra att passa på och köpa enstaka utrustningsdetaljer och saker till de större förråden när det är billigare än vanligt. Den här månaden fyndade jag en friluftsjacka för 70 kronor i en andrahands-affär som kommer att ingå i min beredskapspackning.

Tillför 10 burkar soppa till ditt matförråd.
Jag vidgar betydelsen av ”soppa” och tänker även på annan konserverad burkmat, bönor, tomatsås, sardiner, tonfisk, majs osv. Januari är en bra tid för att titta igenom matförrådet och rotera det genom att under månaden äta upp sådant som riskerar att bli gammalt samt fylla på med nya livsmedel.

Tillaga en måltid baserat på enbart lagrade matvaror.
En uppgift som är ytterst lämplig i samband med ovanstående rotering av förrådet. Mitt motto är att ”ska jag överleva kan jag lika bra göra det på god mat”, därför är det bra att träna sin matlagning med beredskapsvaror.

Spara pengar.
Oavsett hur mycket pengar du har per månadsbasis finns alltid möjligheten att spara regelbundet. Att spara genom autogiro är ett sätt att inte märka sparandet. Att lägga undan en summa, lite eller stor, varje månad som efter ett år investeras i något användbart, något som ökar din beredskap eller ger dig möjlighet att ytterligare spara pengar genom ökad egen produktion är konstruktivt, ökar självförtroendet och leder vidare.

Gå en utbildning i första hjälpen eller grundläggande egenvård.
Absolut viktigt att kunna sköta om sin egen hygien och hälsa samt vara en resurs för omgivningen när sjukdomar och skador uppstår.

Fyll använda vattenflaskor med vatten för lagring.
Se till att flaskorna är ordentligt rengjorda om de stått tomma ett tag. Flaskorna med vatten förvaras mörkt och kallt (t.ex. i en jordkällare), eller i kyl eller frys beroende på utrymme. Behov av att lagra vatten hänger intimt samman med plats. Vid mitt andra boende på landet är dricksvatten aldrig något problem då där finns flera möjliga källor till rent vatten. I en stad är behovet större då vattnet både kan bli förorenat och ta slut ganska fort. Köp en dunk som rymmer 10 liter eller två med 5 liter vardera att lagra eller hämta vatten i.

Vi gör vårt eget kolsyrade vatten och har därför alltid 4 liter vatten stående på rotation i kylskåpet. Vattencisternen på toaletten är också en källa till vatten i en lägenhet. Vid elavbrott i lägenheten är min första reaktion alltid att först kolla om det beror på något i lägenheten. Är det ett större fel tappar jag upp vatten i dunkar. Arbetet med den här kalendern har fått mig att skaffa fyra stycken nya plastflaskor på en liter vardera som ska frysas in i frysen. Dessa flaskor kan vid strömavbrott tas ur frysen och flyttas till kylskåpet och därmed hjälpa till att hålla kylan där tills vattnet är i flytande form.

Ladda ner en manual för första hjälpen.
Ur ett krisperspektiv skulle inte jag lita på att ha information digitalt lagrad, så istället för länkarna (som du kan hitta i orginalkalendern) kommer det att anges motsvarande litteratur på svenska och även någon svensk länk. Om du skaffar en bok varje månad kommer du att ha ett utmärkt beredskapsbibliotek vid årets slut. Ha också i åtanke att införlivad kunskap och erfarenhet minimerar behovet av både information och utrustning.
Källman, Stefan och Jäger, Jan, Första hjälpen i vildmarken, ICA bokförlag 2010.
http://www.civil.se/ (Svenska Civilförsvarsförbundet)

Ha en fungerande ficklampa i varje rum.
Jag nöjer mig med att ha centralt placerade ficklampor i hallen. Se till att ha ett lager med passande batterier. Ladda uppladdningsbara batterier med jämna mellanrum.

Gå en utbildning för skjutvapen.
Detta med skjutvapen är en vanlig förberedelse i länder med en annan vapenkultur än vad som finns här i Sverige. Att ha en vapen- eller jaktlicens är säkerligen ingen nackdel. I en allvarlig krissituation är det också lätt hänt att våld och vapen får tala.
Jag arbetar för närvarande med beteenden och strategier för att undvika våld samt förbereder med annan typ av försvarsutrustning.

Göm några hundra kronor ($25) i små valörer i ditt hem.
Även om det idag talas mycket om det ”kontantlösa” samhället, är det klokt att ha kontanter till hands, även i den normalt fungerande vardagen. Jag kombinerar mitt sparande (se ovan) genom att ha de sparade kontanterna hemma i bostaden.

Städa ur en låda varje dag under en veckas tid.
Att städa kan ha flera betydelser ur ett beredskapsperspektiv. Att ha ordning och veta var viktiga och nödvändiga saker finns är allmänt bra även i den normala vardagen. Det kan vara vettigt att samla saker som har med krisberedskap att göra på samma plats. En målsättning med att städa kan vara att få bort onödiga saker och kanske även omsätta dem i pengar som i sin tur kan användas för att öka beredskapen genom vettiga inköp.

Köp en flaska blekmedel användbar för vattenrening.
Ett alternativ är vattenreningstabletter eller en vattenrenare med både kolfilter och keramiskt filter. Att koka vatten är också en reningsmetod.

Använd en helg till att städa ur skåp, garderob eller förråd.
Se ovan om att städa ur lådor.

Gör en översyn av fasta utgifter och försäkringar.
Se över din övergripande ekonomi. Har du tillräckliga och relevanta försäkringar. Finns det fasta utgifter som kan minskas eller helt tas bort. Gör en budget för året som inkluderar sparande.

Summering
Lära: För min del den här månaden ska jag lära mig ympning av äppleträd
Göra: Tömma ur frysen lite för att få plats med 4 flaskor infryst vatten, rotera matförrådet och fylla på det lite mer samt städa ur och ordna till det bättre i en ”städgarderob” i hallen och på två hyllor ute på balkongen.
Köpa eller skaffa: Jag har köpt en extra ficklampa med laddningsbara batterier och beställt 2 burkar försvarsspray.

Månadens tips: dagstidningar och handskar
Samla en kasse med dagstidningar och ha stående längst in i ett skåp. Har du ingen egen prenumeration finner du tidningar i närmaste källsorteringsrum. Dagstidningar är användbara till väldigt många saker.
Senvintern är också en lämplig tid för insamling av handskar som ligger på marken, oftast ensamma, längs gångbanor och cyjkelvägar. Perfekta som arbetshandskar eller reservhandskar. När du samlat tillräckligt många kan de föras samman till fina par och placeras på lämpliga platser i de miljöer du vistas eller arbetar i.

Jan Gustafson-Berge

Annonser