Sociala nätverk är bra krisberedskap.

Sociala nätverk är bra krisberedskap.

Jag har tidigare skrivit en hel del texter här på bloggen om krisberedskap, överlevnad och resiliens. Det har varit en principiell om ÖVERLEVNAD, en om Överlevnad: Naturen, en Överlevnad: Fritidshuset, en angående Överlevnad: Bostaden i staden samt en om Beredskapspackning. Jag har generellt och i normala fall en hög nivå av beredskap för många olika kriser, men det är lätt att stanna i sin utveckling och slå sig till ro i sköna fåtöljen. Därför hälsade jag upptäckten av ”Preppers University” och deras årskalender med stor glädje och nyfikenhet.

Jag kommer under året att följa deras kalender, översätta deras förslag på åtgärder till svenska och redogöra för mina egna vidtagna åtgärder vad gäller att lära mig, att göra och att köpa. En sammanfattande text publiceras månadsvis i slutet av aktuell månad.

Om du prenumererar på det dagliga nyhetsbrevet från Preppers University kommer det också varje månad en ”To-Do List” med cirka 30 punkter att fundera över och åtgärda.

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Den här första texten innehåller en dikt som publicerats som en del av en pågående Årsdikt för 2017. Den sammanfattar de flesta av de kriser som kan drabba oss människor och som det är lönt att bygga upp en beredskap inför.

(14/1 2017)
Personliga kriser
Fysisk och psykisk utmattning eller sjukdom
Anhörigs lidande, sjukdom eller död
Försämrad ekonomi
Arbetslöshet

Samhällets infrastruktur
Myndighetskollaps
Strömavbrott
Internet ur funktion
Brist på information och kommunikation
Vattenbrist eller förorenat vatten
Ingen mat i affärerna
Ransonering av drivmedel
Betalningssystem ur funktion
Hat, hot, våld, diskriminering, förföljelse och rasism
Kriminalitet
Korruption och utnyttjande
Olyckor med kemiska ämnen och radioaktivitet

Naturkatastrofer
Effekter av klimatförändring
Översvämning och tsunami
Storm och orkan
Ras och jordbävning
Brand och eldsvåda
Allmän miljöförstöring

Smittsam sjukdom och pandemi
Multiresistena bakterier
Global ekonomisk kollaps
Stora folkförflyttningar
Inbördeskrig och statskrig
Terrorism
Kärnvapenkrig
Ekologisk kollaps

Resiliens
Krisberedskap
Har du förståelse
Är du förberedd
Har du kunskap, utrustning och nätverk

… _ _ _ …
112
Triangel
Skarpt läge
Röd varning

Jan Gustafson-Berge

Annonser