Två världar möts: naturens och stadens flora.

Två världar möts: naturens och stadens flora.

En del av mitt större konstprojekt som heter ”BOK och PAPPER”, vilket startade i slutet av 2016, innebär också att arbeta med text på några olika sätt. Ett sådant textarbete är ÅRSDIKT 2017, som kommer att växa fram på SIDAN med samma namn. Tanken är att varje dag under året samla in ett eller flera ord som formar en diktsekvens för den aktuella dagen. En veckas samlade sekvenser blir en del av en större diktcykel som rör sig genom hela året. Sekvenserna ordnas i strikt kronologisk ordning.

Olika ingångar
Ord och meningar kan formas utifrån olika attityder och inställningar. Det kan vara observation, reflektion, upplevelse, vision, notering, destillering, påstående, analys, åsikt, bedömning, kritik, fördom, studie, reaktion, fundering…

För att träna mig i detta poetiska förhållningssätt försätter jag mig numera stundtals i olika tillstånd av tankeverksamhet i samband med resor, rörelse i stadsmiljö, vistelse i naturen eller bland andra människor. En slags förstudie och föraning om vad det kan bli.

ÅRSDIKT: Förstudie
(27/10 2016)
Markeringskäppar och spraymålade linjer på åkerfälten.
Det urbana expanderar och breder ut sig.
Generationers möda täcks av stadens hårda hinna.

Folkets genväg i det tvåplaniga rondellsystemet.
En jordig stig i det urbana landskapet.
Minner om kroppens ursprungliga rörelsemönster.

Ohälsobad i rännstenen.

Ohälsobad i rännstenen.

(17/11 2016)
Cigarettfimpar, godispapper, snuspåsar, kapsyler, plastpåsar, tuggummi, engångsmuggar, aluminiumburkar, gratistidningar, hundbajs och glasflaskor.
Stadens marktäckande flora och fauna.
I staden blir naturen till avfall.

Apokalypsens fyra ryttare.
Den ekologiska katastrofen.
Det ekonomiska sammanbrottet.
Det politiska genomförandet.
Den sociala sönderdelningen.

(28-30/11 2016)
Avatar, avbildning, dokusåpa, ersättning, fejk, föreställning, förfalskning, hologram, illusion, inbillning, interface, kopia, kosmetika, kuliss, laminat, patinering, plagiat, profil, projektion, på låtsas, representation, scenografi, skenbild, styling, substitut, surrogat, syntetisering och virtual reality.

(30/11 2016)
Att vara i sina egna tankar.
Forma sina egna föreställningar.
Minnas sin mening.
Vattna det inre växandet och livet.
Se morgonsolen höja sig lysande orange över horisonten genom en smutsig ruta på buss 30.

Inte låta sig svämmas över av mediaflodens gråa slam.
Inte låta sig impregneras av våldsamhetens giftiga vätska.
Inte låta sig tyngas ner av Babylons barlast.

(17/12 2016)
Går tiden från dig eller kommer den till dig, som en gåva att göra något av.

(22/12 2016)
”Det finns inget skäl att förneka att dessa fotografier är vackra på ett sätt som deras motiv inte alltid är.” (Ur boken ”Vi som bor här” av Jonas Bendiksen).

Jan Gustafson-Berge

Annonser