Psalmbok tryckt 1787.

Psalmbok tryckt 1787.

Förhistoria med en talande röst
Under senvintern 2016, första veckan i februari månad, satt jag på mitt lantställe Lövudden och lagade en läderväska som skulle bli en present till min dotters pojkvän. Lagningsarbetet och sömnaden utfördes som ett handarbete med hjälp av syl, två nålar och lintråd. Detta tysta, långsamma och repetitiva arbete födde som vanligt tankar och jag försjönk i dessa medan eldens flammor sakta dansade i braskaminen och vintermörkret omslöt huset. Tiden verkade stå stilla, eller snarare så rörde den sig ”bakåt” eller varför inte sidledes eller i vilken riktning som helst.

Plötsligt ljöd en stark röst i rummet och uttalade ett enda stort ord: BOKBINDERI! Budskapet var verkligen övertydligt och det var bara att lyda och följa. Jag hade under många år tänkt börja med bokbinderi, men aldrig förmått komma längre än till själva tanken. Jag visste sedan tidigare att det fanns en förening för amatörbokbindare i Linköping (www.bokbindning.se) och ett mejl senare hade jag en plats i en pågående studiecirkel.

Det var verkligen kul att få börja lära sig bokbinderiets konst och mitt vilande intresse för böcker och papperstillverkning flammade upp på nytt. Alldeles särskilt blev jag intresserad av riktigt gamla böcker och hur de tillverkades och producerades, både handskrivna, illuminerade och tryckta böcker.

Tankekarta över projektets delar.

Tankekarta över projektets delar.

Ett utvidgat projekt tar form
Ark läggs till ark, bokstav efter bokstav skapar en större kontex.
Jag har nu deltagit i två terminers kursverksamhet och ett mer omfattande projekt har utvecklats kring bokbinderiet. Hantverket att tillverka böcker har kopplingar till flera andra delar och hantverk. Det är tillverkningen av de råvaror och arbetsmaterial som behövs till en bok, såsom papper, papp, omslagsmaterial, lim, skinn, lintråd osv. Det är också de redskap och verktyg som behövs samt den utrustning för övrigt som underlättar arbetet. En mycket essentiell komponent är själva innehållet i boken, dvs. text och illustrationer. Till bokbinderiet anknyter också flera andra hantverk, vilket kan vara textil i form av tillverkning av kapitälband, förgyllningsarbete, trä och metall för tillverkning av redskap och utrustning, skinnarbete med skinnband samt papperstillverkning.

Egentillverkat papper av massa från äldre böcker.

Egentillverkat papper av massa från äldre böcker.

Projekt BOK och PAPPER
Jag kommer att framöver arbeta med de olika komponenterna som ingår i projektet och skriva texter om detta arbete efterhand. Bokbinderi är ett mycket passande arbete för vinterperioden, då mera tid ägnas åt inomhusvistelse.

Ett japansk papper till pärmomslag.

Ett japansk papper till pärmomslag.

Bokbinderi: Klassiskt, vedertaget, historiskt och konstnärligt bokbinderi innebärande studier, renovering av trasiga böcker samt tillverkning av helt egna böcker.
Kompletterande hantverk: Praktisera de hantverk jag redan kan och utveckla nya färdigheter inom papperstillverkning, finare skinnarbeten, illuminering och förgyllning.
Papperstillverkning: Detta är något jag arbetat med tidigare och nu tagit upp till ytan av kypen igen. Min utrustning har förbättrats och jag arbetar med olika satser för att utveckla min kunskap inom detta område. Syftet är att faktiskt tillverka papper och papp som kan användas i tillverkning och lagning av böcker. Men tanken är också att arbeta mera konstnärligt med papperstillverkning.
Text och bild: Skrivande av egna texter och eget bildskapande ingår i projektet. Gamla texter samlas och binds in till böcker av dokumentär karaktär. Nya texter, både faktamässiga och skönlitterära, utarbetas och tar plats mellan nya bokpärmar.
Konst: Allestädes närvarande och mer eller mindre genomsyrande de olika delarna, men också som den mest tongivande kraften i ett särskilt arbete.

Bokbinderi är att hantverk som på flera plan arbetar i kontrast och protest mot många av tidens trista och tråkiga tecken. Hantverk som motstånd och personlig utveckling.

Jan Gustafson-Berge

Annonser