Spansk körvel: blad och stjälk i sallad och soppa, gröna frön samt rot som rotfrukt.

Spansk körvel: blad och stjälk i sallad och soppa, gröna frön samt rot som rotfrukt.

Experiment och utveckling
I mitt arbete med permakultur är perenna (fleråriga) grönsaksväxter en viktig del av odlingsverksamheten. Detta område innebär samtidigt ett experiment- och utvecklingsarbete då många växter i den här sfären behöver upptäckas, återupptäckas, införskaffas, etableras och förökas. En behöver också lära känna varje växt, var den trivs, vilka delar som kan skördas och när det ska ske, hur de ätliga delarna kan tillagas och integreras i mathållningen på ett smakfullt sätt.

Detta är en mycket bra bok!

Detta är en mycket bra bok!

Nyutkommen bok
Nyligen utgavs en bra bok som behandlar fleråriga grönsaker och som just är ett uttryck för denna strävan att utveckla en ny aspekt av grönsaksodling och matlagning. Boken i fråga heter ”Fleråriga grönsaker” och är producerad av Weiss, Sjöberg och Larsson. Är du intresserad av detta ämne rekommenderar jag dig att skaffa denna bok, som fungerar som en språngbräda in i detta spännande område.
http://www.bokus.com/bok/9789163797118/flerariga-gronsaker-upptack-odla-njut/

Växtbäddar för lök, sallad och bär
Hittills har jag etablerat två särskilda växtbäddar, en för perenna lökväxter tillsammans med bärbuskar och en för perenna salladsväxter också tillsammans med bärbuskar. Lökväxterna (jag kallar dem allmänt för grönlök) ger huvudsakligen blad, stamstjälkar och blommor. Salladsväxterna ger blad, stjälkar, skott och blomknoppar.
Mer om dessa bäddar finns att läsa här.

Vackra och ätliga blommor. Ringblomma, ros, daglilja och malva.

Vackra och ätliga blommor. Ringblomma, ros, daglilja och malva.

Ätliga blommor
Jag har idéer om ytterligare två odlingsarrangemang med perenna växter. Det ena kommer att bli en lång odlingsbänk med växter som ger ätliga blomknoppar och blommor. Nu finns det sådana växter lite här och där på vår mark, exempelvis maskros, tusensköna, indiankrasse och vresros och så ska det förbli, men den särskilda odlingsbädden har även syftet att vara lättöverskådlig och pedagogisk.
Exempel på växter med ätliga blommor som kommer att finnas i bädden är daglilja, ringblomma (självsående), luktviol, indiankrasse (självsående), malva, anisisop, maskros, mjölkört och gräslök.

Ätliga rotfrukter
Det andra arrangemanget består av 12 stycken odlingslådor av varierande storlek placerade i en halvcirkel ute på vårt fält. I skrivande stund finns det fem stycken lådor uppställda, en med pepparrot, tre igenväxta (garanterat inte med ätliga rotfrukter) och en ny med kummin. Halvcirkeln korresponderar med en framröjd halvcirkel av aspar och tillsammans bildar de en cirkelform i vars mitt en mindre dome är planerad att byggas inom en snar framtid.
Därmed är vi framme vid huvudsyftet för denna text, nämligen perenna rotfrukter.

Kumminlådan
Inspirerad av mig själv under skrivandet av denna text byggde jag samman den femte lådan. Tidigare hade jag drivit fram plantor av kummin av sorten ”Polaris” från Nordiska Genbanken och nu började det bli trångt i krukorna. Lådan byggdes som en ram direkt på marken med nedslagna reglar i hörnen. I botten lades tre lager med tidningar. Odlingslådan rymde cirka 300 liter och fylldes upp med tre rullebörar sandblandad lera från Hjärtdammens utgrävning, en bunke med gräsklipp, en rullebör med grovsållad hästgödsel och en rullebör med fin sand. Blandningen vattnades med urin, gödselvatten och en kanna regnvatten. Kummin är en trevlig växt som ger ätliga blad, frön och i detta sammanhang också en ätlig rot. Kummin självsår sig lätt och varje år tittar nya plantor upp som kan få växa vidare där de står eller planteras om till en lämpligare plats.

Nytillverkad låda för kummin och en äldre variant i bakgrunden.

Nytillverkad låda för kummin och en äldre variant i bakgrunden.

Definition av begrepp
Vad är en rotfrukt? Frågan om rotfrukt kan verka onödig, men vid en närmare betraktelse är det inte helt glasklart. Den allmänna betydelsen kan vara en växt som har en så pass stor rot (pålrot) eller rotknöl(ar) att den anses vara lämplig till föda. Det är inget strikt biologiskt begrepp då sådana växter med ätliga rötter eller rotknölar finns inom olika växtfamiljer.

Lyckad odling av rotpersilja, där roten smakar som något mellan palsternacka och selleri. Blasten fungerar som slätbladig persilja.

Lyckad odling av rotpersilja, där roten smakar som något mellan palsternacka och selleri. Blasten fungerar som slätbladig persilja.

Pålrötter
De vanligast förekommande rotfrukterna är dels pålroten och exempel på dessa är morot, palsternacka, rotpersilja och rättika. Dessa växter är inte perenna (fleråriga) utan tvååriga. Första året gror fröet och roten byggs upp och fylls med näring. Under vintern dör växtligheten ovan jord och roten övervintrar. De flesta av våra vanliga tvååriga rotfrukter klarar dock inte av att övervintra i vårt klimat, utan måste förvaras i en jordkällare och sedan planteras ut igen på våren, vid t.ex. frötagning. Andra året kommer växten igång igen, blommar och bildar frö. Roten däremot blir oduglig till föda i detta stadium.

Ett odlat undantag här är svartroten som klarar övervintring. Roten blir däremot inte så smaklig (brukar benämnas träig) utan syftet med att odla svartrot som flerårig är att den producerar blad till sallad. Det är samma sak med många vilt växande växter med ätliga rötter, att ju äldre de är desto svårare blir de att äta. En vild eller odlad pålrot är bäst att skörda det första växtåret sent på hösten då näring finns upplagrad eller tidigt på våren innan övriga växtdelar kommer igång.

Rödlila och vit jordärtskocka.

Rödlila och vit jordärtskocka.

Rotknölar
Den andra vanliga typen av rotfrukt är de växter som bildar rotknölar av skiftande utformning. Några vanliga är potatis och jordärtskocka. Själva växten är egentligen inte flerårig utan det är de årligen tillkomna rotknölarna som växer upp till nya plantor. Några av växterna har rotknölar som klarar att övervintra i jorden och skulle därför kunna ingå i kategorin perenna och lättförökade. Potatis ligger i gränszonen då den ju skördas helt och hållet för att lagras i jordkällare. Särskild sättpotatis planteras sedan ut igen på våren. Erfarenheten visar dock att vissa potatisar kan övervintra i jorden och därför skulle det vara intressant att pröva med att efter skörd direkt sätta potatis i jorden (precis som med jordärtskocka) och övervintra dem med ett täckande lager av organiskt material.

Perenna rotfrukter
Det är svårt med perenna rotfrukter och det kanske är en självmotsägelse och en omöjlig uppgift. Tas roten bort för att ätas försvinner ju samtidigt växten. Så de växter som kan fungera ska antingen skapa sidorötter, kunna tåla beskärning av sin rot och återplantering, producera fria rotknölar eller vara starkt självförökande så att plantor kan grävas upp och planteras om.
Flera av nedanstående växtförslag är udda och ger ofta väldigt lite skörd i förhållande till arbetsinsats, men det finns några som är värda att pröva och utveckla.
Jag kommer framöver att välja ut 12 stycken för mig intressanta och passande av dessa växter och plantera i de 12 kommande lådorna. Detta kommer att bli roligt och spännande. Kom gärna med synpunkter kring ämnet perenna rotfrukter.

Maskros är en superväxt av sann apokalyptisk karaktär.

Maskros är en superväxt av sann apokalyptisk karaktär.

De möjliga kandidaterna i bokstavsordning
Bitterkrassing (Lepedium latifolium)
Björnrot (Meum athamanticum)
Blekgul daglilja (Hemerocallis citrina)
Brunröd daglilja (Hemerocallis fulva)
Cikoria (Cichorium intybus)
Daggfunkia (Hosta sieboldiana) Alla namnsorter är ätliga.
Getrams (Polygonatum odoratum)
Hässleklocka (Campanula latifolia)
Japansk bergsyams (Dioscorea japonica)
Jordärtskocka (Helianthus tuberosus)
Jätterams (Polygonatum x hybridym)
Kinesisk vildyams/Yams (Dioscorea batatas)
Knölklocka (Campanula rapunculoides)
Knölstäkra (Oenanthe pimpinelloides) Sumpväxt.
Knölsyska (Stachys palustris) Fuktig mark.
Knölvial (Lathyrus tuberosus)
Korogi (Stachys affinis) Fungerar på liknande sätt som jordärtskocka.
Kummin (Carum carvi) En tvååring som försår sig själv och är enkel att föröka.
Kärleksört (Sedum telephium)
Lakritsrot (Glycyrrhiza glabra) Buske med långa rötter.
Läkemalva (Althaea officinalis)
Maskros (Taraxacum)
Pepparrot (Armoracia rusticana)
Potatisböna (Apios americana) Kvävefixerande slingerväxt.
Rapunkelklocka (Campanula rapunculus)
Rotsolros (Helianthus strumosus)
Sallatsaralia (Aralia cordata)
Sockerrot (Sium sisarum)
Spansk körvel (Myrrhis odorata)
Stor ormrot (Bistorta officinalis)
Storrams (Polygonatum multiflorum)
Yacon/Peruanskt jordäpple (Polymnia sonchifolia)

Jan Gustafson-Berge

Annonser