Låt konsten bevattna dig i torkans tid.

Låt konsten bevattna dig i torkans tid.

Under perioden 9-24/7 är det även i år utställning i Stines Kvarn, cirka 5 km. norr om Valdemarsvik med infart mitt emot Vammars köpcenter, med öppettiderna 13-16 varje dag. Det är 12 lokala och regionala konstnärer som ställer ut tavlor, textila arbeten, smycken, skulpturer och installationer.
https://allevents.in/valdemarsvik/konstutst%C3%A4llning-stines-kvarn/637077089791143

Mina bidrag denna gång är av tre slag.

Min hängning i Kvarnen av de 27 tavlorna.

Min hängning i Kvarnen av de 27 tavlorna.

Tavlor med färg, form och struktur
Som en del i ett större projekt bearbetas de välkända begreppen färg, form och struktur. På utställningen visas FFS I-XXVII som en serie tavlor bestående av återbrukade skivor av plywood, vilka uppstått ur olika byggnationer vid mitt fritidshus. Skivorna har grundats vita och därefter målats i olika kulörer med oljefärg i flera omgångar. Tavlorna har legat utomhus och utsatts för regn, insekter och kringflygande ”skräp”. Hanteringen av tavlorna har också satt sina spår och olika strukturerande material har tillförts. Föremål som dykt upp under arbetet har i vissa fall monterats på passande skivor.

De gula och orange tavlorna med sina strukturer och föremål.

De gula och orange tavlorna med sina strukturer och föremål.

Bokstäver formar ord
Jag arbetar gärna med bokstäver och det har blivit en tradition att jag sätter upp stora bokstäver på Kvarnen. Den här gången formar bokstäverna ordet KONSTBEVATTNING. Givetvis ett mångtydigt ord som föddes under de många torra perioder med vattenbrist till mina odlingar som varit och fortfarande är. Liksom växterna behöver vi människor också bevattnas och konsten är ett fint vatten att fukta oss med.

Början på den fleråriga byggnationen. Senare under dagen tillkom flera grenar och massor av tygremsor.

Början på den fleråriga byggnationen. Senare under dagen tillkom flera grenar och massor av tygremsor.

Arketypisk arkitektur
Utanför kvarnen startade jag även ett flerårigt projekt i form av en installation (eller kanske snarare en utstallation). Jag tycker om att arbeta med platsens material och grenarna till byggnationen kommer från skogen i närheten och de rosa tygremsorna som binder samman konstruktionen och som också hänger inuti, kommer från Stines tyglager.

Konst är roligt.

Jan Gustafson-Berge

Annonser