Välkommen till paradiset. En av de inskjutande delarna med skogsträdgård.

Välkommen till paradiset. En av de inskjutande delarna med skogsträdgård.

Tusen Trädgårdar 2016
Lövudden medverkar i den nationella kampanjen ”Tusen trädgårdar” och håller sin trädgård öppen för allmänheten mellan klockan 10-17.

Välkommen att vandra i växtlighetens mångskiftande rike, uppleva olika formade odlingsbäddar, förundras över märkliga byggnationer, notera det myllrande insektslivet, dofta på alla underbara blommor och upptäcka ätliga växter du inte visste fanns.

Läs mer på http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2016/ eller på http://www.tradgardsriket.se/tradgardar/lovudden/

Här finns Lövudden: http://www.hitta.se/kartan?s=ed423b23

Jan Berge

Annonser