Beskärningskurs på Holma.

Beskärningskurs på Holma.

Miljörörelsen får sin första folkhögskola
Den 29 februari startade kurserna på miljörörelsens första folkhögskola. Detta sedan Holma folkhögskola har fått godkänt att starta upp sin verksamhet på riktigt. Holma har åtta miljö- och ekologiska odlingsföreningar som huvudmän. Under tio års tid har skolan bedrivit kurser i framför allt ekologisk odling, bland annat en Stadsodlingskurs i Lund, via andra folkhögskolor. Den kursen kommer även fortsättningsvis att hållas i Lund. Till hösten kommer en allmän kurs starta där deltagarna kan läsa upp gymnasiekompetens samtidigt som de får arbeta praktiskt med omställning två halvdagar i veckan. Det kommer även starta en kurs som heter Resilient entreprenörskap som blir en starta eget kurs för alla som är intresserade av att arbeta med miljöfrågor på olika sätt.

Det känns helt fantastiskt att vi äntligen får starta en folkhögskola. Det finns idag ett stort intresse för kurser i odling och miljö men utbudet i södra Sverige har varit väldigt skralt. Dessutom känns det helt rätt kunskapsstaden Lund ska få sin första folkhögskola” säger Hugo Malm en av skolans två rektorer.

Holma i Höör är ursprunget
Holma folkhögskola startade sin första kurs på Holma gård i Höör, därav namnet. Även om skolan kommer att ha sitt huvudsäte i Lund är det redan under våren en kurs i Skogsträdgårdsodling på Holma i Höör. Skogsträdgårdsodling handlar om att efterlikna ett orört skogsbryn där den biologiska mångfalden är hög. Men i Skogsträdgårdsodling är målet att producera så mycket ätligt som möjligt, på en så liten yta som möjligt och med en så liten arbetsinsats som möjligt.

Skogsträdgårdsodling är idag ett relativt okänt begrepp i Sverige men till Skogsträdgården på Holma, som byggdes upp för 12 år sedan med pengar ifrån Jordbruksverket, vallfärdar idag människor ifrån stora delar av Europa” berättar Hugo Malm.

Första kursen på Holma.

Första kursen på Holma.

Demokratisk organisation
Men för Holma folkhögskola handlar hållbarhet inte bara om innehåll i kurser utan även hur hela skolan organiseras. Därför kommer skolan att använda sig av Sociokrati som är en form av organisationssystem där alla på skolan, personal som deltagare, får vara med och besluta om saker som direkt berör dem. Skolan har en platt organisation med likalön vilket även omfattar skolans två rektorer. Även när det gäller arbetstiden märks det att skolan tänker nytt då 75 % kommer att vara standard.

Vi kommer inte tvinga alla att arbeta 75 %. Vill någon arbeta mer eller mindre kommer vi att tillgodose detta så långt som möjligt. När det kommer till likalönen är det i mångt och mycket ett sätt att visa på att vi menar allvar med att alla delar på ansvaret” säger Hugo Malm.

Alla kurser ger rätt till CSN.
Kurserna startar den 15 augusti och det finns fortfarande platser kvar på båda kurserna.
För mer information och bilder kontakta Hugo Malm på mejl rektor@holmafolkhogskola.se eller mobilnummer 0730-581 836.
Det finns också en Facebooksida, eller gå in på http://www.holmafolkhogskola.se

Jan Gustafson-Berge och Hugo Malm

 

 

Annonser