INKA med bladguld och jade hälsar välkommen på det nymålade utedasset.

INKA med bladguld och jade hälsar välkommen på det nymålade utedasset.

Den första arbetsbrigaden (odlingsbrigaden) ägde rum 6-8/6 2014. Nu var det dags för den andra brigaden att hjälpa till. Även denna gång var två av våra barn på besök med respektive och tillsammans med oss var vi sex dugliga personer.

Dagarna präglades av intensiv sol och värme, så det gällde att arbeta lugnt och vid rätt tidpunkt på dagen. Arbetsuppgifterna var att måla inuti utedasset, flytta på uppgrävda och tunga stenar, restaurera bad- och bryggplats, köra grus samt gräva djuphålor i dammen ute på fältet. Ett bonusarbete blev också att vi startade projektet med att bygga träplattformar i en stor ek. En ek fälldes ute i skogsträdgården, kvistades och kapades till två byggstockar samt ved.

Två glada dassmålare arbetar hårt med den egenblandade oljefärgen.

Två glada dassmålare arbetar hårt med den egenblandade oljefärgen.

Målning av utedass
Tidigare under våren hade vårt relativt nybyggda utedass (dasspalatset) äntligen blivit grundmålat på insidan med vit oljefärg. Nu var det dags att kulörsätta med hjälp av olika pigment, kokt linolja och lite terpentin. Alla väggytor blev målade med gröna, blågröna och turkosa kulörer i olika nyanser. Nu återstår bara sittbänk, förvaringshyllor och ytterdörren att måla.

Två glada dammgrävare kämpar hårt med att gräva i den tunga lerjorden.

Två glada dammgrävare kämpar hårt med att gräva i den tunga lerjorden.

Dammgrävning
Vi människor roas av så olika uppgifter och det är ett lyckosamt arrangemang. En del gillar att släpa tunga stenar och lyfta ekstockar, medan andra roas av att gräva spadtag efter spadtag med tung lera ur marken. Det är mycket torrt i markerna under denna vår och det fanns bara fukt kvar i den påbörjade dammen. Leran var lagom mjuk och perfekt att gräva. I dammen ska det finnas två djuphålor, dels för att vissa växter och djur ska trivas i dammen, men också för att dammen ska kunna fungera som ett vattenmagasin vid vattenbrist. Den uppgrävda leran placerades i en båge en bit utanför dammens ytterkant och bildar ett växtdike som senare ska fyllas med växter som trivs vid den lite torrare dammkanten.

En av två djuphålor som grävdes i dammen ute på fältet.

En av två djuphålor som grävdes i dammen ute på fältet.

Bad- och bryggplats
Känslan av arbetsbrigad och pionjärarbete var stor när vi vandrade ner till vår bad- och bryggplats, var och en lastad med redskap och utrustning. Bryggan och badplatsen förändras varje år av olika krafter. Vissa år flyttar isen på bryggan och andra år tar sig en grupp kor genom vår bristfälliga avspärrning, trampar ner det mesta och lämnar koskit överallt.

Med gemensamma krafter förbättrades avspärrningen i själva strandkanten där korna tar sig förbi när det är lågt vattenstånd i sjön. Bryggan rätades upp och stagades med en snedsträva och några olämpligt placerade stenar i vattnet flyttades åt sidan. En av två grindar konstruerades och platsen röjdes och städades rent allmänt.

Flyttade stenar ligger och väntar på att ordnas vid en av stenöarna.

Flyttade stenar ligger och väntar på att ordnas vid en av stenöarna.

Arbetsbrigad att ansluta sig till
Anledningen till brigadens start var det planerade arbetet med en åker. Detta arbete är nu vilande och det som från början var tänkt som en ren odlingsbrigad är numera omformad till en allmän arbetsbrigad.
Mer om brigader här.

Om du vill vara med någon gång och arbeta i en brigad så är det bara att anmäla intresse till min mejl, så får du information om aktuell brigad. Observera att Lövudden geografiskt befinner sig 7 mil sydöst om Linköping med de närmaste orterna som heter Åtvidaberg, Falerum, Edsbruk och Valdemarsvik. Mat och logi (men inte resor) ingår för de som arbetar och relevant utbildning och handledning erbjuds vid behov.
Mejla till: kosmotopia@gmail.com

Jan Gustafson-Berge

Annonser