Utsikt åt sydöst ut över Trädgårdsföreningen.

Utsikt åt sydöst ut över Trädgårdsföreningen.

Bakgrund
Vår flytt till en ny lägenhet på sjätte våningen under december 2015 i Linköping med en stor balkong i direkt söderläge har inspirerat mig till en fördjupning i balkongodling. Med minst fem texter, som sträcker sig över ett årsvarv, kommer jag att berätta om arbetet med balkongen och bruket av permakulturens designprinciper i samband med detta.

Fokus ligger på balkongodling och odling i behållare eftersom det är det jag ska hålla på med, men det mesta som texterna handlar om gäller även för andra odlingar under små omständigheter, såsom uteplatser, terrasser, gårdar, tak, små odlingslotter eller andra mindre och udda platser dvs. det som idag allmänt ingår under begreppet stadsodling.

Nytillverkad odlingslåda laddad med tulpanlökar.

Nytillverkad odlingslåda laddad med tulpanlökar.

Designmallen
Arbetet med balkongen kommer att vägledas av den designmall jag använder för arbete med permakultur i olika sammanhang. Det här blir ett sätt att visa på att mallen kan brukas även i små sammanhang, i vanliga fall designas hela trädgårdar, jordbruk, mänskliga boplatser och verksamheter. Jag har skrivit mycket mera om permakultur och designmallen på andra ställen, bl.a. på en särskild blogg om permakultur. Börja med fördel här och där. Där finns mer fördjupad information som kompletterar den mycket översiktliga beskrivning av permakultur som ges i denna text.

I mallen ingår först en analysdel med undersökning och analys av de mänskliga behoven, platsens karaktär och de materiella förutsättningarna. Själva designdelen innehåller dels ett antal verktyg samt några element att tänka och designa med.
De åtta verktygen heter zoner, sektorer, stacka, element och funktion, kopplingar, gränszoner, mönster och orörda ytor. De fem elementen heter jord, eld, luft, vatten och trä.

Skiljevägg till grannens balkong åt öster.

Skiljevägg till grannens balkong åt öster.

Säkerhet och hänsyn
Säkerhetstänkande är särskilt viktigt när det gäller odling på takytor och balkonger. Det gäller att inte belasta med för mycket vikt, så att konstruktionen går sönder och orsakar skada. Inte heller att odla så att golvytor eller vattentäta skikt går sönder. Vid balkongodling och annan odling där det finns många andra människor i närheten ska inte odlingen orsaka olägenheter i form av kringflygande föremål, obehaglig lukt, störande ljud, nedskräpning, läckande vatten, attraktion av icke lämpliga djur osv.

Det gäller att ta reda på hur mycket vikt en balkong eller en takyta kan belastas med. Ofta kan fastighetsägaren eller relevant person inom aktuell kommun hjälpa till. I mitt fall korresponderade jag med vår fastighetsägare Stångåstaden och fick efter några mejl-omgångar några riktlinjer att förhålla mig till.

Konstruktionsmässigt så dimensioneras en balkong inte för mer än 4-5 personer (i vikt blir det 5×80=400 kg.). Därefter finns det en säkerhetsfaktor som är 3-faldig så att man kan vara betydligt fler på balkongen under kortare tider. Det är dock inte meningen att säkerhetsfaktorn ska utnyttjas med varaktiga belastningar. Konstruktionen för just vår balkong är också ovanlig på det sättet att balkongen är eftermonterad på 1990-talet. Istället för att vila på balkar eller konsoler som sitter fast under balkongen, vilket är en tåligare konstruktion, så hänger balkongen i tjocka stålstänger som är diagonalt fastsatta i husets yttervägg.

Balkongen som målarverkstad.

Balkongen som målarverkstad.

Analys och planering
Balkongen befinner sig högst upp utan något som skuggar, i ett perfekt söderläge med sol från tidig morgon fram till sen eftermiddag. En del av balkongen är indragen i huskroppen och ovanför finns ett tak av kanalplast som släpper in en del ljus. Balkongens yta är på hela 9 m² och kommer att fungera som ett härligt uterum. Vindens kraft är starkt närvarande på balkongen och vid nederbörd kombinerat med vissa vindförhållanden får delar av den främre balkongen ta del av denna nederbörd i form av snö eller regn.

Balkongen ska förutom odling också fungera som balkonger brukar göra, dvs. vara en plats där det går att vistas, sitta och njuta av solen, fika, äta mat, torka tvätt och ta del av utsikten. Förutom detta ska även balkongen vara en plats där saker och ting kan förvaras samt tjänstgöra som arbetsplats vid snickeri, hantverk och målning.

Hylla till förvaring med kompostlådor nere till höger.

Hylla till förvaring med kompostlådor nere till höger.

Det är alltid bra att göra en karta i skala för att visualisera idéer och se om saker får plats. Jag brukar rita i en lämplig skala, i det här fallet blev det skala 1:20, så att det får plats på en A4. Därefter går det enkelt att göra kopior som kan användas som skisser. Min första optimistiska skiss med 12 odlingsbehållare, plus krukor och balkonglådor, syns på bilden nedan. På grund av begränsade möjligheter att belasta balkongen fick jag sedan tänka om från min tidigare mera euforiska skiss. Vikten på odlingsbehållare, jord, vatten och växter får nu stanna vid cirka 300 kg. Begränsningar kan dock också ses som möjligheter och triggade mig till omdisponeringar, nytänkande och andra förändringar.

Första skissen med odlingsbehållare utplacerade.

Första skissen med odlingsbehållare utplacerade.

Vinter och tidig vår
Med oss från vårt tidigare boende i kollektivhuset Stolplyckan, där vi hade en stor uteplats, togs en del växter som tillfälligt planterades i de krukor vi råkade ha tillgängliga. Växterna i fråga var grekisk oregano, kryddtimjan, persilja, revande smultron, salvia, isop, trädgårdssyra, kärleksört och pepparmynta.

Under vintern startade jag en långsam tillverkning av nya odlingsbehållare av återbrukat trävirke, som jag ber att få återkomma till. Balkongen möblerades med ett gammalt trädgårdsbord och två ärvda designpinnstolar. Till förvaring sattes en dubbel Ivar-hylla upp mot ena kortsidan. Under den mörka vintern hängde granris och en ljusslinga på balkongräcket. Granris och en nerklippt julgran fick fungera som vinterskydd för de krukade växterna. För att skapa jord startades två komposter som byggdes av vår gamla tvättbehållare på hjul, som delades på hälften och den avsågade övre halvan försågs med en ny botten och nya hjul.

Vår uteplats på Stolplyckan december 2015.

Vår uteplats på Stolplyckan december 2015.

Avslutning och fortsättning
Den här texten har nuddat vid designmallens första steg som handlar om behovsanalys och platsanalys. Nästa text kommer att handla om vårarbetet med olika typer av odlingsbehållare, hur en jordblandning byggs upp, hur en kompost kommer igång och vilka växter som är lämpliga att börja med. Då kommer en del av elementen att behandlas och några designverktyg plockas fram ur den permakulturella verktygslådan.

Jan Gustafson-Berge

Annonser