Det gröna rummet (Bild Klara Berge)

Årets planerade dagskurser ser ut som följer. Mer om kurserna finns att läsa här.
Jag anordnar också kurser och föredrag inom många ämnen och med varierande utformning på beställning. Mejla kosmotopia@gmail.com för mera information.

Maj (21/5): Ekologisk odling med lite permakultur. Föredrag och bildvisning kring den ekologiska odlingens grunder från sådd till skörd. Praktiskt arbete bland Lövuddens odlingsbäddar, växthus och odlingscirklar.

Augusti (27/8): Permakultur med designteori och praktisk tillämpning. Föredrag och bildvisning om permakulturens grunder. Arbete med några av de pågående designprojekten på Lövudden, såsom dammar, skogsträdgård, polykultur och perenna växter.

Augusti (28/8): Konservering av livsmedel. Föredrag och bildvisning om olika konserveringsmetoder samt praktiskt arbete med önskade metoder, som kan vara torkning, inläggning, inkokning och mjölksyrejäsning.

September (24/9): Äpplemustning och cidertillverkning. Vi pressar must av de äpplen som finns tillhands och lär oss även att göra cider.

Oktober (22/10): Träd och buskar med landskapsvård och småskaligt skogsbruk. Föredrag och bildvisning om landskapsvård och småskaligt skogsbruk. Praktiskt arbete med röjning, beskärning och övrigt arbete i landskapet kring Lövudden.

Oktober (23/10): Skogsträdgård och polykultur. Föredrag och bildvisning om vad en skogsträdgård och polykultur kan vara. Praktiskt arbete med Lövuddens skogsträdgård och olika polykulturer innebärande växtkännedom, röjning, plantering och beskärning.

Jan Gustafson-Berge

Annonser