Lövräfsning med ett färdigt område till höger och ett nyss påbörjat till vänster.

Lövräfsning med ett färdigt område till höger och ett nyss påbörjat till vänster.

Trettiofyra texter senare
Det var den 2 november 2014 som jag publicerade första texten i den här årslånga serien ”ÅRSDAGBOK Lövudden”. Nu avslutas detta specifika skrivande trots att det fortfarande är höst och det är bara att konstatera att det vintriga är senare i år. Förra året kom ett blaskigt snöfall i början på november och det var även kallare.

Mitt syfte med textserien var att ge en bild av vilka verksamheter och händelser som kan äga rum på en liten gård på väg mot självförsörjning, resiliens och permakultur. Det blev sammanlagt 34 stycken avsnitt och du kan komma åt dem alla genom att klicka på kategorin ”ÅRSDAGBOK”. Mycket gott och viktigt har hänt under det årsvarv som förflutit och nu fortsätter livet här, stärkt av de förbättringar som blivit funktionell verklighet under denna tid.

Älgarnas Trädgård 
Förra året steg en stor älg tvärsöver vår köksträdgård, över en grind i staketet, åt upp alla kålväxter ända ner till rotklumparna, lämnade en stor bajshög på fingräsmattan, ruskade omkring i toppen på några fruktträd och vandrade därefter vidare ut i skogsmarkerna. Älgar är härliga och mäktiga djur, men vi vill ha vår kål i fred, så i år har jag byggt vidare på vårt tidigare nätstaket.

CIVILISATION I

CIVILISATION I

Dagens naturbrukare lämnar kvar mycket skräp i sina marker. Till vårt älgstängsel hämtade jag taggtråd som kastats tillsammans med några gamla ekstolpar ute i skogen. Jag drog ur kramporna (märlorna) och lindade tålmodigt upp taggtråden till hanterliga ringar. Stolparna och en bräda fick också följa med hem för att användas till något ännu okänt ändamål. Sedan tidigare hade jag även samlat in härvor med vita elsnören som också hade lämnats kvar ute i skogen. Taggtråd och snören som dumpas i markerna är en fara för djur som kan fastna och skada sig. Nu blev dessa faror istället till användbara resurser i mitt staketbyggande. Det var en härlig dag också med en vänlig sol som tackade för mitt naturvårdande arbete.

Lövens tid
Lagom tills att det klippta gräset tar slut faller löven ner från träden som en gåva. I den bästa av världar ska löven ligga kvar där de faller, men i en trädgård som inte bara är skog finns det några ytor som fungerar bättre utan löv. Löven kan då istället samlas in och koncentreras på vissa andra ytor såsom odlingsbäddar och i skogsträdgården. Vår trädgård är tankemässigt och strukturellt indelad i olika lövområden där de hopräfsade löven transporteras till lämpliga och närliggande områden som behöver löv, exempelvis odlingsbäddar och delar av skogsträdgården. Under de två veckorna som varit har jag räfsat ett sådant område varje dag.

En planteringsgrop som ska fyllas med anpassad jordblandning.

En planteringsgrop som ska fyllas med anpassad jordblandning.

Ormskapande
Ormen är det nya och enklare namnet på den ”Träd- och buskorm” (en mycket lång odlingsbädd) som vindlar sig fram ute på fältet längs med grusvägen. Under sommaren har odlingsbädden täckts med diverse grövre organiskt material vi fått över. En smal gång har också klippts upp på ömse sidor om ormen så att tillgängligheten ökat. En kurs under hösten började med planteringsarbetet genom att gräva tre gropar och plantera vresros, havtorn och fläder. Inspirerad av detta har jag fortsatt att gräva gropar och fylla med anpassad jordblandning för tre sorters jordärtskockor, pil, krikon och lupin. Tanken är att den här odlingsbädden efterhand ska fyllas med träd, buskar och örter som är multifunktionellt nyttiga.

Ombyggnad pågår
Den för trädgårdsarbete gynnsamma väderleken har medfört att flera ommöbleringar i trädgården kunnat påbörjas eller genomföras. Det finns alltid växter som av olika anledningar behöver flyttas eller förökas. Även odlingsbäddar, odlingslådor och olika ytor kan förlora hittillsvarande funktion och behöva förändras. Det tar många år innan en trädgård sätter sig, om den nu överhuvudtaget gör det.

Polykulturen ute på fältet har fått nya växter. Jordärtskockorna har flyttat ut till den nya ormbädden på fältet. Där skockorna växte har nu en uppdaterad odlingsbänk ordnats med högre kanter och påfyllnad av gödsel. Hit har i sin tur fem stycken rabarberplantor fått flytta in och där rabarberna fanns ska det bli nya bärbuskar.

Jan Gustafson-Berge