Tunna vid växthus I & II samt badkar för gödselvatten.

Tunna vid växthus I & II samt badkar för gödselvatten.

Vattencykeln
I en permakulturdesign har vattnet en stor betydelse. Det handlar om så omfattande och viktiga saker som att bevara och förbättra vattnets lokala kretslopp, som i sin tur är en del av det stora hydrologiska kretsloppet. En mindre del av det arbetet innebär att samla in och använda den nederbörd (regn och snö) som faller på alla befintliga takytor, alternativt skapa takytor som kan samla in nederbörd. Här hos oss på Lövudden används detta vatten huvudsakligen till bevattning av växter i odlingarna, men periodvis även till grövre rengöring av utrustning, disk, dusch och tvätt.

En av de stora tunnorna vid bostadshuset med avrinningsslang.

En av de stora tunnorna vid bostadshuset med avrinningsslang.

Vattenmatematik
Här i Östergötland faller det cirka 600 mm. nederbörd (regn och snö) under ett år, vilket skulle innebära att markytan täcktes med 60 cm. vatten, om det inte togs upp av mark och växter, rann undan eller avdunstade. Genom att multiplicera en takyta (m²) med områdets nederbördsmängd (600 mm. = 0,6 m.) fås mängden möjligt vatten i m³ och 1 m³ motsvarar 1000 liter vatten. Så en takyta på 40 m² kan då teoretiskt samla in 40×0,6 m³ = 24 m³ = 24 000 liter vatten, vilket är väldigt mycket.

Insamlingssystem vid vårt mångfunktionella

Insamlingssystem vid vårt mångfunktionella ”partytält” som även är ett växthus närmast fönstren.

Tunnor och vattenkannor
Min strävan är att varje takyta ska förses med ett system för vattenavrinning och uppsamling. Detta är i sig ett omfattande projekt med alla hängrännor, rännkrokar, stuprör osv. som ska införskaffas och sättas upp. Vid varje stuprör placeras en stor vattentunna (100-200 liter) och vid varje tunna ska det alltid stå två fulla vattenkannor. Om möjligt placeras tak och tunnor strategiskt så att varje tunna kan förse växterna i närheten med vatten, alternativt kan växter placeras i närheten av vattnet. Systemet går att kontinuerligt bygga ut så att varje stor tunna kompletteras med en mindre och när den stora är full rinner vattnet över till den mindre.

Brist och överskott
Som läget är just nu med mängd nederbörd, aktuell insamlingsvolym på tunnorna och vattenbehov brukar det varje år finnas 1-2 veckor som är kritiska och då vattnet tar slut i tunnorna. Något år har vi då hämtat vatten från den närbelägna sjön, vilket i längden är ganska arbetsamt. Vi samlar under dessa torra perioder också på skölj- och slaskvatten från kökskranen som används för akut bevattning. Som en viktig bieffekt av detta ges en förståelse för hur mycket vatten som bara rinner rakt ner i avloppet. Vår brunn har en ganska liten vattenvolym och kan inte användas för bevattning, men vid enstaka tillfällen kan några hundra liter pumpas upp därifrån.

Trasig tunna inuti växthus III som

Trasig tunna inuti växthus III som ”lagats” med en presenning.

För att råda bot på denna uppkommande vattenbrist skulle vi behöva skaffa oss en stor vattentank på 1-2 m³ där periodvis uppkommande överskottsvatten kunde insamlas som buffert inför torra perioder. En annan lösning är skapade dammar eller vattenreservoarer i marken som också kan tjäna som buffert när det uppstår vattenbrist. Planer finns på tre mindre dammar av olika karaktär vilka kommer att realiseras under de närmaste åren.

Mindre tunna vid verandan med anpassad vattenkanna som går lättare ner i tunnan vid vattenupptagning.

Mindre tunna vid verandan med anpassad vattenkanna som går lättare ner i tunnan vid vattenupptagning.

Nuvarande insamlingskapacitet
Bostadshuset med sadeltak där de två takytorna samlar vatten till vars en stor tunna (2×200 liter).
Veranda som samlar vatten till en mindre tunna (100 liter).
Utedasset samlar inget vatten eftersom det har ett grästorvstak.
Taket över latrinkomposten samlar i dagsläget inget vatten och troligtvis kommer det vattnet att ledas direkt ner i en planerad damm i den omedelbara närheten.
Den nya gäststugan har precis fått en tunna som fylldes för första gången under det senaste regnvädret (200 liter).
Verkstad, förråd och två vedhus som är sammanbyggda till en enhet med två samlande takytor har en stor och en mindre tunna på plats (200+100 liter).
Växthus I och II samlar tillsammans ner i ett badkar där jag tillverkar gödsel- och medicinvatten (200 liter).
Tältet på fältet har två takytor varav den ena har försetts med hängränna och samlar till en stor tunna (200 liter).
Växthus III som har en förhållandevis stor takyta samlar till en stor tunna (200 liter).

Den sammanlagda insamlingsvolymen är för tillfället på 1600 liter och kan genom att en vattenränna till sätts på tältet och att tunnor med större volym placeras på två ställen ganska enkelt ökas till 2200 liter. Dessutom tillkommer i nuläget 8 fulla vattenkannor vid tunnorna på tillsammans 80 liter.

Så var rädd om det livgivande vattnet. Samla in det, stanna upp det på platsen, spara på det, använd det flera gånger och rena det innan det får vandra vidare i det stora kretsloppet.

Jan Gustafson-Berge

Annonser