Utplantering av tomater i växthus III.

Utplantering av tomater i växthus III.

Det har varit en upphackad period med vistelse på Lövudden avbrutet av en helg i Linköping med fest ordnad av vänner som flyttar till Öland och ordnande inför hustruns semester. Det har också varit midsommar med oplanerade festligheter där både gamla vänner och barn med respektive varit gäster i den (nästan) eviga solens land. Det kom en hel del regn också och tunnorna är fulla igen. Bra för odlingen, men sämre för uppfyllandet av den romantiska bilden av midsommarfirande.

Tomater i hinkar längs en varm vägg åt sydväst.

Tomater i hinkar längs en varm vägg åt sydväst.

Intensifierad utplantering av grönsaker
Tomaterna blev de första att få komma ut ur sina krukor för att hamna i växthus III (fortfarande till hälften virtuellt), samt i stora hinkar längs en varm husvägg och i mindre krukor i tältet. Sammanlagt drygt 50 tomater sattes ut. Nästa grönsak på banan var drivhusgurka/slanggurka som dels hamnade i växthus II, i hinkar i tältet och något inklämda mot väggarna i växthus III.

Rensningen av odlingscirkeln för majs blev äntligen klar. Där var det enkelt att rensa i mitten men från ytterkanterna hade kvickrot letat sig in och bildat täta och intrikata mattor av rötter. Jorden var tunn och mager så den gödslades med brunnen hästgödsel och ovanpå detta några rullebörar med fin sand. Ett 50-tal majsplantor sattes ut i rader placerade i nord-sydlig riktning. På några ställen i raderna slogs sammanlagt 19 störar ner och kring dessa sattes störbönor, både störbrytböna och störvaxböna. Runt om odlingscirkeln lades nyklippt gräs och några timmar senare kom ett härligt regn.

Majscirkel med ståtligt sträckta bönstörar.

Majscirkel med ståtligt sträckta bönstörar.

Från början var tanken att det skulle odlas mängder av squash ute på åkern, men åkern är ute ur räkningen för i år, så det blev till att möblera om i odlingsrummet. En odlingscirkel ute i det vilda fick bli växtplats för några squashplantor och två stycken hamnade i potatisdrivbänken efter att de tidiga potatisen ätits upp. Ytterligare squash fick en fin plats i en påbörjad odlingscirkel som egentligen inte skulle börja odlas förrän nästa år. Grunden var lagd med ett par lager kartong, gammal vintertäckning bestående av löv och klippt gräs. I detta hade grävlingen grävt runt efter mask och blandat så fint.

Odlingscirkel för squash under uppbyggnad.

Odlingscirkel för squash under uppbyggnad.

Jag körde hästgödsel och dumpade nio högar som sedan äldsta sonen täckte med nio rullebörar fin sand. Sanden jämnades till och bildade nio plattformar i vars mitt en grop formades. Dessa gropar fylldes med en jordblandning i vilka några olika sorters squash planterades. Varje plattform fick också en stör kring vilken några störbönor såddes. Det hela kröntes med ett större antal solrosplantor. Mellan plattformarna täcktes det med klippt gräs. Vatten, näringsvatten och värme kommer att få hela härligheten att explodera i matnyttigt och vackert växande.

Kaminen i gäststugan snart klar för eldning.

Kaminen i gäststugan snart klar för eldning.

Gäststugan
Det är mycket pyssel kring eldstäder för att de ska fungera bra och vara säkra. En dag slet jag ut både en såg och högra armbågsleden för att såga till bitar ur en fibercementskiva som skulle fungera som eldsäkert skydd kring kaminen. Dels inne i väggboxen där kaminröret går igenom väggen och dels på väggen bakom kaminen samt på köksskåpet bredvid kaminen. Röret inne boxen virades också två varv med stenullsmatta.

Metallverkstad ute i det fria.

Metallverkstad ute i det fria.

En annan klurig sysselsättning var att fästa skorstensröret utomhus på ytterväggen på ett både enkelt och stabilt sätt. Här visade sig förekomsten av diverse metallskrot, skruvar, muttrar, lämpliga verktyg, ett rejält arbetsbord och ett skruvstycke vara till stor glädje. Medarna från en gammal spark vi hämtade i skogen passade alldeles utmärkt som stag för skorstensröret, men attans så hårt det var härdat! Så småningom ska också skorstensröret isoleras med stenullsmatta och kläs med ett yttre plåthölje, men nu duger det för eldning i alla fall.

Målningsarbeten
Sonens hustru tycker om att måla så det sista på innerväggarna i gäststugan blev vita med uttunnad linoljefärg, de tio odlingslådorna vid husets entré bättrades med rödfärg och en del av det renoverade staketet ut mot vägen blev också rödfärgsvackert. Till sist fick sig också en av väggarna på det nybyggda vedförrådet en omgång med rödfärgspenseln.

Jan Gustafson-Berge

Annonser