Rensning, rensning, rensning, rensning...

Rensning, rensning, rensning, rensning…

Två dagar i staden och resten här ute. Försökte ordna material till våra olika anläggningar med 12-Volt, men ofta är det så att ingen firma har allt som behövs och ofta finns inte heller sakerna i affären utan måste beställas (gäller för en massa andra saker också). Det är fortfarande relativt kallt samt blåsigt och regnigt. En dag rusade molnen så fort fram där uppe att jag blev yr av att titta på dem. Efter en på gränsen till stormig dag stormade sommaren in och det blev väldigt varmt i slutet av veckan. Denna värme uppskattades av alla, särskilt plantorna i tältet vaknade till ur sin kölddvala, började växa och pratade om att komma ut till jorden.

Försäljning av grönsaker
Vi startade årets försäljning av grönsaker genom att erbjuda våra många grannar i kollektivhuset Stolplyckan tre olika mixpåsar: spenat- och mållablandning, salladsmix samt grönlök. Stundtals uppkommer överskott i våra odlingar och några grönsaker odlas medvetet i större omfattning just för att kunna säljas. Försäljningen är på beställningsbasis och riktar sig mot kontakter i Linköping samt olika grupper som kommer på besök här på Lövudden. Syftet med försäljningen är att bekosta de pengautgifter som odlingsverksamheten har.

Växthus III i väntan på tomatplantornas nedkomst.

Växthus III i väntan på tomatplantornas nedkomst.

Växthus III
Växthuset byggs bara med resterna från en raserad ladugård och det mesta virket är ganska nedbrutet och som kexchoklad till sin konsistens. Förra veckan kom jag ner till ett skikt med några gamla och tjocka golvbrädor som legat relativt skyddade och här fanns plötsligt ett stabilt regelvirke att bygga med. Jag hade också samlat en hög med skapliga väggbrädor som efter breddjustering i cirkelsåg kunde spikas fast som växthusets vägg mot norr. En bärande mittstolpe grävdes ner och en kluven golvbräda blev till en lång bärande takregel på vilken den första raden takfönster kunde fästas.

Odlingsbäddarna i växthuset är tre till antalet, en bakre stor huvudbädd och två mindre sidobäddar Två av bäddarna var igång förra året och där behövdes bara lite tillskott av gödsel och fin sand. Den andra sidobädden fylldes nerifrån och upp med slagna nässlor och vallört, murkna brädor, klippt gräs, hästgödsel mixad med fin sand samt en lite finare jordblandning att plantera tomatplantan i. Alla bäddarna fick också dela på 40 liter urin. I veckan som kommer planteras de första tomaterna ut i det fina växthuset.

Odlingscirkel för purjo före rensning.

Odlingscirkel för purjo före rensning.

Odling med purjo och rensning
Odlingen har varit inne i ett tråkigt skede med daglig rensning och bearbetning av den odlingscirkel som skulle bli hemvist för purjolök och även rensning av tidigt sådda odlingsbäddar. Det är så mycket annat som vill växa där det ska vara morötter, rotpersilja, dill, ruccola, rädisa m.m. På vissa ställen känns det så meningslöst att försöka rensa, så då görs bädden om och något annat sås eller planteras ut i stället.

Odlingscirkel med cirka 300 purjolöksplantor satta i vackra fåror.

Odlingscirkel med cirka 300 purjolöksplantor satta i vackra fåror.

I slutet av veckan blev odlingscirkeln för purjo klar. Sållad gödsel myllades ner i den rensade jorden, fåror drogs upp och vattnades och cirka 300 purjolöksplantor sattes ner ganska tätt i fårorna. Dags för nästa odlingscirkel att bli bearbetad. Det är en lite större cirkel, med ganska mager och sandig jord som efter rensning och uppgödsling ska bli hemvist för majs. En intressant aspekt av det ganska tråkiga rensningsarbetet är att studera vilka växter som slagit sig ner i jorden. De olika odlingscirklarna är uppbyggda på varierande sätt med olika sorters material. Därför varierar också vilka växter som har blivit tongivande i de olika cirklarna. Växtligheten kan vara ganska tät eftersom de olika arterna har rotsystem som använder olika skikt av jorden under markytan och också har sin ovanjordiska del på varierande höjder över markytan. Ett lärorikt exempel på mångfald och optimalt utnyttjande av tillgänglig volym.

Jan Gustafson-Berge

Annonser