Växtmyller med krusbär som gjort egna avläggare, grön trädgårdsmålla och vårsköna.

Växtmyller med krusbär som gjort egna avläggare, grön trädgårdsmålla och vårsköna.

Det går bra nu! (Pengarna rullar inte in, men däremot dansar resurserna en skön dans). Det är tillfredsställande att se hur allt växer, att se hur olika växter svarar på förhållanden som ordnats för dem, att se hur de tar för sig av utrymmet, får blommor, sprider sig och bär frukt. Även en stor mängd djur i varierande färger, former och storlekar söker och finner boplats, lekplats och mat här hos oss. Jag kan inte namnet på dem alla, men känner att de är goda tecken på en ökande mångfald.
Det är tillfredsställande när olika lokala resurser som sten, gräsklipp, pollen, slagna nässlor, köks- och trädgårdskompost, urin, aska, kvistar, trädstammar, regnvatten osv. kan stanna på platsen och föras in i nya kretslopp som kommer oss till gagn.

Den lilla bigården med bikupa, vattenanläggning, bisittarstol, början på en odling i murkna brädor samt klippt och rensad gräsmark.

Den lilla bigården med bikupa, vattenanläggning, bisittarstol, början på en odling i murkna brädor samt klippt och rensad gräsmark.

Stenrensning och grov gräsklippning
I ena änden av vårt lånade fält ligger en hög med bröte efter den nedrivna ladugården. Framför högen finns ett pågående projekt, ett postapokalyptiskt växthus samt min påbörjade bigård med en bikupa, av modell horisontell topplistkupa. Vi har klippt upp stora delar av fältet, men just här i närheten av ladugården är marken full av stenar i varierande storlek. Troligtvis har den något fuktiga jorden dränerats och gjorts stadigare genom att en blandad mix av grus och stenar hällts ut över marken. Kor och människor har sedan delvis trampat ner detta i ytskiktet.

Tidigare har detta område slagits med lie men nu ville vi kunna klippa med vår elgräsklippare utan att riskera att köra in i stenar och förstöra gräskniven. Jag röjde smala remsor från sten och fyllde igen hålen som uppstod med lerjord. Stenarna fick en ny funktion i polykulturen i närheten och som stenöar i ett vattenkar för bina. Därefter klipptes remsan med gräsklipparen inställd på högsta läget och gräset hamnade dels i växthuset bredvid och dels som marktäckning i polykulturen. Det är befriande att vara i en process där inget avfall existerar eller där tidigare avfallsdefinierade material kan bli nyttiga resurser.

Början till en voluminös polykultur med några planterade växter och marktäckning med klippt gräs.

Början till en voluminös polykultur med några planterade växter och marktäckning med klippt gräs.

Polykultur
På fältet har jag börjat anlägga en polykultur som ska fungera som en experiment- och visningsanläggning. Syftet är att maximalt fylla en volym med så mycket växtlighet som möjligt och där en viktig egenskap för varje växt är att den ska erbjuda någon ätlig del, samt helst också några andra nyttigheter. I polykulturen ska det finnas representanter för växtgrupper som arbetar med djupa rötter, har ätliga rötter eller rotknölar, fungerar som marktäckare samt örter, krydd- och medicinalväxter, låga och höga buskar, träd och klättrande eller klängande växter.

I dagsläget är formen skapad som en solfångande bumerang med den konkava sidan vänd åt söder, en del växter som fanns tillhanda har planterats, stenar i olika storlekar har placerats som mikrolokala klimatzonsförändrare och den ännu ickeplanterade marken har täcks med gräsklipp i väntan på fler växter att plantera ut. Mer om polykulturen kommer i ett framtida blogginlägg. Då kommer även det märkliga ordet ”klimatzonsförändrare” att få sin förklaring och varför det egentligen inte finns något fysiskt existerande som är tvådimensionellt.

Den svävande köksinredningen i gäststugan.

Den svävande köksinredningen i gäststugan.

Köksinredning
Att göra inredning är väldigt roligt och särskilt i ett litet universum där det handlar om att få in så mycket plats, yta, volym och funktioner som möjligt i ett begränsat utrymme. I ena hörnet av gäststugan har arbetsbänkar i L-form med underskåp konstruerats och svävar nu ut från väggarna utan att ha stöd på golvet.

Någonstans här finns en odlingscirkel som ska bli odlingsplats för bondbönor.

Någonstans här finns en odlingscirkel som ska bli odlingsplats för bondbönor.

Odlingsarbete med tomat, potatis, rödbeta och mangold
Tomatplantorna började lida av näringsbrist i sina små krukor och planterades om i större krukor med näringsrik jordblandning i den nedre halvan av krukan. Det blev sammanlagt 82 stycken plantor fördelade på sju olika sorter, som ska planteras ut i hinkar eller i växthus om några veckor. En go jordblandning ligger redan och väntar på att fyllas i alla tomathinkar.

En av två grässträngar på åkern, varav den här har fått sina första potatisar.

En av två grässträngar på åkern, varav den här har fått sina första potatisar.

En morgon fick jag rensat en mjuk och djup odlingsbädd i köksträdgården där rödbetor och mangold fick samsas i raderna. Jag har också börjat sätta ut rödpotatis av sorterna ‘Kalmar Röd’ och ‘Monte Carlo’ i en grässträng på åkern. I strängen petas det täckande gräset undan och en torva grävs upp. Den lilla gropen fylls sedan med en spade gödsel och en spade sand varefter en potatis trycks ner under sandens yta. Samtidigt klipps gräset längs grässträngen och läggs som täckning över potatisarna. En rullebör sand och en bör gödsel räcker till 15 potatisar och eftersom det finns 75 stycken sättor är det fem sådana här omgångar som ska utföras innan denna typ av potatis är i jorden.

En annan färdigrensad och besådd odlingscirkel med bondbönor.

En annan färdigrensad och besådd odlingscirkel med bondbönor.

Jag har också kämpat med de två odlingscirklar som ska vara hem för årets bondbönor. Jorden är i dessa cirklar ganska tung, blöt och lerig och rotogräset som fått fäste sitter fast i jordkokorna rätt ordentligt. En cirkel är klar och där sattes 300 stycken bondbönor ner i jorden.

Växthusets norra sidovägg har fått sand och jordärtskockor samt gräs som täckning.

Växthusets norra sidovägg har fått sand och jordärtskockor samt gräs som täckning.

Kurs
Fyra personer deltog i kursen ekologisk odling under lördagen och det blev även lite permakultur på köpet. Efter två rundvandringar med frågor, diskussion och pauser för fika och lunch arbetade gruppen en stund med växthus III. Detta växthus som i min fantasivärld är ett exempel på postapokalyptisk arkitektur har jag skrivit mer om här. Vi byggde lite på sidoväggarna, fyllde på med sand och satte jordärtskockor i den norra väggen som vindskydd och vallört som kommande leverantör av näring och marktäckning i den sydöstra väggen.

Livet leker och leken livar upp.

Jan Gustafson-Berge

 

Annonser