Den första grinden på vägen ner mot sjön.

Den första grinden på vägen ner mot sjön.

Vad är en grind egentligen?
Vilka uppgifter utför en grind?

En ensam grind är ingen grind
En grind existerar i ett sammanhang, i ett system tillsammans med andra komponenter. Den grundläggande samexistensen till en grind är någon form av stängsel eller inhägnad, samt en skillnad mellan det som är utanför eller innanför. En grind är ingen port eller dörr. En grind som står ensam har tappat några av sina viktiga funktioner och fungerar endast som en symbolisk eller kulturhistorisk vittnesbörd eller som ett minne för något som en gång har varit.

Entrégrinden är ordentligt konstruerad och signalerar ståtlighet, stolthet och positiv upphöjdhet.

Entrégrinden är ordentligt konstruerad och signalerar ståtlighet, stolthet och positiv upphöjdhet.

Som en del i ett stängselsystem ska grinden liksom stängslet hindra något att antingen komma in eller ut, men samtidigt ge möjlighet för passage för den som lärt sig koden för att öppna grinden. Det vanligaste har varit att grinden ska hindra djur att passera, men grinden kan också hindra människor, antingen på ett symboliskt och kulturellt plan eller fysiskt genom att grinden faktiskt är låst.

Den enklaste grinden som ännu inte fått något snedstag.

Den enklaste grinden som ännu inte fått något snedstag.

Grindens symbolspråk
En grind kan också berätta historier om vem som befinner sig på andra sidan grinden, vilket kulturellt och samhälleligt värde på person och egendom som stängs inne och skyddas av grinden. Detta värde signaleras genom grindens materialval, tekniska utförande, formspråk och kulörsättning.

Den andra grinden ut mot fältet och grindstolpar med positionsbelysning.

Den andra grinden ut mot fältet och grindstolpar med positionsbelysning.

Lövuddens grindar och inhägnader
På vårt ställe används stängsel och grindar i första hand för att hindra olika djur tillträde till våra odlingar eller området kring vår brunn. Vi behöver just nu inte hindra något att ta sig ut eller människor från att komma in. Som en ganska mysig bieffekt av stängsling och grindar uppkommer rumsbildningar som på ett märkligt sätt förändrar upplevelsen av det stängslade området. Detta att öppna en grind och gå in i någonting gör det mera intressant, spännande och betydelsefullt. Stängslet kan ofta också användas som klätterstöd för en del växter. Vi är nu uppe i nio grindar och jag beräknar ett det behövs cirka 4-8 grindar till innan hela vårt verksamhetsområde är ingrindat och omstängslat.

Huvudgrinden in till köksträdgården.

Huvudgrinden in till köksträdgården.

Enkelhet och lokalt material
Den första grinden var en enkel omålad pinngrind vid en stig som leder ner till sjön Vindommen. Den var mycket enkel att tillverka och enkel i sin utformning, men intressant nog är det denna grind som fångar många besökares uppmärksamhet och beundran.
Den andra grinden var en mera ”ståndsmässig” och vitmålad grind konstruerad av en rejäl träram på vilken träribbor skruvades fast. Denna grind är vårt ansikte utåt mot grusvägen och vår huvudentré till vår bosättning.
Grind nummer 3 och 4 kom till när vi började bruka ett igenvuxet fält bredvid vår tomt och då behövde öppna upp på två ställen i det gamla stängslet. Den ena grinden är en gles pinngrind kompletterad med en gammal åra och den andra är konstruerad av brädor, båda försedda med nät.

Grind för genomgång mellan  gräsmatta, köksträdgård och fältet.

Grind för genomgång mellan gräsmatta, köksträdgård och fältet.

Köksträdgårdens nedre grind som vetter mot redskapsbod, komposter och jordfabriken.

Köksträdgårdens nedre grind som vetter mot redskapsbod, komposter och jordfabriken.

Grindarna 5-7 kom till när grävlingen rotat runt i en av mina nysådda odlingsbäddar i vår köksträdgård. Hela ”finträdgården” stängslades då in och för att det ska finnas praktiska genomgångar åt olika håll behövdes tre grindar som alla konstruerades med hjälp av diverse gamla brädor, som sedan täcktes med nät.
De två senaste grindarna byggdes när delar av fältet blev till en köksträdgård och plantskola som måste skyddas mot olika vilda djur. Grindarna byggdes av färska aspslanor från det som blev över när själva staketets ramkonstruktion sattes på plats.

Främre grinden av aspslanor till den nya köksträdgården på fältet.

Främre grinden av aspslanor till den nya köksträdgården på fältet.

Konstruktion av en grind
En grind ska inte vara för liten eller för stor, utan optimalt anpassad till vad som ska transporteras genom grinden. Mellanrummen i grinden kan göras så smala att grinden i sig hindrar djurpassage, men den kan också byggas glesare och lättare för att sedan kompletteras med ett passande nät. Grinden behöver någon form av gångjärn som efter behov sätts fast på antingen vänster eller höger sida. En grind kan också öppnas utåt eller inåt efter behov. En stängningsanordning kan finnas i form av en klinka, en hasp eller vridbar träbit. För att hålla grinden i den form som önskas, dvs. oftast i form av en vinkelrät fyrhörning behövs ett snedstag eller ett kryss fästas i grindramen.

Nedre grinden av aspslanor till den nya köksträdgården på fältet.

Nedre grinden av aspslanor till den nya köksträdgården på fältet.

Övre delen av grinden kan gärna utformas på ett fantasifullt sätt och även grindstolparna kan sträcka som bortom det vanliga och bli fäste för lampor, fjädrar eller väktarfigurer. Kulörsättning kan ske men det behövs egentligen inte för hållbarhetens skull. En grind som hänger fritt i luften håller sig i många år även som helt obehandlad.

Jan Gustafson-Berge