De sista äpplena från jordkällaren.

De sista äpplena från jordkällaren.

Periodens första vecka delades mellan fixande och trixande i Linköping samt en tre dagars resa till Skåne, bl.a. besökte vi en vingård i Arild. Den andra veckan tillbringades helt och hållet på ett vårligt och underbart Lövudden. Arbetsveckan delades upp i 4 övergripande block och jag arbetade lite med varje block varje dag under sex av de sju dagarna. Det är ju som vanligt att vissa arbeten är roligare än andra och vissa arbeten är viktigare än andra och att det inte alltid är samma arbeten det handlar om. Blockens tema framgår av rubrikerna för de olika texterna nedan.

Målning och planering i gäststuga
Efter frukost började varje dag med grundmålning med vit linoljefärg på husets innerväggar. Det är ett styvt och lite tråkigt arbete så en mindre yta målades åt gången. Jag har också börjat planera och förbereda för byggandet av ett litet kök, innefattande en diskbänk med två hoar, en arbetsyta i vinkel till diskbänken, skåp för porslin och matvaror ovanför arbetsbänken samt underskåp för allt annat som hör ett litet kök och hushåll till. Som genom ett under fann vi också en äldre man i vår trakt som specialiserat sig på att renovera gamla kaminer av märket Morsö från Danmark. Han hade en som var perfekt till vår lilla gäststuga, så nu har vi en kamin som ger värme, går att laga mat på, tar liten plats, ger visuell kontakt med elden och är vacker att betrakta.

Potatisplantor på drivning i vårt söderfönster.

Potatisplantor på drivning i vårt söderfönster.

Sättning av tidig potatis. Fåror dragna med det blå redskapet.

Sättning av tidig potatis. Fåror dragna med det blå redskapet.

Odlingsarbete
Arbetet med odlingarna fortsatte i en lugn takt. Några bäddar med perenna växter såsom pepparrot, jordgubbar och sparris rensades. Bädden för morot bereddes och en lugn och molnig dag såddes de knepiga morotsfröna i lätt fuktade sårader. De inomhus fördrivna potatisplantorna planterades ut i sin drivbänk och bäddades in med gammal halm. Den tidiga potatisen av sorten ‘Rocket’ sattes ut i en nygödslad odlingsbädd på fältet i två rader.

Redskap för tyst och varsamt skogsbruk.

Redskap för tyst och varsamt skogsbruk.

En fälld och kvistad ek.

En fälld och kvistad ek.

Stängsling och skogsarbete
Expansion av grönsaksodlingen ut på vårt fält med ”grävlingskänsliga” växter påkallade behovet av att stängsla in två långa odlingsbäddar och en nystartad odlingsbädd för en påbörjad plantskola. Mitt stolpvirke var slut och en av mina målsättningar är att ha en verksamhet som inte bara köper saker, därför ville jag fälla ett antal mindre ekar och ur dessa klyva fram de cirka 20 stycken stolpar som behövdes. Betinget blev att under fem dagar fälla en ek varje dag och göra den klar helt och hållet, innebärande fällning av träd, kapsågning av en 150 cm. lång och rak stamdel, uppklyvning av fyra stolpämnen, samt kvistning och uppsågning av ved utav resterande trädbitar. Det behövdes dock bara fällas tre ekar då en av dem var perfekt till stolpvirke. Den hade växt lite trångt och därmed blivit över 14 meter hög, rak och långsamt avsmalnande. Ur denna ek fick jag ut 12 stycken stolpar, dessutom 3 stycken längre stolpar till att bygga med och en del ved från grenar och topp.

Klyvning av ekstam med kilar och yxa.

Klyvning av ekstam med kilar och yxa.

Färsk och rakvuxen ek är lätt att klyva med hjälp av kilar och en kraftig yxa eller slägga. De kluvna stolparna putsades och spetsades med en yxa med liten eggvinkel. Marken var gynnsam för stolpnedsättning och efter att ha gjort ett mindre hål med ett spett kunde stolpen slås ner 50 cm. med en slägga. Stolparna står stadigt och sticker upp 1 meter ovanför markytan och nästa vecka ska aspslanor skruvas fast på längden och ett inköpt hönsnät sättas fast med krampor. Även två enkla grindar kommer att konstrueras.

Några av de första stolparna på plats.

Några av de första stolparna på plats.

Växter och plantskola
Växter blir mer och mer fantastiskt att umgås med. Växternas förmåga att fånga solljuset och med hjälp av några andra ingredienser använda det för att skapa sig själv är ju själva grunden för vår existens. En ökad växtlighet är en betydelsefull del av en hållbar värld och även en bra strategi för självförsörjning och resiliens.

Förra året började jag så smått med en liten egen plantuppdragning. Nu tog detta roliga ny fart genom en impuls utifrån och jag har börjat utveckla en egen plantskola. I plantskolan kommer jag att föröka växter på flera olika sätt, dels driva upp från frö, men också genom olika metoder som plantdelning, självförökning, avläggare och olika sorters sticklingar. Det finns flera skäl till detta. Ska en matnyttig växt verkligen ge något som kan likna försörjning och inte bara kuriosa, behöver växten finnas i många exemplar och då börjar växtinköpen bli kostsamma. Flera av de växter som finns på Lövudden är inte heller så vanliga och därmed svåra att få tag på. I första hand är plantskolan tänkt för eget bruk, men ganska snart kommer en del av växterna att kunna förmedlas till andra platser och blir då ett eftertraktat bytesmedel eller en liten inkomstkälla.

En fin start på den nya plantskolan med bl.a. sticklingar av poppel, forsythia, sälg och al.

En fin start på den nya plantskolan med bl.a. sticklingar av poppel, forsythia, sälg och al.

I det inhägnade området ute på fältet skapade jag enkelt en bädd för plantskolan genom att fästa en gammal presenning direkt på marken med hjälp av träpinnar. Ovanpå presenningen ströddes ett tunt lager fin sand som gör att krukorna behåller sin fuktighet längre. När inhägnaden är färdig kommer jag även att vindskydda plantskolan med stråmattor.

De sista äpplena
Sent i höstas plockade vi äpplen från grannens gamla fruktträdgård. De var av sorten Signe Tillisch och höll egentligen inte en bra lagringskvalitet. Fruktträdgården är inte skött på många år och förra året hade äppleträden det tufft både på grund av torka och angrepp av frostfjärilslarver. Men, en tager vad en haver och trälådan åkte rätt in i jordkällaren i ett experiment för att se hur länge de skulle hålla sig. Så i veckan åt jag upp de sista äpplena och de var i stort sett likadana som när de las in och detta är ett bra betyg både på jordkällaren och äpplena.

Förädlade äppleprodukter: cider, must, torkade äpplen och äpplemos.

Förädlade äppleprodukter: cider, must, torkade äpplen och äpplemos.

De tidigaste äpplena kommer i augusti och de sista kan tas ner när frosten anlänt, ungefär i oktober eller november och kan alltså garanterat hålla sig till april i vår jordkällare (troligtvis längre om äpplena är av en mera lagringstålig sort och av bättre kvalitet). I glappet och även under resten av året får konserverade och förädlade produkter av äpple tillfredsställa äpplebehovet och då talar vi om torkade äppleskivor, torkat äppleläder, äpplemos, must och cider.

Jan Gustafson-Berge

Annonser