Odlingssäsongen utomhus är igång med sådd på friland.

Odlingssäsongen utomhus är igång med sådd på friland.

Odling och odlingsbäddar
Nu börjar odlingsarbetet så sakteliga komma igång. Det var dags att bereda odlingsbäddar för rotpersilja och det som jag kallar för ”tidiga blad”. Dessa bäddar har varit igång några år och blir enklare att bearbeta för varje säsong. Nu behövde jag bara gräva upp några spridda rotogräs i form av maskros, kirskål, kvickrot och hundkex, sammanlagt två hinkar på cirka 18 m² odlingsyta. Därefter bearbetades jordytan med en kultivator och räfsades jämn med en räfsa. Lite grövre material hamnade i trädgårdskomposten och stenar kastades på den mera ”vilda” buskbädden.

Med pinnar och snöre som hjälpmedel drogs sårader upp och dessa vattnades en stund innan sådd. Halva den ena bädden såddes med rotpersilja och den andra bädden fylldes med ”tidiga blad”. De grönsaker som såddes där var vinterportlak, vårgyllen, italiensk rucola, dill, rucola, koriander, plocksallat, spenat, rädisa, baljrädisa, asiatiska kålblad och nyzeeländsk spenat.

Skörd av jordärtskockor
Det var också dags för årets skörd av jordärtskockor. Jag skördar tidigt på våren, i det varierande tidsmellanrummet då marken inte är frusen längre och skockorna inte har börjat skjuta nya skott. Jag har tre sorter som växer på var sin plats, en vit som heter Bianca och en rödlila som kan heta Fransk Röd samt rotsolros. Växtplatsen grävs igenom och alla skockor tas upp, varefter jorden rensas och gödslas. Fina och sorttypiska exemplar sätts ner direkt i jorden och resten av skörden förvaras i jordkällaren och äts upp efter hand.

Sållning av trädgårdskompost genom grovt galler. Förra årets kompost till vänster och årets påbörjade kompost i mitten.

Sållning av trädgårdskompost genom grovt galler. Förra årets kompost till vänster och årets påbörjade kompost i mitten.

Kompost och jordstation
I samtakt med sådd, plantering och omplantering ökar behovet av olika sorters jord. Jag har anordnat en plats för jordhantering där jag kan lagra högar med olika sorters jord och göra blandningar som passar till olika sorters växter och ändamål. Exempel på en hög kan vara en med styv lerjord som hålls täckt med gräsklipp och som jag knaprar på lite då och då. Andra högar kan vara sådant som ska ingå i blandningar och det kan då vara fin sand, brunnen djurgödsel, sållad kompost eller torv.

Vandrande trädgårdskompost
Jag arbetar inte så mycket med komposter längre eftersom jag tillämpar marktäckning och då hamnar det mesta direkt på marken istället för i komposten. Mycket organiskt material hamnar också i botten på nyanlagda odlingsbäddar. Kvar finns latrinkompost, kökskompost för hinken i köket och en vandrande trädgårdskompost för lite grövre material och annat smått och gott som för tillfället inte har någon bättre plats att vara på, t.ex. gräsklipp när vi har för mycket, större bitar gödsel eller sågspån från snickeriet.

En kubikmeter sållad trädgårdskompost.

En kubikmeter sållad trädgårdskompost.

Att komposten vandrar betyder att den varje år får en ny placering i en del av skogsträdgården som ligger nära jordstationen. Vi samlar under ett års tid i en enkel hög och till våren sållas hela högen genom ett grovt galler. Det som inte går igenom sållen blir till början på det nya årets trädgårdskompost, fast nu på ett nytt ställe. Där den gamla komposten legat är det perfekt förberett för plantering av en ny buske eller ett nytt träd. I år var det extra lätt att sålla och högen omvandlades till 13 rullebörar luftig blandning med en hög halt av halvt nedbrutet organiskt material, sammanlagt drygt 1000 liter värdefullt odlingsmaterial. Ett strålande exempel på lokalt kretslopp och ett uppbyggande av resursen jord.

Första inoljningen av golvet i gäststugan.

Första inoljningen av golvet i gäststugan.

Gästhusets golv inoljat
Det var dags för den första oljningen av golvet i gästhuset. Ännu en gång fick huset tömmas och nu var det arbetsbord, målningsmaterial och skyddsskivor som bars bort. Golvbrädorna sopades noga och oljades sedan in med en blandning av kokt linolja och cirka 10 % balsamterpentin. Golvet ska oljas in en gång till och då med en något mindre andel terpentin i linoljan. Kanske det behövs en tredje omgång och kanske vi passar på att pigmentera med någon passande kulör också.

Här pratar vi om utedass. Sittbänk och tre väggar klara.

Här pratar vi om utedass. Sittbänk och tre väggar klara.

Extra utedass
När det nya utedasset byggdes för några år sedan blev det aldrig målat på insidan, utan det kom till användning direkt. Det är ju inte så lätt att både måla och använda utedasset samtidigt, så behovet av ett tillfälligt utedass uppstod plötsligt som ett nytt oplanerat projekt. En positiv aspekt var att detta dass också kan användas när det periodvis är många människor närvarande. Därför blev det extra dasset också extra fint och väl värt sina 10 timmars arbetstid.

Bottengruset i brunnen tvättas rent från lerslam.

Bottengruset i brunnen tvättas rent från lerslam.

Dricksvatten och brunn
Vi har egen brunn som har en ganska liten volym, men som samtidigt verkar vara en stadig leverantör av vatten. Vartannat år tömmer vi ur den med en pump, rengör väggarna och tvättar bort lerslam från bottengruset. I år hade jag även ork att gräva brunnen lite djupare för att öka volymen vatten som kan finnas i brunnen. Den sista delen av sugledningen där backventil och filter sitter förlängdes även med 15 centimeter, så att pumpen inte suger torrt så snabbt när vattnet sjunker mot bottennivån. Mitt mål är att varje år göra något med brunnen för att säkra tillgång och kvalitet på vårt dricksvatten.

Bina börjar bli aktiva
Mitt första bisamhälle har överlevt vintern på sin egen honung och för varje dag är det fler och fler bin som vågar sig ut ur kupan. Aktuella växter i omgivningen som ger nektar och pollen är hassel, sälg och vårlökar. Vinterns vindskydd av vassbuntar togs bort, liksom linisoleringen under taket och en första titt genom inspektionsfönstret gjordes.

Jan Gustafson-Berge

Annonser