Skönt arbete under påverkan av månens sken.

Skönt arbete under påverkan av månens sken.

Beskärning av fruktträd
Fortsatt beskärning av det stora och gamla äppleträdet Signe Tillisch. Det är ett ansträngande arbete så jag tar gren för gren och då pratar vi stora komplexa grenstrukturer med en lång historia av händelser. Först studier från marken i olika vinklar, därefter bortsågning av uppenbart döda partier, därefter bortsågning av större grenar som befinner sig för högt upp eller pekar åt fel håll, dvs. inåt mot trädets centrum eller rakt upp mot himmelen. Sedan lite mellanstora grenar där det är för tätt och till sist finputsning av små grenar och kvistar som pekar uppåt eller är för långa. De sistnämnda klipps av precis framför en lämpligt pekande knopp, som har sin riktning neråt och utåt.

Stamkvistade tallar i gränszonen mellan min skogsträdgård och bondens betesmark.

Stamkvistade tallar i gränszonen mellan min skogsträdgård och bondens betesmark.

Röjning i skogsträdgård
Att röja (på mitt sätt) är något av det roligaste jag vet. Längs de sydvästra, västra och norra sidorna av Lövudden sträcker sig ett markområde som delvis tillhör vår tomt och delvis finns på bondens mark. Jag har fått förtroendet att sköta om denna mark på mitt sätt. Mitt mål är att på längre sikt etablera en skogsträdgård med många funktioner. Arbetet sker långsamt och extensivt och de huvudsakliga arbetsmomenten (som delvis pågår parallellt på olika delar av området) kan sägas vara: (1) Inventering och inkännande närvaro, (2) Grövre röjning av större träd och trädbuskage, (3) Byggande av en rishäck, (4) Etablering och planering av infrastruktur i form av gångstigar, sittplatser och olika bruksytor, (5) Finare och mera detaljerad röjning och beskärning, (6) Avvaktan och studier av vad som händer, (7) Utplantering och skötsel av nya örter, buskar och träd, (8) Övrig landskapsvård såsom slåtter, hamling och stamkvistning, (9) Utplacering av skulpturer, konstverk och installationer, (10) Byggande av mindre dammar samt (11) Brukande, skörd och njutning.

De bortsågade tallgrenarna omvandlas till "produkter" såsom kvistar till rishäck och grenar till ved.

De bortsågade tallgrenarna omvandlas till ”produkter” såsom kvistar till rishäck och grenar till ved.

Val av teknologi
Införandet av en apparat eller en maskin i en process innebär oftast följande: Högre krav på effektivitet och produktivitet, dvs. ”ribban höjs”, mer ställtid före och efter själva kärnarbetet, ökande ekonomiska omkostnader, upplevelse av tidsbrist, kraftfullare eller kvalitativt nya olycksrisker, ett starkare beroende av global infrastruktur av teknisk och ekonomisk karaktär (service, reservdelar, transporter, bränsle, försäkringar, banklån osv.), högre grad av miljöförstöring och utnyttjande av naturresurser, mer avfallsproduktion, högre tillväxt, ett avskärmande och avståndstagande (alienation) från naturen och dess grundläggande processer, ökat buller samt ett sämre utnyttjande av mikrolokala resurser.

Därmed inte skrivet att jag aldrig använder apparater eller maskiner, men det är värt att reflektera över saken och inte bara ta för givet att införandet av en maskin automatiskt gör något bättre.

Vilket budskap förmedlar mina röjningsredskap? Bågsåg, sekatör, smal grensåg på skaft samt grensax.

Vilket budskap förmedlar mina röjningsredskap? Bågsåg, sekatör, smal grensåg på skaft samt grensax.

Med en lätt travestering på det begrepp som Marshall McLuhan etablerade när det gäller media (Mediet är budskapet), skulle jag vilja påstå att Tekniken är budskapet, dvs. tekniken eller teknologin bär med sig en värdering och en påverkan på den process som äger rum. Så för mig räcker det inte med att byta bränsle för maskinen eller apparaten. Ett koncentrationsläger försörjt av solceller är likväl ett koncentrationsläger och en skogsmaskin (skördare) driven av biobränsle är fortfarande en skogsmaskin.

Det är inte helt lätt att som en ensam liten människa hantera plywoodskivor med måtten 120x240 cm.

Det är inte helt lätt att som en ensam liten människa hantera plywoodskivor med måtten 120×240 cm.

Väggskivor i gäststugan
Under några dagar fortsatte jag med att såga till och fästa väggskivor högst upp mot taket. Arbetsamt som vanligt och en viss trötthet på just detta arbete har börjat infinna sig, så den uttänjande strategin blev att börja dagen med en skiva (bra gjort Jan), sedan kaffe, därefter något annat och roligare arbete, fika/lunch, följt av ännu en skiva med kaffe efteråt samt avslutning av dagen med röjningsarbete i eftermiddagens solljus.

Den inhägnade köksträdgården med den nyligen blottade bädden för "tidiga gröna blad" i mitten.

Den inhägnade köksträdgården med den nyligen blottade bädden för ”tidiga gröna blad” i mitten.

Marktäckning och start av vårbruket
Som en förberedelse för sådd av de tidigaste grönsakerna eller för att gynna uppkomsten av tidiga perenner påbörjades borttagning av marktäckning. På hösten täcks alla odlingsland med räfsade löv eller annat tillgängligt organiskt material. Efter hand som odlingsarbetet framskrider på våren tas täckningen bort på odlingsbädd efter odlingsbädd och syftet är, förutom att få tillgång på själva jorden, att den ska värmas upp och bli lite torrare. Först tar jag bort täckningen i det växthus som ska bli värd för den allra tidigaste sådden, sedan tas täckningen bort från den odlingsbädd som ska härbärgera sådd på friland av det tidigaste såsom sallat, rädisa, asiatiska kålblad, spenat osv., därefter följer avtäckning för de bäddar som ska sås eller sättas med rotpersilja, morot, lök och ärter. Även från en del bänkar och odlingsplatser där perenner eller semiperenner växer tar jag bort en del av marktäckningen, t.ex. vid humle, rabarber, sparris och jordärtskocka.

Den nya odlingsbäddens två första skikt: presenning med hål och grövre organiskt material.

Den nya odlingsbäddens två första skikt: presenning med hål och grövre organiskt material.

Marktäckning har en mängd fördelar (och ibland några små nackdelar) och är ett utmärkt exempel på hur en organisk resurs tas till vara och får stanna på platsen i ett kretslopp. Det handlar här dessutom om ett uppbyggande av naturresursen jord. Det är en fördel att ha förberett en plats för den borttagna marktäckningen så att den direkt kan hamna där den ska vara i sitt nästa utvecklingssteg. Det kan vara som täckning någon annanstans, i någon slags kompost eller som i mitt fall som ett utmärkt byggnadsmaterial till den nya långa odlingsbädden.

Den inhägnade köksträdgården 2015.

Den inhägnade köksträdgården 2015.

Odlingsplanering
Under söndagen regnade det och vad passade då bättre än att vila kroppen och mysa inne i husets sköna braskaminsvärme. Varför inte också fortsätta på den grova odlingsplanering som gjordes i vintras och göra den mera detaljerad och exakt. Att följa en teoretisk växtföljd är inte alltid enkelt när odlingsytorna expanderar, nya sorter kommer till eller försvinner och det finns områden som ännu inte är stängslade som skydd mot de vilt levande djuren. Då är det ett bra stöd för minnet att ha gjort odlingskartor och i år lyckades jag för första gången att göra kartskisser i förväg över olika odlingsområden (köksträdgård, fältet och åker) i original som sedan kopierades. Helt klart något att satsa på när odlingsytan känns någorlunda stabil.

Odlingsplanering för fältet 2015.

Odlingsplanering för fältet 2015.

Jan Gustafson-Berge