Mångfald, diversitet, resiliens, hållbarhet...

Mångfald, diversitet, resiliens, hållbarhet…

Permakultur i Östergötland
Nu har det startats en mejlgrupp om permakultur i Östergötland med omnejd.
Gruppen är till för alla som är intresserade av och/eller arbetar med permakultur på något sätt.
Vår vision är att vi tillsammans ska kunna utveckla permakultur både i vår närmiljö och i vår regionala miljö.
Mejlgruppen ger oss möjlighet att lära känna varandra, utbyta information och kunskaper samt skapa möten eller aktiviteter m.m.
Välkommen att ansluta dig och för att gå med går du till:
Där kan man sedan klicka på ”Prenumerera på den här gruppen” för att ansöka om medlemskap.
Mer om permakultur på svenska:
Permakulturföreningen i Sverige
Bloggboken PERMAKULTUR: Design för hållbart levande
Jan och Andreas
Annonser