Beskuret äppleträd Transparente Blanche.

Beskuret äppleträd Transparente Blanche.

Resiliens på Hästekasen och Lövudden
Under veckorna 9-10 har jag dels bevistat Linköping men också Göteborg och gården Hästekasen som befinner sig på Orust, några mil norr om Göteborg. I staden träffade jag 2/3 av mina barn och stadsvandrade långa sträckor i jakten på några särskilda böcker och stadens aktuella tillstånd. Vill jag må riktigt dåligt går jag genom Nordstan.

På gården Hästekasen samlades 14 personer för att under några dagars mycket intensiv ”talkshop” bearbeta ämnet resiliens på ett teoretiskt och känslomässigt sätt. Första dagen ägnades åt att beskriva tänkbara, möjliga och troliga scenarier för hur samhället kommer att kollapsa (eller håller på att kollapsa). Glöm inte bort att även ägna de ”svarta svanarna” en stunds tankemöda. De övriga dagarna undersöktes och diskuterades hur vi kan arbeta för att bygga en resiliens inför de olika typerna av kollaps. Undersökningen var indelad i olika teman med en kortare introduktion och därefter gemensam diskussion.

För den som är intresserad av detta anordnas en ny sådan här ”talkshop” på Hästekasen 8-10/5 och dokumentet som finns här beskriver bra vad det handlar om. Senare under sommaren, troligtvis 31/7-2/8 anordnar jag en uppföljning på Lövudden med en superpraktisk workshop där du kan få lära dig hur du bygger beredskap och resiliens inför samhällets kommande sönderfall och kollaps.

Beskärning ger också lite ved och nu är det dags att fylla jordhyddans vedförråd med ved från beskärning och gallring i skogsträdgården.

Beskärning ger också lite ved och nu är det dags att fylla jordhyddans vedförråd med ved från beskärning och gallring i skogsträdgården.

Beskärning av träd och buskar
När vi köpte Lövudden för sex år sedan fanns det redan ett antal äldre bärande träd i form av 4 äpple, 2 spaljerade päron och 5 körsbär. Dessa träd var inte särskilt väl behandlade under senaste tiden, så under åren vi varit här har jag arbetat metodiskt med att göra de här gamla träden lite bättre. Det tar några år att stegvis, varsamt och långsamt återställa och forma om ett vanskött träd.

Min åsikt är att gamla träd ska få stå kvar på sin plats. Alltid kan de göras lite bättre och ge frukt eller bär ett tag till och de kan också få ha sin ålderdom och sin död på den plats där de en gång planterades som unga träd. Nya ersättningsträd planteras med fördel någon annanstans. Ympkvistar kan tas från de gamla träden, vilka sedan kan ympas in på nya träd, köpta grundstammar eller i trakten vildväxande aplar eller andra lämpliga härdiga grundträd.

Den här veckan har jag särskilt arbetat med två stycken äppleträd som varit med om en motorsågsmassaker. Stora grenar hade resolut kapats av med motorsåg och därefter hade vattenskott fått växa till sig obehindrat. Det mindre av träden håller jag ner mycket lågt för att bevara en fin utsikt (det var av denna anledning som trädet förmodligen kapades så bryskt). Trädet har börjat blomma igen och förra året kom det två äpplen av okänd sort.

Trädrehabilitering pågår, snart är det dags för äppleskörd.

Trädrehabilitering pågår, snart är det dags för äppleskörd.

Det andra trädet är ett gigantiskt Transparente Blanche som kanske också har någon enstaka gren med en annan sort inympad. Trädet bär ofta mycket frukt, men den har svarta fläckar och drabbas ofta av olika sjukdomar, bl.a. Monilla och rönnbärsmal. Mitt mål här är också att hålla nere trädet så att frukten blir lättare att plocka. Jag glesar också ut grenverket så att mer ljus och luft kommer till inuti och även genom trädet. På norra sidan om trädet byggs en mindre utlöpare till en större skogsträdgård upp och den behöver lite mera sol.

Ett av två spaljerade päronträd, troligen planterade i slutet på 1950-talet.

Ett av två spaljerade päronträd, troligen planterade i slutet på 1950-talet.

Spaljerade päronträd
Under perioden har jag också beskurit våra två mycket ståtliga och spaljerade päronträd som sträcker sig upp längs bostadshusets varma södervägg. Förra året gav det ena trädet mycket bra med fin frukt, medan det andra trädet mest producerade löv och några enstaka päron. Det givande trädet behövde bara finputsas genom att några årsskott kortades in vid en lämpligt pekande knopp. Det lövproducerande päronträdet beskar jag ganska mycket, dels för att det skuggade våra fönster och en solcell, men också för att allmänt minska på mängden grenar som kan bära löv. Det ska bli spännande att se hur trädet reagerar på detta.

Den bärande regeln för sovloftet på plats.

Den bärande regeln för sovloftet på plats.

Sovloft i gästhuset
Förra arbetsomgången kom golvbrädorna på plats. Detta skapade en bekvämare arbetsmiljö för att fortsätta med husets inredning och nu finns en sann nivå (golvnivån) att göra mätningar från. Gästhuset är ovanligt högt med anledning av att vi vill få plats med två små sovloft på vardera kortsidorna. För att inte förlora golvyta skulle det vara möjligt att gå under sovloften, samtidigt som personerna som sover uppe på loften inte ska slå huvudet i taket när de stiger upp ur sin sköna sömn.

Sovloftets bottenbrädor tillsågade.

Sovloftets bottenbrädor tillsågade.

Underkanten på sovloften hamnade på två meter och med hjälp av vattenpass markerades var de bärande reglarna skulle fästas i väggarna. Därefter sågades cirka 50 stycken fina bottenbrädor fram ur de råspontbrädor som blivit över från byggandet av tak och golv. Jag kan bara säga att det blev bra och nu kan jag använda loften som ”arbetsplattform” och fortsätta med att täcka innerväggarna med plywood-skivor den kommande veckan.

Jan Gustafson-Berge

Annonser