Specialklippt äppleträd (Transparente Blanche) på vår uteplats i Linköping.

Specialklippt äppleträd (Transparente Blanche) på vår uteplats i Linköping.

Förkortningen vs kanske egentligen betonar ett mer konkurrerande motsatsförhållande, men men här använder jag begreppet i betydelsen gentemot, två tillstånd som helt enkelt bara jämförs med varandra. Mitt levande är sedan några år tillbaka en blandning av boende och verksamhet på två olika platser, en i staden och en på landet. Det blir på många sätt ett kontrastfullt sätt att leva sitt liv och båda platserna har sina fördelar, även om jag trivs allra bäst ute på Lövudden.

Vintern blev till sist ovanligt vacker även i Linköping och målade med tjocka skikt den vanligtvis så nedsmutsande och nedsmutsade staden med många nyanser av vitt. Det höll ett tag i alla fall och därefter mixades allt till en hal och farlig sörja av vatten, is, grus, salt och smuts.

Delar av vår uteplats med översnöande odlingslådor.

Delar av vår uteplats med översnöande odlingslådor.

Fler topplister och vinterfönster
Jag har i vårt lokala snickeri tillverkat fler topplister till mina kommande två nya bikupor. Insamling av virke till kommande vinterfönster på Lövudden har påbörjats. Detta projekt kräver lite finare virke och en skaplig källa till detta är slaktade sängramar. Så jag håller utkik och tittar i bostadsområdets återbruk efter kasserade sängar eller liknande. Det ska snickras 4 par innerfönster vilket räcker till nedervåningen och nu har jag redan till ett par att börja med. Dessa innerfönster ska sättas in på vintern och husets kopplade fönster omvandlas då till treglasfönster, med förhoppning att värmen ska stanna kvar lite längre i huset och att draget från fönstren ska minska.

Växande hög med saker som ska ut till Lövudden.

Växande hög med saker som ska ut till Lövudden.

Insamling av material och saker
Förutom virke samlar det också på sig med diverse material och saker som ska köras ut till Lövudden när vägen dit är farbar med bil. Till vårt nya gästhus har vi för ovanlighetens skull inköpt några helt nya saker såsom en bäddsoffa, madrasser och fällbara stolar. Annars är det vanligaste att saker eller material hämtas från återbruk eller olika loppmarknader. Högen i vardagsrummet växer sig allt större.

Textbearbetning
Vintern är för mig en tid av textbehandling i många varianter. Jag skriver texter till den här bloggen och översätter även danska texter till svenska för publicering i en tidskrift om permakultur. Läsande av både faktalitteratur och skönlitteratur är en stor del av min vardag under vintern och nedan skriver jag lite mera om några av de senast lästa eller skummade böckerna.

Eggers, Dave, Circle, Forum 2014, 978-91-37-14313-2

Eggers, Dave, Circle, Forum 2014, 978-91-37-14313-2

Den visionära framtiden är redan här (sponsrad av dig själv)
Här finns likheter med den underbart visionära och skrämmande boken 1984 (Nittonhundraåttiofyra) av George Orwell, som gavs ut 1949 och där vi som läst den minns de tre slagorden på nyspråk: Krig är fred, Frihet är slaveri och Okunnighet är styrka. Eggers bok är bra, spännande, initierad och informationsrik, men inte lika visionär då allt han beskriver i princip redan kan sägas vara verklighet eller en nära förestående verklighet.

Teknologin (teknologi är ett helt system av teknik och ideologi) för en total övervakning och kontroll över varje enskild individ finns redan tillgänglig och är dagligen i drift. Kanske inte ännu helt i total och global skala, ännu återstår en del förfining. Två avgörande steg har tagit kontrollen långt vidare. Dels är den inte ensidigt kopplad till förekomsten av en ”totalitär stat” (läs t.ex. Sovjet) utan har förpackats på ett trevligare och mer motiverande sätt och dels har accepterandet av och det frivilliga inträdet in i den totala övervakningen och kontrollen antagit masskaraktär.

Det som tidigare var symbolen för statlig övervakning har nu blivit symbolen för trygghet (gissa vad). Det som tidigare var ett motstånd mot att lämna ifrån sig personliga livsuppgifter är nu en brusande flod av information som avlämnas frivilligt med en känsla av tillfredsställelse och bekräftelse.

Taleb, Nassim Nicholas, Den Svarta Svanen, Pontes 2012, 978-91-56536-94-7

Taleb, Nassim Nicholas, Den Svarta Svanen, Pontes 2012, 978-91-56536-94-7

Sällsynthet, långtgående återverkningar och bakåtblickande förutsägbarhet
En Svart Svan är ett fenomen med följande tre attribut:
För det första är den Svarta Svanen en avvikelse eftersom den ligger utanför området för normala förväntningar, och därför finns det inte någonting i det förflutna som på ett övertygande sätt kan peka på dess förekomst.
För det andra får den långtgående återverkningar.
För det tredje får vår mänskliga natur oss att i efterhand hitta på förklaringar till dess förekomst för att göra den plausibel och förutsägbar trots dess avvikande status.

Hansson, Åke, Bin och biodling, LTs förlag 1984, 91-36-00427-8

Hansson, Åke, Bin och biodling, LTs förlag 1984, 91-36-00427-8

Bibok med bindande biverkningar
Det här är boken som anses som det nuvarande svenska standardverket om bin och deras handhavande. Jag hade denna bok i min ägo för många år sedan. Under en period av utrensning i min boksamling gav jag bort den till någon som kunde ge den mera rättvisa. Jag trodde då att jag aldrig skulle hålla på med bin och det visade sig vara en tillfällig sanning tills för drygt ett år sedan då intresset vaknade till liv igen och bin införskaffades. Det visade sig då att boken numera är svårfångad och ganska dyr (500-1000 kronor). Jag letade ett tag i alla antikvariat som kom förbi min uppenbarelse och la även ut en sökning på Bokbörsen, där jag kom över detta fina exemplar.

Detta är kanske ingen bok som läses från pärm till pärm med behållning, utan snarare en handbok att slå i när behov uppkommer. Världen och verkligen är ju också ständigt i rörelse och förändring så boken behandlar inte de nygamla metoderna för att ha bin på ett mera naturligt, ekologiskt, extensivt och bicentrerat sätt.

Jan Gustafson-Berge

Annonser