Nytillverkad topplistkupa och biborste

Nytillverkad topplistkupa och biborste

Sommaren 2014 skaffade jag mitt första bisamhälle, en avläggare jag fått från en vän. Eftersom jag valt att slå in på den bana som kan kallas ”apicentrisk bihållning” och som bl.a. innebär att bina får bo i en topplistkupa, var det inte helt enkelt att skaffa en passande bikupa. Jag valde då att bygga tre stycken topplistkupor och en av dem blev färdig lagom tills mina bin anlände till Lövudden. En större del av processen med att bygga dessa topplistkupor och en del information om själva bihållningen kan läsas i en bloggtext som finns här.

I år har jag en önskan att utöka min bigård med ett eller två samhällen till och har därmed börjat bygga färdigt de två andra topplistkuporna. Tidigare under 2014 har jag gjort klart två tråg och två tak. Det som fattas är ben, montage av inspektionsfönster, lite småsaker och ett större antal topplister. Den här texten ska handla om hur topplister kan tillverkas.

Olika modeller av topplister
Så klart finns det flera olika modeller av topplister och de olika modellerna har också olika för- och nackdelar, precis som det är med allting annat. Jag bygger mina bikupor efter beskrivning och ritningar från en bok som finns på bild här. Jag valde modell på topplist delvis från den som fanns i boken, men också för att jag kände för denna modell jämfört med andra jag sett och läst om. Jag gillar att den är ”allt i ett” och därmed inte kan gå sönder i den normala hanteringen. Den är kanske lite krångligare att tillverka och medför en större virkesåtgång (spillet blir till fin tändved i vedspisen). Med den lilla erfarenhet jag skaffat mig under ett halvårs tid fungerar dessa topplister mycket bra, bina accepterar dem och bygger sina vaxkakor på dem, vackert tyngdkraftshängande från topplistens vassa kant.

Topplist sedd från änden. I bikupan hänger den vassa kanten nedåt.

Topplist sedd från änden. I bikupan hänger den vassa kanten nedåt.

I det här systemet är topplisten det som kallas ram i den förhärskande bihållningen. Topplisten är dock mycket enklare och består bara av en list av trä, som kan utformas på olika sätt, och på vilken bina bygger sin vaxkakor fritt hängande i bikupan. De tätt placerade topplisterna i en kupa formar också samtidigt bikupans innertak.

Golvreglar sågas på längden i bandsåg.

Golvreglar sågas på längden i bandsåg.

Virke till topplister
När golvreglar sågades till ett pågående byggnadsprojekt på Lövudden, en gäststuga, blev det över 6 bitar med måtten 45x145x1500 (mm). Detta virke visade sig passa perfekt till ämnen för topplisterna. Varje regelbit kunde klyvsågas (sågning på längden) i fyra bitar med måtten 35x45x1500 (mm) och det blev då 24 stycken längder. Varje längd gav tre lister, så sammanlagt fick jag ut 72 topplister ur detta virke. Mina bikupor rymmer drygt 30 stycken topplister, så detta nytillskott räcker till de två nya kuporna och till komplettering i den första kupan, där jag fattades några topplister för att täcka hela kupans bredd.

Hjälpmedel i produktionen
När något ska tillverkas i lite större mängder blir det meningsfullt att använda sig av anhåll, stopp, mallar, fixturer osv. Var själva brytpunkten går, dvs. när det kan anses vara optimalt ur olika aspekter att lägga ner tid och resurser på att tillverka hjälpmedel och ställa in maskiner, skiftar från fall till fall. I det här fallet använde jag dels bandsågens ställbara anhåll, egentillverkade anhåll och stopp samt en vinkelmall.

Snedsågning med hjälp av två anhåll och en vinkelmall.

Snedsågning med hjälp av två anhåll och en vinkelmall.

Bearbetning av virket i bandsåg
Bandsågen i vårt hussnickeri fick ett nytt sågblad och alla inställningar på sågen utfördes noggrant. Först klyvsågades de sex reglarna mot ett anhåll inställt på 35 mm. Sågbladet tog bort knappt 2 mm. och tre sågningar per regel tog då bort nästan 6 mm., vilket medförde att regelns bredd på 145 mm. var helt perfekt för vad jag ville få ut!

Nästa moment var att snedsåga på längden (alltså också en klyvsågning). Förra gången jag tillverkade topplister hade jag först tillverkat ett exemplar av topplisten ”för hand” för att få en mall att arbeta med. Genom att placera denna mall på två olika sätt mot bandsågens anhåll och även spänna fast ett motanhåll i form av en rak bräda på sågbordet, kunde de två snedsågningarna utföras på ett enkelt sätt.

Första sågsnittet på topplistens ände. Ett enkelt stopp ger samma djup på sågskäret.

Första sågsnittet på topplistens ände. Ett enkelt stopp ger samma djup på sågskäret.

Kapsågning och detaljsågning av ändform
Längden på topplisterna anpassas till bikupans tråg. De får inte sticka ut så långt så att taket inte går att stänga, men inte heller vara för korta så att de riskerar att trilla ner i tråget. Anhållet på bandsågen ställdes i mitt fall in på 44,5 cm. och varje längd räckte till tre topplister.

Jag tog en dag på mig för att undermedvetet eller extensivt fundera på hur det på enklaste sätt skulle kunna gå att få till formen på topplisternas båda ändar. Jag satt i lässoffan och stirrade rakt ut i rummet när lösningen uppenbarade sig. Det hade gått att göra momentet på fri hand men det fanns risker med detta och det skulle krävas en särskild sorts fokus som är arbetsam att hålla igång 144 gånger (72×2).

Topplistens andra sågsnitt med den fiffiga stödklossen.

Topplistens andra sågsnitt med den fiffiga stödklossen.

En bräda som angav vinkeln 45 grader spändes fast på sågbordet. Ett litet anhåll av en tunn list längs vilket topplistens ena hörn kunde stryka spändes fast parallellt med sågbladet. Det fiffigaste av allt var ett litet kombinerat stöd för topplisten och ett handtag för att kunna föra topplisten framåt. Det hela fungerade bra och nöjd kunde jag studera högen med färdigtillverkade topplister.

Jan Gustafson-Berge

Annonser