Vandring i vintertid.

Vandring i vintertid.

Nu när vår tideräkning skiftat från år 2014 till år 2015 är det passande att summera och utvärdera det år som varit. Det är också mycket trevligt att få drömma, visionera och planera det år som finns där likt ett spännande landskap att vandra in i. Ryggsäcken packas omsorgsfullt, färdigheter övas, kartan studeras och det första steget tas.

Prioriterade projekt 2014
Vad gäller Lövudden kan en utgångspunkt vara den lista med ”Prioriterade projekt 2014” som sattes upp i början på det året. Den listan innehöll punkterna: Bygga gäststuga, riva gamla utedasset, bygga del av nya vedboden, ordna med ved, göra en tillfällig sommardusch, få upp de redan inköpta solcellerna på taket, förbättra de fasta elinstallationerna i bostadshuset, få igång åkern, starta med bihållning, stängsla köksträdgården, fortsätta att laga staketet utmed grusvägen samt fortsätta att renovera och måla husfönster.

Prioriterade projekt på Lövudden 2014.

Prioriterade projekt på Lövudden 2014.

Som synes på illustrationen ovan är det en del som blivit gjort, en del har påbörjats och med ytterligare annat har det inte hänt något alls. Det är så det alltid brukar vara. Planering i all ära, men en måste också vara beredd på att verkligheten finns där ute och förändrar det planerade. Det är många faktorer som är svåra att statiskt planera och bestämma över och det kan vara sådant som människor, väderlek, oväntade händelser, olyckor, ekonomi, lust, materialbrist eller vilda djur. Givetvis finns det en stor mängd projekt som inte är med på listan eftersom de finns med varje år och är så självklara att de inte behöver listas, exempelvis att sköta om odlingarna.

Del i en större helhet
Jag arbetar med permakultur och har gjort en behovsanalys och en design för Lövudden som är långsiktig. Vi har nu haft stället i 6 år och jag räknar med 5-10 år ytterligare innan platsen har kommit nära den status och funktion som eftersträvas. Mer om vad detta kan innebära finns att läsa här och här. Varje långsiktigt mål kan sedan brytas ner i ett större antal delmål. Det bästa är också om varje projekts delmål kan samverka med varandra så att de stödjer, förbereder och utvecklar varandra. Varje liten uppgift som slutförs ska vara en del i en helhet, ett steg på vägen, en tråd i väven eller en pusselbit i den stora bilden.

Lyckad maskrosodling.

Lyckad maskrosodling.

Prioriterade projekt under 2015
Under innevarande år ska inga nya större projekt startas, utan det blir till att stanna kvar i pågående projekt och vila (läs: vila i arbete) i dem samtidigt som de förbättras och helst görs färdiga.
Gästhuset ska byggas klart med inredning samt installation av vedkamin och en 12-Voltsanläggning.
Vedhuset ska göras färdigt och fyllas med kluvna vedkubbar.
Den odlade arealen på cirka 400 m² ska användas optimalt med en större skörd som resultat.
Utökad insamling av regnvatten.
Stora och redan inköpta solceller ska monteras på bostadshusets tak och i samband med detta ska elinstallationerna utvecklas och förbättras.
Bihållningen utökas med ett samhälle till och en bigård anordnas.
Kursverksamheten utökas med flera separata kurser och fler deltagare.
Vård av bostadshuset genom renovering av skorsten och fönster.
Utveckling av skogsträdgården genom röjning, beskärning och nyplantering av ätliga växtarter.

Jan Gustafson-Berge

 

Annonser