Solen lyser över det påbörjade vedkubbsberget.

Solen lyser över det påbörjade vedkubbsberget.

Väderleken har hållit sig stadigt omkring nollan, uppklarnande molntäcke med variationer under dag och natt, samt ingen nederbörd, vare sig blöt eller vit. De pågående arbetsuppgifterna har fortsatt med gäststuga där alla golvreglar nu är på plats och med vedhantering där sågning av vedkubbar intensifierats. Ett litet berg av kubbar väntar på klyvyxans dans.

Vattensystemet
För att vara på den säkra sidan tömde jag ur vattensystemet. Det innebär för vår del endast en kallvattenkran i köket med en ledning ner till brunnshuset där en hydrofor och en elektriskt driven pump trycker upp vatten ur vår grävda brunn. Vårt hus är kallställt under vintern och periodvis blir det minusgrader även inomhus, så för att hindra sönderfrysning av vattenrör och annan vattenutrustning tömmer vi systemet över vintern.

Det gick bra med själva tömningen men vattnet tog god tid på sig att rinna ut genom brunnshuset. Där finns ett rör som leder ut vattnet till en liten bäckfåra. Förmodligen börjar röret att bli igensatt av slam och organiskt material, så till våren ska jag lokalisera utflödet, försöka rensa i röret och göra en dräneringsgrop av sten vid utloppet.

Grästorv isolerar jordkällaren

Grästorv isolerar jordkällaren.

Jordkällaren
En annan frysförberedande åtgärd var att flytta diverse livsmedel från kallskafferiet till jordkällaren. Förutom konserver av stor mängd var det även drycker, äpple, lök och vintersquash. Fick också motivation till att laga den murknande underdelen av dörrtröskeln till jordkällaren, där en mus förra året började att systematiskt gnaga sig en gång in mot jordkällarens födoparadis. Med stämjärn höggs det murkna bort och en tjärindränkt frisk bräda fälldes in i stället. Det blev bra. En liten åtgärd som gav stor tillfredsställelse och trygghet, gentemot det annars kommande faktum att öppna dörren och finna att möss härjat lustfullt och effektivt bland vår sparade mat.

Stadens vattenhantering.

Stadens vattenhantering.

 

Linköping
Under veckan har jag varit både här med tre dagar och där med fyra. Ofta är vistelsen där, dvs. i Linköping också delvis fylld av arbete som har med Lövudden att göra. Det kan vara i form av olika ärenden med inköp av saker som behövs, exempelvis träskruvar, brandsläckare, hänglås, glödlampor eller toapapper. Det kan också vara tjänster som behöver utföras som beställning av smidesarbete hos smeden eller tillskurna glasrutor hos glasmästaren.

Ibland handlar det om att snickeriarbeten behöver utföras, vilka är enklare att få gjort i bostadshusets egen snickeriverkstad. Där har jag bl.a. tillverkat fönsterramar och bikupor. Jag samlar också på både torr och färsk ved från omgivningarna vilket sågas upp, packas i kassar eller lådor och transporteras till Lövudden. Till sist betyder det även rundor i stadens andra hands-affärer och i bostadsområdets egna Återbruk i jakt på användbara föremål eller material.

Jan Gustafson-Berge

 

Annonser