Grinden ner mot sjön i vinterskrud

Vart leder stigen dig?

Workshop för resiliens och självhushållning
WORKSHOP under fredag – söndag (12 platser), fredag och lördag 27-28/2 samt söndag 1/3 2015.
Kunskap och färdigheter för olika scenarier i en snabbt föränderlig värld.
Scenarier och teoretiska diskussioner kring lokal och personlig krishantering.

Workshop under tre dagar inspirerat av “The dark mountain project”
http://dark-mountain.net/
http://vimeo.com/93878639

Vi samlas på en gård och diskuterar livskvalitet och möjligheten till 100% självhushållning (resiliens) i förhållande till olika möjliga framtida kriser startade av: klimatförändringar, energi och bränslekriser, stor migration, miljöförstöring (gifter, GMO m.m.), epidemier, ekonomisk kollaps, kriminalitet osv., i ett 20-30 års perspektiv. Vi öppnar upp diskussion för möjligheten att myndigheter och omställningsrörelser inte fullt ut kommer att klara en nödvändig omställning under kontrollerade former.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Resiliens
https://eldoga.wordpress.com/2012/05/23/resiliens/

Innehåll och uppläggning
Varje frågeställning (10 stycken olika) innehåller en föreläsning och sedan workshop samt diskussion. Sammanlagt 1+1 timmar x 10 ämnen = 20 timmar = 3 dagar

 1. FRAMTIDSSCENARIER
  – Vad är ett samhälle, vad håller det samman och vad bryter isär det?
  – Exempel från historien, krig, migration och klimatförändringar.
  – Omvärldsanalys, vilka hot och möjligheter finns, om 10 år, 20 år, 30 år. När sker vad?
  – Sammanfatta x antal scenarier som ligger till grund för diskussion i kommande punkter.
  – Strategi vid olika scenarier. Hur ska man förbereda sig? Var ska man vara och med vilka?
 2. EKONOMI & STATSAPPARAT
  – Vad konsumerar du och vad producerar du?
  – Myndigheter 2035. Vilka fungerar? För vem jobbar de?
  – Banker och ekonomi. Hur är spelreglerna 2030? Vad gör man med sina lån? Pengar på banken?
  – Odlingsmark, lantmäteri, avstyckning och bygglov.
 3. ORGANISATION för resiliens
  – Var ska man vara och med vilka?
  – Var vill du vara? Är städer möjliga 2050?
  – Lokal och regionalt samarbete. Optimala och funktionella grupper, olika storlekar.
  – Hur organisera sig? Initiativ, Inflytande och beslutsstruktur.
  – Kommunikation, kunskap och information.
  – Transporter.
  – Bytesmedel, pengar och värdesaker?
  – Sammanfatta möjliga samhällstrukturer samt byars och kommuners interna organisation.
 4. SKYDD & VÄRME
  – Maslows behovspyramid http://sv.wikipedia.org/wiki/Behovshierarki. Prioriteringar.
  – Lokal eller fysisk plats. Är ditt hem och ditt nätverk resilient?
  – Energi och värme.
  – Om du måste flytta på dig – fly, migrera
  -Rangordna olika grader och kvaliteter av skydd. Olika metoder för att tillgodose behov.
 5. MAT, ODLING & DJURHÅLLNING
  – Självhushållning i olika scenarier. Vad klarar man själv, vad måste man ha?
  – Möjligt behov av rörlig självhushållning. Om man måste flytta.
  – Rangordna olika grader/kvaliteter.
 6. TEKNIK
  – Hur hanterar vi vårt teknik- och energiberoende?
  – Vad kommer att försvinna först?
  – Laga maskiner och i så fall vilka.
  – Bränsle. Alternativ?
  – Vad kan vi förvänta oss av ny teknik?
  – Rangordna behovet av olika maskiner och deras resiliens.
 7. SJUKVÅRD
  – Vad händer om sjukvården inte fungerar
  – Vilka är de vanligaste behoven/situationerna.
  – Olika scenarier.
  – Konventionell, komplementär och alternativ sjukvård.
  – Beskriv olika scenarion, problem/lösningar.
 8. FÖRSVAR
  – vad är värt att försvara?
  – Samhällsscenarier. Vilka potentiella hot finns?
  – Personligt försvar.
  – Gruppförsvar (rörelse, kommunikation och vapen)
  – Taktik och samarbeten
  – Förhandling och psykologi
  – Fly, “illa fäkta” eller planerat försvar.
 9. IDEOLOGI i en krissituation
  – Identitet, världsbild och individ.
  – Etik för olika scenarier. Hot, våld och död. Migrationstryck och sjukdomsspridning.
  – Psykologi, gruppdynamik vs enskilda behov, kulturkrockar.
  – Sammanfatta problem och lösningar i formandet av grupper och samarbeten.
 10. SAMMANFATTNING
  – Vad har gett mest tankar och mest känslor?
  – Vad är det viktigaste du lärt dig?
  – Vad konsumerar du och vad producerar du? Planerad förändring?
  – Vad ska du göra kortsiktigt och långsiktigt?
Ett ultradomesticerat träd på Lilla torget i Linköping

Ett ultradomesticerat träd på Lilla torget i Linköping

Målsättning med workshopen är att:
– Inspirera till tankar och handling.
– Sprida kunskap genom en sammanfattning av hela workshopen.
– Skapa nätverk.
– Planera nästa workshop som skulle kunna vara praktisk och handla om färdigheter.

Varje avdelning kommer att diskuteras på onlineforum innan det fysiska mötet.

Bara för att vi diskuterar möjliga kriser, och hur vi ska hantera dem när de inträffat, ska inte tolkas som att vi inte vill diskutera och försöka förhindra att det inträffar kriser. Men just detta möte handlar om vad kan göra i olika negativa utvecklingar, s.k. “worst case scenarios”.

Det är teoretiskt, men du förväntas vara personlig i bemärkelsen att du refererar till vad du känner och tycker, samt att du läst på innan.

Mötet sker på Hästekasen Gård nära Uddevalla 10 mil norr om Göteborg. En gård som siktar på att i framtiden bli en ekoby. Gården är inne på sitt femte år av permakulturella självhushållningsambitioner.

Praktiskt
Övernattning i dubbelrum. Medtag egna sängkläder. Kostnad: 50 kronor per natt för uppvärmningsutgifter. Mat kostar 150 kronor per dag och det finns en kock som lagar mat åt oss. Maten är vegansk, vegetarisk, glutenfri, lite kött och ett glas vin eller öl.

Sammanlagd kostnad för hela helgen blir 600 kronor, vilket sätts in på Plusgiro: 594791-6 (ange namn). Intresseanmälan: info@hastekasen.se

Självstyrande
Mötet är självstyrande med en ordförande för varje avdelning, en sekreterare och sammanfattare för varje avdelning, 1-2 föredragshållare till varje avdelning samt en sammanfattare för idéer inför en kommande praktisk workshop.

För programschema, mer information och för deltagande i diskussioner besök gärna den här platsen.

Hästekasens Gård hälsar dig välkommen!

Annonser