Köksträdgård 2 november 2014

Köksträdgård 2 november 2014

”Den första snön för säsongen har fallit ner från himmelen och lagt sig här på Lövudden i ett vackert täcke.”

Så här planerade jag att börja en ny textserie här på bloggen, men snön har inte kommit än, vilket inte är så väldigt ovanligt. Men att det ännu inte varit någon ordentlig frost och att temperaturen fortfarande kan vara så hög, är däremot ovanligt. Senast idag var det 16 grader och jag satt och drack kaffe utomhus och svettades i munkjackan när jag arbetade. Visst är det skönt och det klimatologiska läget gör att jag kanske hinner hösta klart i trädgården, räfsa löv från gräsmattorna, få tegelpannor på det nya gästhuset och få in veden för kommande år i vedboden.

Men lite oroväckande är det också.

Appendix: Efter några grå och småregniga dagar kom ett kyligt regn, temperaturen sjönk ner mot nollstrecket och på morgonen kom så snön. Visserligen ett blött och slaskigt snötäcke som troligtvis smälter bort, men ändock en scenförändring.

Köksträdgård 6 november 2014

Köksträdgård 6 november 2014

Vintern markerar annars en brytpunkt i verksamheten på platsen. Det är många saker som underlättar vårens arbete om de redan är utförda innan snö och kyla kommer på besök. Det är sådant som att löven ska vara borta från de ytor som klipps med gräsklippare, att odlingsbäddar ska vara rensade och invintrade, att en massa föremål ska vara omskötta och inställda i förråden eller att alla vattentunnor ska vara tömda.

Det är en konst att stava rätt

Det är en konst att stava rätt

Parallella tidsförlopp och rytmer
Olika verksamheter och företeelser har inom det större kretsloppet sina egna förlopp och rytmer. Varje växtart inom odlingen har, inom de yttre gränser som klimatet sätter, en varierande utveckling vad gäller sådd, skötsel och skörd. Verksamheter eller olika sysslor som vedhantering, konservering eller bin har sina förlopp och tidpunkter när saker ska utföras. Det finns också i det stora hela olika rytmer såsom dagsrytm, dygnsrytm, veckorytm och månadsrytm.

Exempel på tidsbeskrivning och årsvarv
I boken ”De åtta årstidernas folk” beskriver Ernst Manker det årsvarv som kännetecknade de renskötande samerna. Året var huvudsakligen styrt av renarnas livscykel och indelades i vårvinter, vår, vårsommar, sommar, höstsommar, höst, höstvinter och vinter.
Hos Mandelmanns i Skåne uttryckt genom deras bok ”Självhushållning på Djupadal” kan man ana likheter med samernas indelning i åtta perioder, men här styrt av en omfattande ekologisk odling, en mindre djurhållning och ett stort antal besökare under sommarhalvåret. Deras indelning börjar med senhösten och fortsätter därefter med förvintern, djupvintern, tidiga våren, varmvåren, midsommartiden, högsommaren och tidiga hösten.
På forumet alternativ.nu finns en avdelning som kallas för självhushållaråret som är organiserat enligt vår traditionella månadsföljd med start i januari och slut i december. Här beskrivs i kort form vad som kan vara aktuellt på en självhushållande gård för varje månad med underrubrikerna odling, skogen, djur, i hushållet och övrigt på gården.

Köksträdgård i vårsolens glans

Köksträdgård i vårsolens glans

Krisberedskap, självförsörjning och permakultur
På Lövudden arbetas det med tre övergripande teman som grovt kan nivågrupperas med krisberedskap som det enklaste, sedan självförsörjning i varierande grader och därefter målsättningen att etablera ett, med omgivningen, fullständigt integrerat och dynamiskt system byggt efter de principer som permakultur erbjuder.

I en dagboksform kommer verksamheten att beskrivas översiktligt under ett år i en kronologisk ordning från och med nu. Vissa saker beskrivs kortfattat och annat ges en viss fördjupning, både rent praktiskt, men också genom att de idéer och tankar som finns omkring ”saken” synliggörs och problematiseras. Vissa teman har också utvidgat stöd i någon av de redan publicerade drygt tvåhundra texter som för övrigt finns tillgängliga på denna blogg. Texter kommer att publiceras ungefär en gång i veckan under huvudrubriken ÅRSDAGBOK Lövudden.

Min årscykel håller på att byggas
Det här kommer givetvis att bli en beskrivning av hur just jag har det utifrån mina aktuella förutsättningar. Detta är därför ingen mall som mekaniskt kan klistras på någon annan. Min förhoppning är att du som läser ska finna något av värde och betydelse för din pågående färd i landskapet mot något annat än förstörelse och undergång. Min årscykel har inte till fullo format sig ännu. Den är delvis formad av det faktum att jag inte bor här permanent, men vistas ändock drygt 200 dagar här, utspritt över alla årstider. Verksamhetens grundläggande infrastruktur är inte heller klar än, utan jag räknar med cirka 5 års ytterligare uppbyggnad innan den i sina stora drag är klar.

Köksträdgård i vintervila

Köksträdgård i vintervila

Det finns flera brytpunkter under året men en särdeles tydlig brytpunkt i arbetet på Lövudden är när snön och de lite kraftigare minusgraderna visar sin styrka. Då är det en del verksamheter som helt enkelt inte är möjliga att utföra längre och andra lämpligare aktiviteter träder fram istället. Ytterligare viktiga punkter är när odlandet börjar ta fart med plantdrivning och beredning av odlingsbäddar eller när den övervägande delen av odlingarna går in i sin mognads- och skördefas.

Vinterns verksamhet
Inför den här vintern har jag börjat sammanställa en vinterlista över just sådant jag tänker arbeta med under vintern och det blir alltså texter kring detta som du kan se fram emot att läsa de närmaste månaderna, givetvis i sina detaljer beroende på hur denna vinter kommer att gestalta sig.

Vinter utomhus: Röja träd och buskar i skogsträdgården, klippa stora fruktträd, skotta snö, pimpelfiska, skörda vass på isen, åka långfärdsskridskor, åka skidor, transportera ved, hämta in snö till bruksvatten, byggande på gäststuga osv.
Vinter inomhus: Studera, skriva texter och läsa skönlitteratur, utvärdera och planera kommande verksamhets- och odlingssäsong, arbeta med olika hantverk såsom stickning och läder, måla väggar, laga kläder och andra trasiga saker, slipa eggverktyg och fila sågblad, laga och äta god mat, elda för värme och mysighet, tillverka föremål, göra inredningsarbeten i bostadshuset såsom hyllor, inomhusverkstad, arbetsbord för kontor, stämpla växtskyltar osv.

Jan Gustafson-Berge

Annonser