Material och utrustning på plats vid kupan

Material och utrustning på plats vid kupan

Skön höst för bina
Det har varit en lång och skön höst för mina första bimedarbetare här på Lövudden. Bina har synts till lite här och där bland trädgårdens växter och alldeles särskilt verkar de tycka om våra björnbär. Kanske har vi tusentals bibesök att tacka för årets mycket rika skörd av björnbär. Bina är fortfarande igång med sitt arbete och senast idag såg jag hemvändande arbetare lastade med både nektar och ljust pollen.

Honungsskörd
Tidigare i september skördade jag ut två vaxkakor med honung och ordnade för sista gången i år med topplisterna och mellanväggarna. Inför vintern fick bina 9 topplister varav de hade byggt vaxkakor på 7. Jag ger inget extra foder över vintern utan har som förhoppning att bina ska klara sig på sin egen producerade honung. Två gånger har jag plockat ut vaxramar med honung och sammanlagt fått 7 mellanstora burkar med honung från mitt första bisamhälle. Tack för det!

Arbetsbord med verktyg, småsaker och linisolering

Arbetsbord med verktyg, småsaker och linisolering

Invintring
För att stödja bina så de klarar den kommande vintern med sin blåst, snö och kyla utförde jag nu den sista arbetsinsatsen för min del. Jag förbereder alltid mycket noga det som ska utföras, tänker igenom alla steg, tar fram allt material och all utrustning som placeras på ett arbetsbord vid kupan. En sista repetition visar om något saknas. Det är inte bra att behöva gå iväg mitt under arbetets gång.

Ventilhål
Min första åtgärd var att borra upp ventilhål i toppen på takets gaveländar, vilka sedan täcktes med finmaskigt metallnät vilket häftades fast med häftpistol. Detta moment skulle såklart ha gjorts redan när kupan tillverkades, men då fanns inget behov av ventilation, vilket jag tror kan behövas under vintern med en extra isolerad kupa.

Isolering med linfibrer
Min andra åtgärd var att öppna taket och ta bort täcklisterna på ömse sidor om de mellanväggar som omsluter det rum där bina har sitt samhälle. Jag hade i förväg skurit till två bitar med linisolering som nu placerades bredvid de två mellanväggarna. I det resterande tomma utrymmet packades träull lite luftigt och därefter lades täcklisterna på igen. Ovanpå de 9 topplister som bina använder la jag en tillskuren skiva med linisolering varefter taket stängdes och en spännrem sattes fast runtom hela kupan för att taket säkert skulle sitta fast även när det stormar.

Skyddsnät, täckskiva och del av spännrem vid flustret

Skyddsnät, täckskiva och del av spännrem vid flustret

Nät vid flustret
Hittills hade bina inte noterat (eller brytt sig om) min verksamhet, men den tredje åtgärden var inte lika populär. Ett metallnät häftades fast över det flusterhål som bina mest använt under säsongen. Nätets uppgift är att hindra möss från att ta sig in i kupan under vintern, men samtidigt är nätets hål så pass stora så att bina kan ta sig igenom. De övriga två hålen sattes för med en liten plywoodskiva som skruvades fast. Bina verkade först lite vilsna men vande sig fort med den nya dörröppningen.

Kupan skyddad och färdig inför vintern

Kupan skyddad och färdig inför vintern

Skydd med vassbuntar
Den fjärde åtgärden hade som uppgift att skydda kupan från avkylande vind och kringflygande snö. Med uppställda och fastbundna vassbuntar skapas ett gynnsammare mikroklimat runt kupan. Kommande år ska jag ordna en ordentlig bigård med någon slags skyddande inhägnad och plantering av växter som både skyddar och är attraktiva för bina.

Jag såg på mitt arbete och såg att det var gott. All utrustning återställdes, skyddsdräkten hängdes undan för säsongen. Kamera hämtades för dokumentation. Solen sken och bina arbetade vidare med sina egna förberedelser för den kommande vintern. Även jag fortsatte med förberedelser och invintring för de människor som ska vistas på Lövudden under vintertiden.

Jan Gustafson-Berge

Annonser