Plantering av majs på åkern

Plantering av majs på åkern

Den första odlingsbrigaden (arbetsbrigaden) har gjort sin insats på Lövudden. Helgen den 6-8/6 besöktes vi av två av våra barn med sina respektive livskamrater. Med ungdomlig energi och gott mod tog de sig an ett flertal arbetsuppgifter, varav de flesta var odlingsanknutna.

Det är roligt att måla odlingslådor

Det är roligt att måla odlingslådor

Det är roligt att måla staket

Det är roligt att måla staket

Första arbetsuppgiften var att måla de delar av vägstaketet som hittills reparerats samt måla entréträdgårdens ganska många odlingslådor med rödfärg. Resultatet blev en snygg enhetlighet med alla de små och mångfaldiga nyanser som rödfärgen erbjuder.

Ute på åkern planterades det första blocket med 70 majsplantor. Gropar grävdes och blocket består av 7 rader med 10 gropar i varje. En spade med jordblandning i varje grop, vattning i gropen och därefter nedsättning av plantan. I en dagstidning klipptes ett hål och den träddes därefter över majsplantan och lades på marken som marktäckning. Ovanpå placerades den lerhaltiga jord som grävts upp. Vid varje majsplanta petades 2 störbönor ner i jorden.

Fyra par händer arbetar tillsammans

Fyra par händer arbetar tillsammans

Ytterligare storartade insatser var att 20 rullebörar med gödsel kördes ut på de två odlingscirklar som ska beodlas med squash, pumpa och gurka. Till ett kommande blom- och bladland kördes 10 rullebörar med sand. Hallonland och två odlingsbäddar med lök blev också mycket ordentligt rensade på oönskade växter (just där alltså).

Detta var arbeten som skulle tagit mig en vecka att utföra. Nu kunde jag få energi till att småpyssla med alla de små detaljer som tar lång tid att göra klart, men som också på sikt underlättar det övriga arbetet. Ett sådant arbete var att sätta haspar på alla grindar till och från köksträdgården, vilket gör grindarna lättare att både öppna och stänga, jämfört med den grova ståltråd som tidigare brukades som låsanordning.

Målning på löpande band

Målning på löpande band

Jag sänder mina många och varma tack till de duktiga och trevliga brigadisterna Klara, Mats, Jon och Anna!
Även du och dina vänner kan bilda en odlingsbrigad för att få förmånen att komma till Lövudden och arbeta, lära, utvecklas, umgås, uppleva och äta god mat.

Jan Gustafson-Berge

Annonser