Grävlingsselekterat potatisutsäde

Grävlingsselekterat potatisutsäde

Treprincipen
Jag arbetar med permakultur och en viktig designprincip är den jag kallar ”treprincipen”. Från början var betydelsen att varje designelement skulle ha minst tre funktioner och att varje funktion skulle tillgodoses av minst tre element. Efterhand utvecklar jag ”treprincipen” till att gälla överallt och med ett flertal variationer. Om jag t.ex. ska ha pepparrot så planteras den på minst tre olika platser. Med potatisen blev det något alldeles extra då den sattes på sex olika sätt, treprincipen blev en sexprincip. Att tillämpa treprincipen bygger mångfald och resiliens i trädgården.

Potatisdrivbänk mars 2014

Potatisdrivbänk mars 2014

Potatisdrivbänk
Försök med extra tidig potatis. I en med hästgödsel laddad drivbänk som dessutom bäddats in i halm sattes 12 stycken potatisar av två sorter. De kom upp fint, drabbades av frost, men kom tillbaka igen. I skrivande stund står blasten grön och frisk upp ur bänken och närmar sig raskt blomning. Först täcktes med lite halm och nu har jag fyllt på med klippt gräs. Mer om potatisdrivbänken finns här.
För sent för detta året läste jag i en tidning om ett annat intressant sätt att få tidig potatis som låter bättre än att driva fram groddar inomhus innan utsättning. I en kruka med såjord sätts en potatis för drivning inomhus. Med denna metod utvecklar potatisen både rötter och blast och kan därefter sättas ut i drivbänk som en planta. Detta ska jag pröva kommande år.

Kupad odlingsbädd för potatis

Kupad odlingsbädd för potatis

Odlingsbädd
Två rader med två sorters köpepotatis i en odlingsbädd anlagd förra året. Presenning i botten, tjockt lager med halmrik hästgödsel, sand och grovsållad kompost och en mindre mängd sållad jord från diverse grävarbeten. En kupning och därefter enbart kupning med klippt gräs.

Potatisodling, solklocka och konstverk

Potatisodling, solklocka och konstverk

Odlingscirkel I
I ett fyrtiotal gropar som grävts med spade blandades gödsel, sand och grovsållad kompost. I detta trycktes två sorters köpepotatisar ner och ovanpå varje grop en spade sand (grävlingen verkar inte vilja rota i sand). Efterhand som blasten växer täcks runtomkring med klippt gräs.

Tredje potatisraden förberedd för sättning av eget utsäde. Två rader täckta med nyklippt gräs

Tredje potatisraden förberedd för sättning av eget utsäde. Två rader täckta med nyklippt gräs

84 meter potatis med kulörvarierande grästäckning

84 meter potatis med kulörvarierande grästäckning

Åkern
Med hacka och hjulhacka hackades och plogades fyra ganska grunda fåror upp i den hårda åkermarken. Varje fåra var 21 meter lång och cirka 45 potatis av eget utsäde sattes ned i varje fåra, sammanlagt 180 potatisar. Jorden skrapades från två håll med ett egentillverkat redskap som kallas för ”skrapkupare” upp över potatisfåran. Efterhand som gräset i närheten klipps täcks potatisraderna med detta. Det klippta gräset är ett mycket viktigt odlingshjälpmedel och designelement i min trädgårdsodling. Gräset på potatisen behåller jordens fuktighet, tillför näring vid nedbrytning, gynnar mikrolivet och ser vackert ut i sin skiftande färgskala mellan grönt och gulbrunt.

Grästräng med planterad potatis

Grästräng med planterad potatis

Grässträng
När gräset slogs på åkern förra året räfsades det samman med en träräfsa och lades i en sträng runt om hela åkern. Min idé var att efterhand bygga upp en mycket lång odlingsbädd. I strängen som går i västlig riktning tog jag fram gropar med en grävgrep. Det var fantastiskt att se vad det packade gräset hade åstadkommit på 8 månader. Jorden i botten var helt fri från växtlighet, med undantag för några kämpande åkertistlar. Det var fuktigt och i skiktet mellan gräs och jord fanns det många maskar som var i verksamhet. Det blev 44 gropar och i varje grop fylldes det på med en spade av gödsel, grovkompost och sand. Sammanlagt gick det åt tre rullebörar av varje sorts material. En potatis trycktes ned cirka 1 dm. i varje grop och sanden på ytan plattades till. Så småningom kommer sanden att täckas med lite klippt gräs. Potatisen var av eget utsäde av en äldre rödsort ‘Kalmar Röd’.

Potatis nerlagd i små gropar i sanden. I den lilla stencirkeln finns en räddad kamomill

Potatis nerlagd i små gropar i sanden. I den lilla stencirkeln finns en räddad kamomill

Odlingscirkel V
Denna cirkel anlades 2012 med plast och kartong ovanpå marken. Sand har därefter tillförts i omgångar. Jag har tillåtit de växter som vill att etablera sig i sanden. Den 31/5 noterades ett flertal gråbo, en stor hundkäx, några brännässlor, lite kvickrot som sträckt sig in från kanterna, ett par klena maskrosor, några mindre exemplar av en snärja och vallmo samt en kamomill. Syftet med denna odlingscirkel är att undersöka vad som går att odla i sand.

Cirkeln rensades på alla växter, förutom kamomillen som även fick en skyddande stencirkel omkring sig. De sista (cirka 100 stycken) egna sättpotatisarna som var mycket små lades ner i gropar med avståndet 20 x 20 cm. Därefter tippades tre rullebörar med sand över och fördelades jämt med bred järnkratta. Frö av svinmålla, röd trädgårdsmålla och trädgårdsmålla av sorten ‘Japansk Spenat’ strösslades ut över ytan med stor riklighet. Ytan myllades och plattades till med krattan. Potatisen kommer att gödslas med utspädd urin och näringsvatten gjort på hästgödsel, nässla, vallört och lupin.

Det ska bli spännande att följa alla dessa potatisars vidare öden och äventyr.

Jan Gustafson-Berge

Annonser