Lokal affischering

Lokal affischering

Nu på torsdag blir det en kväll med föredrag och samtal omkring resiliens. Kvällens inbjudna gäst är Jan Gustavsson Berge som sedan många år arbetat och levt med frågor omkring vardagsekologi, självförsörjning, odling, permakultur, hantverk, konst, och pedagogik. Han kommer att utgå från begreppet resiliens och ge olika perspektiv som både kan vara användbara för individ och lokalsamhälle.

Perspektiven är: Ekologisk resiliens, Hållbarhet, Samhällsberedskap, Krisberedskap, Permakultur, Överlevnad och Divination.

Mer om resiliens finns här.

Plats: Gerlesborgsskolan
Tid: 19.00
Inträde: frivilligt efter förmåga

Välkomna önskar Bottna tillsammansodling och Bottnafjordens inköpsförening!

Annonser