Grävlingsbearbetad odlingsbädd med rotpersilja och morot

Grävlingsbearbetad odlingsbädd med rotpersilja och morot

Vintern var mild och våren tidig detta året 2014. Det gick att bearbeta odlingsjorden och komma igång med odlandet tidigt. Jag beredde två odlingsbäddar som såddes med tidiga blad såsom sallat, rucola, spenat, persilja, dill, trädgårdsmålla och rädisa samt en bädd med rotpersilja och tidig morot. Allt var frid och fröjd och glädjen stor.

Fredagen den 18/4 återvände vi till vårt Lövudden och kunde konstatera att grävlingen för första gången på fem år åstadkommit skada i våra odlingar. Tidigare har den mest gjort små hål i gräsmattorna och bökat lite längs odlingsbäddarnas kanter. Nu hade bädden med rotpersilja blivit fullständigt genombökad, morotslandet och bädden med tidiga blad delvis genombökad. Vi insåg vidden av detta och beslöt att stängsla in hela köksträdgården med nät. På lördagen inköptes 30 meter nät och veckan därpå ägnades åt att på ett hållbart sätt stängsla in köksträdgården. Två sidor var redan grävlingssäkra med växthus och nät utåt fältet.

Fastgjutning av grindstolpar

Fastgjutning av grindstolpar

Mellanstolpar och tvärbrädor

Mellanstolpar och tvärbrädor

Jag grävde gropar och göt fast stolpar för tre grindar, tillverkade dessa grindar, sågade upp virke till mellanstolpar och tvärgående staketbrädor samt spikade fast nätet med krampor. Detta tog fem dagar i anspråk och jag fick gott om tid till att fundera över meningen med detta och vilket budskap grävlingen hade att förmedla.

Nät, krampor och verktyg

Nät, krampor och verktyg

Jag gillar grävlingar. De är fascinerande djur och jag anser mig inte ha mera rätt att existera än vad grävlingen har. Troligtvis var också grävlingen först på den här platsen och har därmed en slags brukanderätt. Mitt mål är att samexistera med grävlingen och jag har ingen önska att döda eller utrota grävlingen. Mitt val blir att styra bort grävlingen från de känsligaste odlingarna med fysiska hinder. Budskapet till mig mig är dessutom att utveckla odlingsformer och välja grödor som inte är så känsliga för grävlingens aktiviteter.

En av grindarna under tillverkning

En av grindarna under tillverkning

Givetvis var detta också ett gott betyg för den ekologiska odlingsmetod jag använt för att bygga upp odlingsbäddarna. De är nu mjuka, luftiga och fulla av mask. Ett paradis för en grävling så klart. Det blev väldigt fint med en inhägnad köksträdgård och jag var väldigt nöjd med vad som åstadkommits. Kanske håller staketet även haren borta från övervintrande grönkål. När vi skaffar höns kan de gå ganska fritt på den övriga tomten och inte komma åt att sprätta i grönsakslanden. Nu återstår att se hur grävlingen kommer att reagera på detta nya som tillkommit i världen.

Jan Gustafson-berge

Annonser