Bokens kraft är fortfarande stark

Bokens kraft är fortfarande stark

Bokens kvalitet och kvalitetsböcker
Jag har så pass många år på nacken att jag fanns innan det officiella internet fanns. Kanske uttrycket ”år på nacken” syftar på bärandet av ok i både verklig och symbolisk betydelse. Ju tyngre ok desto mer böjer sig människan efter stigande ålder. Mina ok har inte varit särskilt betungande så jag är rakryggad än. Skulle ett ok av bok vara en tung bok att bära, ett bokok? En liten etymologisk utvikning innan vi återvänder till de kära böckerna.

Jag använder numera även internet för informationssökning på olika sätt. Internet är ett fantastiskt bibliotek! Men jag tycker fortfarande boken har särskilda kvaliteter som inte information på internet kan erbjuda. Vi människor laddar gärna föremål och vissa böcker är för mig mer än boken. Jag minns när jag fick eller köpte den, minns bokens sammanhang och dess historia tillsammans med mig. Frekvent använda böcker har också bruksspår som ger mervärde. Boken är lättillgänglig där den står på hyllan. Ofta använder jag flera böcker samtidigt för att korskolla information och då är det praktiskt att ha böckerna framför sig på bordet. När boken väl finns är den inte heller beroende av teknisk utrustning och elförsörjning för att vara tillgänglig och blir då en del av en krisberedskap. För den som gillar böcker ger välfyllda bokhyllor en stark känsla av trivsel. Bokhyllor mot ytterväggarna kan kanske också ses som en kulturell tilläggsisolering. Ja, se där några fördelar med boken och det finns säkert fler.

UTE en bok som fortfarande är bra och min första bok om örtmedicin

UTE en bok som fortfarande är bra och min första bok om örtmedicin

Jag har sedan 40 år tillbaka haft en förkärlek att samla på mig faktaböcker och efterhand hand har bokmängden ökat. Nu har nästan hela samlingen fått bosätta sig på Lövudden. På hyllorna trivs och trängs cirka 1200 stycken böcker inom områden som återspeglar mina intressen. Böckerna är grovt ordnade enligt relevanta huvudkategorier och inom dessa kategorier finns ibland underkategorier med böcker som behandlar specifika ämnen. Förutom att återspegla mina intressen ger också stora delar av den samlade bokmängden en bild av de ämnen som ingår i vardagsekologi, självförsörjning, permakultur och överlevnad. Förutom att jag själv återkommer till böckerna för studier och faktainhämtning, plockar besökare bland dem och lånar ibland något exemplar. Böckerna används också i samband med olika kurser.

Ekologiskt byggande från utställningen ARARAT och en torkningsklassiker

Ekologiskt byggande från utställningen ARARAT och en torkningsklassiker

Bibliotekets kategorier och ämnen
Det är svårt att kategorisera och eftersom det är mitt eget bibliotek är systemet personrelaterat och böckerna kan stå lite hipp som happ och högt blandas med lågt. Kategorierna ändrar namn ibland och ämnen som har många böcker bryts efterhand ut till egna kategorier. Men ungefär så här ser det ut i skrivande stund:

Natur, djur & vilda växter: Miljölära, hjortdjur, fåglar, insekter, däggdjur, floror, djurspår, träd och buskar.
Ätliga vilda växter & svamp: Ogräs, naturens läckerheter och det vilda köket.
Naturresurser & klimat: Vatten, mineraler, bergarter, geologi, väder och Jorden.
Ekologi & miljö: Humanekologi, ekosofi, evolution, tillväxtkritik, skog, skogsdöd, biologisk mångfald, klimatförändring, miljöekonomi, hållbarhet, transportmedel, vardagsekologi, handla miljövänligt och konsumtion.
Kryddor, örter & medicin: Läkarböcker, örtmedicin, hälsoörter och kryddväxter.
Livsmedel, konservering, matberedning & hushåll: Kokböcker, äldre hushållslexikon, korv, stenålderskost, näringslära, historisk matlagning, bakning, torkning, mjölksyrejäsning, cider och vin.
Frukt, bär & beskärning: Äpplen, bärodling, ovanliga bär och frukter.
Jakt, fiske & båtar: Jaktvapen, jaktmetoder, jägarskolan, viltvård, styckning av kött, fiskar, fiskemetoder, segelbåtar och äldre fiskedon.
Friluftsliv, överlevnad & krisberedskap: Bågskytte, klättring, friluftsutrustning, skidåkning, överlevnad i naturen och samhällsberedskap.
Jordbruk, skogsbruk & landskapsvård: Landsbygdsutveckling, ängar, floravård, skogsskötsel, motorsåg, trädslag, virke, odlingshistoria, spannmål, småbruk och växtlära.
Djurskötsel: Lantraser, får, höns, gris och bin.
Trädgård & ekologisk odling: Allmänna odlingsböcker, trädgårdsbygge, trädgårdens kulturhistoria, odlingssystem, stadsodling, kompost, växtlära, perenner, växthus, trädgårdsdammar, biologiskt växtskydd, fröodling och permakultur.
Hantverk & verktyg: Verktygshistoria, verktygsskötsel, äldre hantverk, redskap, yxa och kniv.
Snickeri & trähantverk: Metoder, sammansättningar, svarvning, träslöjd, arbeta i färskt virke och renovering av möbler.
Metall: Järn, koppar, tenn, silver, smide och gjutning.
Färg & målning: Färglära, äldre målningstekniker, dekorationsmålning, pigment, linolja, tjära och träskydd.
Textilt hantverk: Klädernas historia, växtfärgning, lin, ull, laga kläder, textila tekniker, stickning och vävning.
Skinn & läder: Arbetstekniker, sömnad och garvning.
Rot, näver, strå & fibrer: Rotslöjd, korgflätning, näverarbete, halm, säv, vass, repslageri och knopar.
Keramik & papper: Lera, drejning, ugnar, raku, pappslöjd och bokbinderi.

En del av vår välmatade biblioteksfilial

En del av vår välmatade biblioteksfilial

Hus, ekologiskt byggande, byggnadsvård & arkitektur: Övergripande praktverk om ekologiskt byggande och byggnadsvård, småskaligt byggande, timring, avlopp, vattenrening, alternativt byggande, fönster, landskapshus, medeltida byggande och staden.
Inredning, design, möbler & föremål: Färger, Feng shui, naturmaterial, antikviteter, äldre möbler, kopparföremål och materiallära.
Energi, vedeldning & 12-volt: Energibesparing, förnyelsebar energi, elektricitet, vedeldning, spisar och bastu.
Konst, bild & konsthantverk: Konsthistoria, konstformer, konstinriktningar, metoder, material, bildpedagogik, skulptur, collage och särskilda konstnärer.
Historia , kulturhistoria och etnologi: Hembygdsforskning, gamla kartor, levnadssätt, landskapskultur och teknikhistoria.
Arkeologi: Standardverk, stenålder, bronsålder, järnålder, föremål, arkeologins idéhistoria, språk, människans ursprung, osteologi, hällristningar och experimentell arkeologi.
Ursprungsbefolkningar: Indianer, inuiter m.m.
Samer & shamanism: Samisk historia och kultur, nåider och nordisk shamanism.
Religion, filosofi & politik: Samlingsverk, fornnordisk religion, mystik, new age, parapsykologi, hjärnan, drömmar, anarkism och extremism.
Symboler & runor: Labyrinter, bildspråk och ideogram.
Varia: Ordböcker, kartor, referensverk och Sveriges National Atlas.

Biblioteksfilial
Förutom faktaböckerna har jag också två meter med böcker kring teman som visionär fantasy och science fiction, utopi, dystopi, framtidsvisioner, undergång, kollaps och skönlitterär överlevnad. Min fru kompletterar dessutom mig med sina samlingar av deckare, allmän skönlitteratur, fantasy, samt barn- och ungdomsböcker. Vi har helt enkelt en liten biblioteksfilial här på Lövudden.

Jan Gustafson-Berge