Solros och humla i samarbete

Solros och humla i samarbete

Ordet brigad verkar ha sitt ursprung som en beteckning på en militär grupp som ställts samman för en specifik uppgift.
Ordet är också brukat som en företeelse inom målarkonsten då en grupp människor tillsammans gör en större målning med ett politiskt budskap.
Ordet förekommer också hos en ganska nybildad organisation vid namn Byggbrigaden och som samlar människor på särskilda platser för att hjälpa till med att bygga något.
Ordet finns också i sammanhang där människor utför solidaritetshandlingar för att hjälpa ett land och ett exempel på detta är solidaritetsbrigader som åker till Kuba, med bl.a. odling på schemat.

Jag har blivit med åker och har också för avsikt att utveckla en odlingsform som förenar ekologiskt trädgårdsodling och ekologiskt jordbruk med permakultur. Jag kallar det för ett trädgårdsjordbruk. Om åkern kan du läsa här och här. Om trädgårdsjordbruk kan du läsa här.

Nyplöjd åker

Nyplöjd åker

Den gröna brigaden
Nu vill jag starta en odlingsbrigad vars syfte är att hjälpa mig med odlandet på åkern. I gengäld erbjuds meningsfullt arbete, social samvaro, anpassad utbildning och viss del av skörden. Jag söker dels en gruppansvarig som kan vara förmedlande länk mellan mig och odlingsbrigaden och kanske kommunicera inom gruppen genom något slags nätverk över internet. Men framförallt söker jag människor som är intresserade av att komma ut till åkern, kanske en gång i månaden för att hjälpa till med odlingsarbetet.

Hör av dig till min mejl om du är intresserad av att delta i odlingsbrigaden: kosmotopia@gmail.com

Eniro: Sök på orden Hägerstad Lövudden så hamnar du vid åkerkanten. Närmsta orter är Åtvidaberg, Valdemarsvik och Edsbruk.

Jan Gustafson-Berge

Annonser