Skott från gula ärtor

När är det dags att så och plantera?
Många undrar när det är dags att så eller plantera den eller den växten. En lätt fråga men ett svårt svar. Den här texten är ett försök från min sida att ge svar som kan hjälpa. Jag har odlat i många år och gjort flera försök att skriva ner när jag gör vad i odlingen. Försöken har alltid kapsejsat in bit in på säsongen och det har aldrig på ett systematiskt sätt satts på pränt. Jag har också ett fantastiskt dåligt minne när det gäller att komma ihåg just detta med så- och planteringstider, så jag själv skulle ha ett bra stöd av en förteckning. Alltså ett nytt försök. Har du synpunkter och kompletteringar utifrån egen erfarenhet så mejla gärna: kosmotopia@gmail.com

(För)odling 2013 i Linköping

Papperet ovan hittade jag dagen efter att den här texten började skrivas, när jag rotade i en bokhylla. Det är ett av många försök att skriva ner uppgifter för en odlingskalender. Förra året hann jag inte längre än till 30/4. Jag har i alla fall fört in några av dessa uppgifter i texten som kommer och då står dessa inom parentes med årtalet 2013 angett.

Många variabler att ta i beaktande
Det är flera saker som påverkar så- och planteringstider och dessa samspelar dessutom i flera fall med varandra. Det är föga meningsfullt att ge några exakta datum eftersom de aktuella förhållandena kan variera och ge en skillnad på cirka 4 veckor. Det som är intressant är själva ordningsföljden, vilka växter som kan sås tidigt och som kan planteras ut tidigt (men inte måste göra det). Några växter kan också sås i omgångar t.ex. under våren och hösten. Vissa växter kan sås på senhösten så att de kommer igång tidigt på våren efter.

Några variabler:
Årstidens karaktär skiftar från år till år. Jämför bara förhållandena förra året och i år.
Odlingszon där du har din odling (länk till zonkarta).
Mikroklimatet kan variera inom en odlingszon och du kan också själv göra saker som påverkar mikroklimatet där du odlar. Sådana åtgärder kan vara att lätta upp jorden och dränera, skapa vindskydd och solfickor/solfångare, odla på upphöjda bäddar eller i odlingslådor.
Odlingshjälpmedel som drivbänk, kall- och varmväxthus påverkar givetvis möjlig tid för sådd och plantering.
Art och sort på den växt du väljer har betydelse för hur tidigt sådd och utplantering kan ske.
Personliga önskemål av olika slag, som vad du tycker om och när du anser det är lämpligt att skörda olika grönsaker har betydelse. Det finns tidiga morotssorter, men om du önskar morötter för lagring i jordkällare är det lämpligare att välja en senare sort som skördas in ganska sent på året. Ett av mina personliga förhållanden är att jag bor på ett ställe och odlar på ett annat 7 mil bort. Det gör att jag ibland inte kan så och plantera just vid det datum jag skulle ha gjort om boende och odling var på samma plats.
Är du biodynamiker kanske du följer årets utgåva av såkalendern (länk till såkalender).

Tomatplantor strävar mot ljuset

Odlingskalender för år 2014, Lövudden i sydöstra Östergötland, odlingszon 3.
19/2: Försådd i bostadens söderfönster av gyllenbär och 3 sorters chili, samt 7 sorters paprika.
Sådden sker med köpt såjord i små plastkrukor. Krukorna ställs i större inplastade trälådor till vilka det också finns en överdel täckt med plast. det hela blir som små miniväxthus. Att få fröna att gro i en modern lägenhet är inga problem. Svårigheten kommer sedan plantorna kommit upp och de behöver en lägre temperatur och mera ljus. I år testar jag för första gången att använda tillskottsbelysning med hjälp av en lysrörsarmatur med två lysrör på vardera 18 Watt (Cool White).

1-2/3: Byggande av en potatisdrivbänk på Lövudden med syftet att få fram tidig potatis utan tillförd extra energi. I stugans söderfönster lades 12 stycken egna sättpotatisar på groning.
Under söndagen såddes olika sorter av rädisa, plocksallat, asiatiska kålblad och rucola i ett av kallväxthusen där det senare ska planteras ut paprika.

(6/3 2013): Försådd av purjo i tråg samt 4 sorters chili i krukor.

En vacker potatistavla

8/3: Som en hyllning till kvinnan planterades tre sorters vitlök, som jag fått genom SESAM ut på friland i en nykomponerad odlingsbädd. Två av sorterna fanns i form av klyftor och en sort fanns som bulbiller. I vanliga fall planterar jag vitlöksklyftor sent på hösten så att de kan komma igång tidigt efterföljande vår.
Jag beredde också en del av rotfruktslandet och sådde där 9 sträckmeter fördelat på tre rader med rotpersilja. Detta är en rotfrukt och bladgrönsak som ska sås mycket tidigt och den kan också höstsås för skörd året därpå.

10/3: Sådd i bostaden av ytterligare en sorts gyllenbär samt tre sorters tidiga tomater som ska sättas ut på friland i stora plasthinkar på soliga och varma platser mot väggar.

Fortsättning följer. Bl.a. är det dags för försådd av purjo i tråg.

(26/3 2013): Försådd av olika sorters paprika i krukor.

(10/4 2013): Försådd av gyllenbär i krukor samt försådd av 9 sorters tomat i krukor.

(25/4 2013): Blötläggning ett dygn innan och försådd av Nyzeeländsk spenat, slingerkrasse och buskkrasse.

(30/4 2013): Försådd av majs i 19 krukor med 2 frön i varje kruka.

Den här texten kommer framöver att finnas på sidan ODLING och uppdateras kontinuerligt under hela den pågående odlingssäsongen.

Jan Gustafson-Berge

Annonser