Nyplöjd åker

Vi har blivit med åker
Jag har fått möjlighet att börja odla på en lånad åker som befinner sig 10 meter från vårt hus på andra sidan av en grusväg. Den sammanlagda ytan på hela åkern är 80×100=8000 m² och den vetter åt norr och öster mot en grusväg och mot söder och väster mot skogsbryn och skog. Bonden på Hägerstad gård har varit snäll och slagit gräset i slutet av förra årets sommar på en rektangulär yta med måtten 80×50 meter. Gräset har med räfsa och tjuga flyttas ut längs kanterna och formar början på en mycket lång odlingsbädd.

Du kan läsa mer om starten på åkeräventyret här.

Första försöket gick inte så bra Andra försöket gick bättre

Plöjning
Sent på hösten förra året gjorde jag och min granne två försök med att plöja åkern. Första Grållen hade blankslitna däck och vi förstod oss inte på hur den tvåskäriga plogen skulle ställas in för att fungera. När den väl fick fäste orkade inte traktorn.
Den andra Grållen hade bättre däck och information om hur plogen skulle ställas in både i sidled och höjdled hade införskaffats, så då fungerade det bättre och några timmar senare var hela ytan plöjd. Min granne Erik som körde var så klart stolt och vi enades om att vi lyckats bra för att vara första gången.

En stolt och glad traktorförare

Åkermatematik
Den upplöjda ytan är 75×42=3150 m² och den kommer att delas upp i 12 tegar med två meter breda gångar emellan, samt en gång tvärs över alla tegar på mitten och varje teg blir då cirka 4,4×42 meter, dvs. 185 m², och när mittgången räknats bort återstår 176 m² att odla på i varje tegpar. Mer matematik berättar att det går åt 1100 meter snöre och 92 stycken pinnar för att märka ut alla tegar och gångar.

Uppmätning och skiss

Maskin, häst och människa
Jag tar hjälp av fossildrivna jordbruksmaskiner, som slått gräset, plöjt jorden och som kommer att harva till våren, för att komma igång. Sedan är min idé att arbeta med metoder och hjälpmedel som ligger mellan trädgårdsodling och jordbruk. Min förhoppning är också att fler människor ska kunna hjälpa till med olika moment och helst av allt vill jag komma i kontakt med någon som kan komma och arbeta tillsammans med en häst.

Hjälp
Det här är nytt och spännande för mig och jag är inne i en period då jag frågar alla jag träffar om råd, läser böcker och kollar på internet. Det finns mycket nytt att lära och du som läser får gärna komma med tips och synpunkter från egen erfarenhet. Jag behöver tips på hur en sådan här stor yta kan skötas med handkraft och visst stöd av redskap och apparater.

Här pågår sund tillväxt

Val av grödor
Växtvalet återspeglar ett intresse av att jag vill lära mig odling av spannmål och oljeväxter samt dess beredning fram till ätbar produkt. Jag vill också öka volymen på några grönsaker vi äter mycket av och kanske få ett överskott att sälja på en marknad i trakten en gång i månaden. Jag vill även ha med mycket gröngödslings- och markberedande växter, både som insådd och som separat odling på vissa tegar. Några växter har valts för att de också kommer att vara bra för de bin som anländer till nysnickrade kupor till våren.
Alla gångar i den plöjda och harvade ytan kommer att sås med subklöver och perserklöver vilka sen kan slås med lämpligt redskap och flyttas till odlingsytor där marktäckning behövs. Tanken är också att varje växt flyttar sig ett steg åt väster varje år och därmed fås en 12-årig växtföljd.

Teg 1: Oljelin
Teg 2: Sommarlupin med insådd av honungsört
Teg 3: Solros och störbönor med insådd av subklöver
Teg 4: Perserklöver och Westerwoldiskt Rajgräs
Teg 5: Vete eller havre med insådd av subklöver
Teg 6: Majs och störböna med insådd av subklöver
Teg 7: Blodklöver och Westerwoldiskt Rajgräs
Teg 8: Grönsaker med marktäckning
Teg 9: Olika blommor och blad såsom trädgårdsmålla, ringblomma och indiankrasse
Teg 10: Korn med insådd av subklöver
Teg 11: Honungsört
Teg 12: Senap och raps

Några givande böcker från det lokala biblioteket

Ny kunskap förändrar spelreglerna hela tiden och efter studium av några böcker gjordes några förflyttningar i ordningsföljden på grödorna. Jag tog fasta på två påståenden. Det ena var att klöver bör föregå odling av stråsäd, oljeväxter och potatis. Det andra var att baljväxter bör samodlas med icke baljväxter så att överskottskväve kan tas om hand för tillväxt. På bilden syns 12 stycken kort som var och en representerar en hel teg (en ”åkerlapp” helt enkelt). På bilden är de lagda i två rader för att få bättre plats i bilden. Bilden visar på andra läggningen. Det kan säkert bli fler.

Tegkort i andra uppläggningen

Teg 1: Oljelin med insådd av?
Teg 2: Solros och störbönor med insådd av subklöver och lite honungsört
Teg 3: Vete eller havre med insådd av subklöver
Teg 4: Perserklöver och Westerwoldiskt Rajgräs
Teg 5: Majs och störbönor med insådd av subklöver och lite honungsört
Teg 6: Grönsaker med marktäckning av klippt gröngödsling
Teg 7: Blodklöver och Westerwoldiskt Rajgräs
Teg 8: Olika blommor och blad såsom ringblomma, Indiankrasse och trädgårdsmålla
Teg 9: Korn med insådd av subklöver
Teg 10: Sommarlupin med insådd av honungsört
Teg 11: Senap och raps med insådd av?
Teg 12: Honungsört

Som sagt är mycket av detta ren och skär teori och jag tar tacksamt emot synpunkter.

Jan Gustafson-Berge

Annonser