Färgämnesgodis från saluhallen i Barcelona Naturgodis från saluhallen i Barcelona

Till TV-ledningen för SVT

Vi blir ofta i Sverige förfasade över hur åsikter förtrycks i länder som Ryssland och Kina. Där har den delvis osynliga makten ett bedövande inflytande på vad som sägs i officiella kanaler. För att vara godkända skall åsikter passa den rådande politiska ordningen, och censuren är därför omfattande. Det har vi sett många exempel på genom åren i svensk television. Alternativa partier och åsikter har svårt att etableras, och blir på olika sätt förtryckta och undanhållna allmänheten, som då förväntas rösta på den sittande politiska ordningen.

Sådana förhållanden råder väl knappast i Sverige? Här råder ju demokrati?

Det torde inte ha undgått någon att klimatproblemet blir allt mer akut och att det finns ett direkt samband med vårt levnadssätt och förhållandet till jordens resurser. Vi såg exempelvis Johan Rockström fredagen 7 februari i år i Kunskapskanalen, som tydligt förklarade att den nuvarande ordningen inte är hållbar, och att det bl.a. innebär enorma ekonomiska risker och hot mot vår överlevnad att fortsätta med dagens livsstil. Det är ett problem av monumentala proportioner, så stor att den moderna människan aldrig tidigare stått inför något liknande.

Vi vet att internationella klimatförhandlingar inte lever upp till vad som förväntas av dem. Besvikelsen är stor när resultatet blir tämligen urvattnat och inte bindande. Politikerna är helt enkelt inte mogna sina uppgifter.

Samtidigt vet vi i Sverige att miljöproblemen saknades nästan helt i den förra valomgången, när dagens alliansregering gavs makten. Det fanns helt enkelt inte med på kartan, trots att det är den allra mest viktiga frågan för vår överlevnad. Frågan är nu, kommer samma sak att hända även denna gång, vid valet i höst?

Det sägs att SVT har en uppgift som public service, att tjäna befolkningen, till skillnad från reklamfinansierade media. Där har SVT ett mycket stort ansvar. SVT är den kanal till folket som förmedlar på ett ”objektivt” sätt de olika ställningstaganden vi har att ta ställning till inför ett val. Frågan är om det är ”public service”, eller möjligen ”established political service” som SVT representerar? Är den mediabild som förmedlas av nuläget, verkligen objektiv?

SVT har gjort ett aktivt val i den frågan, genom beslutet att inte sända Stefan Jarls film Godheten. Den kommer förmodligen att visas vid ett senare tillfälle, men får inte visas före valet eftersom det då skulle kunna störa den politiska ordning som vissa makthavare har lagt inför den här valomgången.

SVT är inte den enda mediakanalen. För ögonblicket finns Internet som tämligen fritt och ocensurerat ger möjlighet till alternativa åsikter. Den bild av samhället som där förmedlas, skiljer sig en hel del från den officiella som SVT förmedlar. Det finns även tidningar som t.ex. Camino, Effekt och Fria Tidningen, som har en starkt avvikande uppfattning av Sveriges och världens tillstånd. Deras budskap är att den politik som drivs av etablerade politiker, är en väg mot vår undergång. Detta därför att man ensidigt underblåser myten om att Tillväxt skulle vara den självklara vägen för ett framtida Sverige. Det anses självklart av partier både till vänster och höger. Men samtidigt är det just Tillväxten som är själva grundorsaken till miljöproblemen och hotet mot vår framtid. För den som har ögon att se med, torde detta samband inte vara så svårt att förstå. Men politiken väljer att blunda.

SVT’s val att inte sända Stefan Jarls film, är alltså ett farligt beslut som hotar att fördröja det nödvändiga uppvaknande som krävs i Sverige, liksom i hela världen, av en mer radikal politisk förändring. När den väl tillåtits plats i tablåerna efter valet, kommer många att fråga sig, ”Varför fick vi inte veta det här före valet”? Avgörandet ligger idag hos TVs ledning och programkommitté. För inte är väl vi i Sverige, i samma grupp som Ryssland och Kina, när det gäller möjligheterna för den fria tanken?

Mer om detta här.

Olov Fahlander, Claes Thulin och Leif Thomsen
Omställning Linköping, Linköping 20140210

Annonser